Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması

Amaç: Sigara ve kolesterol düzeyleri aterosklerozun iki önemli bileşenidir. Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit fonksiyon ve aktivasyonunun göstergesi olup kardiyovasküler hastalıkların potansiyel bir belirtecidir. Bu çalışmada sigaranın trombosit sayısı, OTH ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerine olan etkilerini araştırmayı planlandık.Yöntemler: Bu araştırma tanımlayıcı, kesitsel tipte analitik bir çalışma olarak planlandı. Aile hekimliği polikliniğine 2013-2016 yılları arasında periyodik sağlık muayenesi için başvurmuş hastalar alındı. Hastaların sosyodemografik özellikleri, sigara içme durumları, antropometrik ölçümleri, hematolojik ve biyokimyasal parametreleri tam olanlar kaydedildi. Bulgular:­Çalışmamıza katılan 880 hastanın yaş ortalaması 35,85±11,6 idi, %54,5'i (n=480) sigara içiyor, %45,5'i (n=400) sigara içmiyordu. Sigara içme düzeyi erkeklerde kadınlara göre daha fazla bulundu (p

The Effects of Smoking on Platelet Count, Mean Platelet Volume and Cardiovascular Risk Factors: A Case-control Study

Aim:­Smoking and cholesterol levels are two important components of atherosclerosis. Mean platelet volume (MPV) is an indicator of platelet function and activation and a potential marker of cardiovascular disease. In this study, we aimed to investigate the effects of cigarette- smoking on platelet count, MPV and cardiovascular risk factors. Methods: This research was planned as a case-control study. Patients who attended our family medicine outpatient clinic were included in the study. Sociodemographic characteristics, smoking status, hematological and biochemical parameters of the patients were recorded. Results: The mean age of 880 patients who participated in the study was 35.85±11.6 years . 54.5% (n=480) of participants were smokers and 45.5% (n=400) were non-smokers. The number of smokers among working individuals was higher than in non-workers. The white blood cell, hemoglobin, hematocrit, red blood cell, mean corpuscular volume and MPV values in the smokers were higher than in the non-smokers, while platelet count was higher in non-smokers (p

Kaynakça

1. Kitamura T, Obara H, Takashima Y, et al. World Health Assembly agenda sand trends of international health issues for the last 43 years: analysis of World Health Assembly agendas between 1970 and 2012. Health Policy 2013;110:198-206.

2. Tsiara S, Elisaf M, Jagroop IA, Mikhailidis DP. Platelets as predictors of vascular risk: is there a practical index of platelet activity? Clin Appl Thromb Hemost 2003;9:177-90.

3. Demirin H, Ozhan H, Ucgun T, et al. Normal range of mean platelet volume in healthy subjects: Insight from a large epidemiologic study. Thromb Res 2011;128:358-60.

4. Broadley AJ, Gapper P, Schmitt M, Frenneaux MP. Supine rest reduces platelet activation and aggregation. Platelets 2003;14:3-7.

5. Tavil Y, Sen N, Yazici HU, Hizal F, Abaci A, Cengel A. Mean platelet volume in patients with metabolic syndrome and its relationship with coronary artery disease. Thromb Res 2007;120:245-50.

6. Erhardt L. Cigarette smoking: an undertreated risk factor for cardiovascular disease. Atherosclerosis 2009;205:23-32.

7. Butkiewicz AM, Kemona-Chetnik I, Dymicka-Piekarska V, Matowicka-Karna J, Kemona H, Radziwon P. Does smoking affect thrombocytopoiesis and platelet activation in women and men? Adv Med Sci 2006;51:123-6.

8. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation 2002;106:3143-421.

9. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2004;27(Suppl 1):5-10.

10. Kario K, Matsuo T, Nakao K. Cigarette smoking increases the mean trombosit volume in elderly patients with risk factors for atherosclerosis. Clin Lab Haematol 1992;14:281-7.

11. Cho SY, You E, Lee HJ, Lee WI, Park TS. Smoking cession decreases mean platelet volume in healthy Korean populations. Clin Lab 2014;60:1413-6.

12. Sansanayudh N, Anothaisintawee T, Muntham D, McEvoy M, Attia J, Thakkinstian A. Mean platelet volume and coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol 2014;175:433-40.

