Tanısal Laparoskopi Sonrası Trokar Yeri Hernisi Trocar-Site Hernia After Diagnostic Laparoscopy

Trokar yeri hernileri laparoskopik ameliyatlardan sonra değişik nedenlere bağlı gelişebilen bazen hayatı tehdit eden nadir durumlardır. Erken tanı ve tedavide daha az mortalite ve morbidite izlenir. Bu çalışmada delici kesici alet yaralanması sonucu diyagnostik amaçla yapılan laparoskopiden sonra; bulantı, kusma ve gaz-gaita çıkarama şikayeti ile acil polikliniğimize başvuran 43 yaşındaki erkek olgu sunulmuştur. Olgumuzda tanı bilgisayarlı tomografi ile konulduktan sonra ameliyata alınarak göbek bölgesinde herni içeriği olan ince barsak redüksiyonu ve primer kapama yapılarak ikinci gün komplikasyon gelişmeden taburcu edilmiştir. Trokarhernileri, laparoskopik cerrahi sonrası erken mekanik barsak obstrüksiyonlarında akılda tutulması gereken bir durumdur. (Ha­se­ki T›p Bül­te­ni 2015; 53: 263-5)

Trocar-Site Hernia After Diagnostic Laparoscopy

Trocar-site hernias occur due to various reasons and may cause life-threatening complications. Early diagnosis and treatment reduces morbidity and mortality rates. In this paper, we present a 43-year-old patient who presented to our emergency department with the complaints of nausea, vomiting, distention and inability to defecate occurred after a diagnostic laparoscopy for an abdominal stab wound. A computed tomography revealed a trocar-site hernia involving a small bowel segment. Trocar site was evaluated under general anesthesia and, after reduction of the bowel, the defect was closed primarily. On the first postoperative day, he was discharged uneventfully. Immediate mechanical bowel obstruction after laparoscopic surgery should be kept in mind to deal with these complications. (The Me­di­cal Bul­le­tin of Ha­se­ki 2015; 53: 263-5)

Kaynakça

1. Deziel DJ.Complication of cholecystectomy.Surg Clin North Am 1994;74:809-823.

2. Maio A, Ruchman RB. CT diagnosis of postlaparoscopic hernia. J Comput Assist Tomogr 1991;15:1054-5.

3. Velasco JM, Vallina VL, Bonomo SR, Hiken TJ. Postlaparoscopic small bowel obstruction. rethinking its management. Surg Endosc 1998;12:1043-5.

4. Tonouchi H, Ohmori Y, Kobayashi M, Kusunoki M. Trocar site hernia. Arch Surg 2004;139:1248-56.

5. Buhaskar K. Trocar site hernia.World J Surg 2009;2:27-29.

6. Montz FJ, Holschneider CH, Munro MG. Incisional hernia following laparoscopy: a survey of the American Association of Gynecologic Laparoscopists. Obstet Gynecol 1994;84: 881-4.

7. Callery MP, Strasberg SM, Soper NJ. Complications of laparoscopic general surgery. Gastrointest Endosc Clin N Am 1996;6:423-44.

8. Azurin DJ, Go LS, Arroyo LR, Kirkland ML. Trocar site herniation following laparoscopic cholecystectomy and the significance of an incidental preexisting umbilical hernia. Am Surg 1995;61:718-20.

9. Lee JH, Kim W. Strangulated small bowel hernia through the port site. a case report. World J Gastroenterol 2008;14:6881-3.

10. Cottam DR, Gorecki PJ, Curvelo M, et al. Preperitoneal herniation into a laparoscopic port site without a fascial defect. Obes Surg 2002;12:121-23.

11. Wagner M, Farley GE. Incarcerated hernia with intestinal obstruction after laparoscopic 14. cholecystectomy. Wis Med J 1994;93:169-71.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.4b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Osman Anıl SAVAŞ, MUHAMMED ZÜBEYR ÜÇÜNCÜ, BAHRİ ÖZER, Bünyamin GÜRBULAK, Hüda Ümit GÜR, İshak Sefa TÜZÜN, Ekrem FERLENGEZ, Zeynep Zehra KEKLİKKIRAN, Adil KOYUNCU

Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi

Melisa CELAYİR, Fatih Selçuk BİRİCİK, Ahmet BİLİCİ

İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom- Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması

SELMA ERDOĞAN DÜZCÜ, Mihriban GÜRBÜZEL, Saime Gül BARUT

İnkarsere Femoral Hernilerde Anterior Yaklaşımla Preperitoneal Mesh Yerleştirilmesi (23 Hastalık Deneyimimiz)

Mikail ÇAKIR, Osman Anıl SAVAŞ, Sefa TÜZÜN, Cihad TATAR

HBsAg Serokonversiyonu Gelişen Nadir Bir Hepatit Delta Koenfeksiyonu Olgusu A Rare Case of Hepatitis Delta Co-Infection with Hbsag Seroconversion

Tuna DEMİRDAL

Fraser Sendromu: İki Olgu Bildirimi

Nihal KILINÇ

Medical Assistance and Health Situations in a Third World Region of Sub-Saharan Tropic Africa Sahra-Altı Tropik Afrika'daki Bir Üçüncü Dünya Bölgesinde Tıbbi Bakım v

Alprslan MERDİN

Use of Herbal Products in Type 2 Diabetic Patients

Savaş ÖZTÜRK, Yaprak Pelin GÜNDOĞDU, Meltem GÜRSU, Mehmet YAMAK, Oktay ÖZKAN, Fuat ŞAR, Mustafa YENİGÜN, RÜMEYZA KAZANCIOĞLU

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

Mikail ÇAKIR, Osman Anıl SAVAŞ, Cihad TATAR, Sefa TÜZÜN

Ağır Hipertrofik Kardiyomiyopati ile Kendini Gösteren İnfantil Pompe Hastalığı: Olgu Sunumu

Süleyman BAYRAKTAR, Bilge BAYRAKTAR, MURAT ELEVLİ