13. Kutlu R, Özberk DI, Demirba N. Kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığı ve etki eden faktörler. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24:672-9.

14. Furman-Niedziejko A, Rostoff P, Rychlak R, et al. Relationship between abdominal obesity, platelet blood count and mean platelet volume in patients with metabolic syndrome. Folia Med Cracov 2014;54:55-64.

15. Kutlucan A, Bulur S, Kr S, et al. The relationship between mean platelet volume with metabolic syndrome in obese individuals. Blood Coagul Fibrinolysis 2012;23:388-90.

16. Coban E, Ozdogan M, Yazicioglu G, Akcit F. The mean platelet volume in patients with obesity. Int J ClinPract 2005;59:981-2.

17. Varol E, Aksoy F, Bas HA, Ari H, Ozaydin M. Mean platelet volume is elevated in patients with low high-density lipoprotein cholesterol. Angiology 2014;65:733-6.

18. Yarlioglues M, Ardic I, Dogdu O, et al. The Acute Effects of Passive Smoking on Mean Platelet Volume in Healthy Volunteers. Angiology 2012;63:353-7.

19. Ghezzi S, Risé P, Ceruti S, Galli C. Effects of cigarette smoke on cell viability, linoleic acid metabolism and cholesterol synthesis, in THP-1 cells. Lipids 2007;42:629-36.

20. Barcin C, Tapan S, Kursaklioglu H, et al. Effects of non-heavy smoking on high-density lipoprotein cholesterol in healthy Turkish young men. Acta Cardiol 2006;61:411-5.

21. Icli A, Aksoy F, Nar G, et al. Increased mean platelet volume in familial hypercholesterolemia. Angiology 2016;67:146-50.

22. Arslan E, Yakar T, Yavasoğlu I. The effect of smoking on mean platelet volume and lipid profile in young male subjects. Anadolu Kardiyol Derg 2008;8:422-5.

Kaynak Göster

947 313

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Gamze UZAN SARIKAYA, Bağdagül AKSU YAVAŞ, Muhammed Mustafa UZAN, MURAT ELEVLİ

Boğaz Dışı Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptokok Suşları ve Oluşturdukları Enfeksiyonların Özellikleri

Fatma ÜNLÜ, Onur ÖZGENÇ, Alpay ARI, Seher Ayten COŞKUNER, Meltem AVCI

Effect of Multivisceral Resection on Health Status and Survival of Patients with Locally Advanced Gastric Cancer

ZEKAİ SERHAN DERİCİ, Koray ATİLLA, SÜLEN SARIOĞLU, SEYMEN BORA

Hashimoto Tiroiditinde Vitamin D Seviyeleri ile Reseptör Aktivatör Nükleer Kappa-B Ligandı Arasındaki İlişki

Hakan YAVUZER, Selver IŞIK, MAHİR CENGİZ, İBRAHİM MURAT BOLAYIRLI, ALPER DÖVENTAŞ, Deniz Suna ERDİNÇLER

Sternoklaviküler Artritin Eşlik Ettiği Nörobruselloz: Olgu Sunumu

Hatice KÖSE, FATİH TEMOÇİN, Serap TEMOÇİN

Opere Sprengel Deformitesinin (Doğuştan Yüksek Skapula) Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu

Senem ŞAŞ, Zeynep KARAKUZU GÜNGÖR, HATİCE RANA ERDEM, FİGEN TUNCAY

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome: Epidemiological Changes in the World and Turkey

Gönül ŞENGÖZ, Filiz PEHLİVANOĞLU

Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması

RUHUŞEN KUTLU, Nur DEMİRBAŞ

Acil Tromboembolektominin Bir Komplikasyonu Olarak Peroneal Psödoanevrizma ve Koil Embolizasyon ile Tedavisi

KEVSER TURAL, Tezcan BOZKURT, Aykut UYANIK, Ufuk TÜRKMEN, Zeynep Bilgi, İlknur BAHAR

Çocukluk Çağında İdiyopatik Nefrotik Sendrom: İki Yüz Seksen Dokuz Hastanın Retrospektif Analizi

Kenan YILMAZ, Ruhan DÜŞÜNSEL, İsmail DURSUN, Sibel YEL, Zübeyde GÜNDÜZ, Hakan POYRAZOĞLU