Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

Serebral amiloid anjiopati (SAA), beyin ve leptomeninkslerin küçük ve orta çaplı damarlarında amiloid β peptit birikimi ile karakterize bir durumdur. Bu durum damar duvarı yapısını bozmakta ve kanamaya yatkın bir hale getirmektedir. İleri yaşta intraserebral hemorajinin önemli bir sebebidir. Genellikle sporadik olmakla birlikte, familyal bir sendroma veya Alzheimer hastalığına eşlik edebilir. Klinik olarak spontan lober hemoraji ile açığa çıkmakla birlikte; geçici nörolojik bulgular, nöbet, kognitif bozukluklar, baş ağrısı, manyetik rezonans (MR) görüntülemede rastlantısal mikrohemorajiler ve hemosiderozis bulguları ile gelebilir. Burada yürümede dengesizlik şikayeti ile başvuran hipertansif ve Serebral amiloid anjiopati tanısı konulan bir olgu sunulmaktadır. Altmış beş yaş üzerinde gelişen lober hemorajilerde yüksek insidansından dolayı SAA düşünülmeli, cerrahi yaklaşım kanama komplikasyonu sebebi ile düşünülmemelidir. Klasik İntraserebral hemoraji tedavisinde kullanılan ajanlar tedavide tehlikeli nükslere yol açabilmesinden dolayı kullanılmamalıdır. Destek tedavisi, hipertansiyondan kaçınılması ve immun süpresan-steroid tedavi ile klinik iyileşme beklenmelidir.

Cerebral Amyloid Angiopathy: A Case Report and Literature Update

Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a condition characterized by accumulation of amyloid-beta peptide in the walls of the small and medium-sized arteries of the brain and leptomeninges. This condition disrupts the structure of the vessel wall and makes it prone to bleeding. This is an important cause of intracerebral hemorrhage in elderly accompanying to Alzheimer’s disease or to a familial syndrome. Clinically, it usually presents with spontaneous lobar hemorrhage, as well as transient neurological signs, seizures, cognitive disorders, headache, incidental findings like microhaemorrhages and hemosiderosis observed on magnetic resonance (MR) imaging. Herein, we report a hypertensive patient diagnosed with CAA who presented with the complaints of balance disorder while walking. CAA should be suspected in patients with lobar hemorrhage aged 65 years and over. Surgical treatment should not be performed because it could worsen the condition. Clinical improvement can be expected from supportive management, monitoring hypertension, and steroid - immunosuppressive therapies.

Kaynakça

1. Nazliel B, Kocer B, Irkec C, Baysal AI. GUTF Nöroloji ABD da 1989-1998 Arasında İzlenen Serebral Kanama Olguları. Ege Tıp dergisi 2001;40:105-9.

2. Cosgrove GR, Leblanc R, Meagher-Villemure K, Ethier R. Cerebral Amiloid Angiopathy. Neurology 1985;35:625-31.

3. O’Donnell HC, Rosand J, Knudsen KA, et al. Apolipoprotein E Genotype and Risk of Recurrent Lober Intraserebral Hemorrage. N engl J Med 2000;342:240-5.

4. Samarasekera N, Smith C, Al-Shahi Salman R. The Association between Cerebral Amyloid Antipathy and Intracerebral Hemorrhage: Systematic Review And Meta-Analysis. J Neurosurg Psychiatry 2012;83:275-81.

5. Knudsen KA, Rojand J, Karluk D, et al. Clinical Diagnosis of Cerebral Amyloid Antipathy: Validation of the Boston Criteria. Neurology 2001;56:537-9.

6. Gurol ME, Dierksen G, Betersky R, et al. Predicting sites of new hemorrhage with amyloid imaging in cerebral amyloid antipathy. Neurology 2012;79:320-6.

7. Sakaguchi H, Ueda A Kosaka T, et al. Cerebral amyloid angiopathy- related inflammmation presenting with steroid- responsive higher brain dysfunction: case report and review of the literature. J Neuroinflammation 2011;8:116.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.6b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty in a Patient with Congenital Diaphragmatic Bochdalek Hernia

Mehmet Mustafa CAN

Diyabetik Nefropati'ye Genel Bir Bakış

Alp ATASOY, Ali ATAY, Süleyman AHBAB, Maksude HANEDAR, MUSTAFA YENİGÜN

Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

Deniz ÖZÇEKER, Zeynep TAMAY, Agop ÇITAK, Muhammet BULUT, Nermin GÜLER

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

MURAT GÜL, Engin ÇETİNKAYA, Yavuz ARIKAN, Sami SÖKÜCÜ, UMUT YAVUZ, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU

Süt Çocuğunda Solunum Sıkıntısı ve Konjenital Lober Amfizem

Tuğçe UZUNHAN AKSU, Özlem GAYRET BOSTAN, MELTEM EROL, Özgül YİĞİT

Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz

LEVENT ÖZDEMİR, Burcu ÖZDEMİR, Mustafa TEMELLİ, OSMAN NURİ HATİPOĞLU

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ekmek Burak ÖZŞENEL, Mehmet Yavuz GÜRLER, Güzin KARATEMİZ, MURAT SÜNBÜL, Murat ÇİLOĞLU, Elif SAKÇI, Burcu HACIOĞLU, Fuat ŞAR, Savaş ÖZTÜRK, Mehmet TAYFUR, Emrah Erkan MAZI

Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

Orkide KUTLU, Şamil ECİRLİ, Serhat AYGÜN, İbrahim ÜNSAL, MUHARREM KESKİN, ABDULLAH SAKİN, Abdulkadir BAŞTÜRK

Lipid Profile and Inflammation in Degenerative Valvular Disease

Mehmet YAMAK, Fuat ŞAR, Özger AKARSU, Meltem GÜRSU, Burcu HACIOĞLU, HAYRİYE ESRA ATAOĞLU, Kazım KORKMAZ, Savaş ÖZTÜRK

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

Emrah YÜRÜK, Arda ATAR, Ömer Onur ÇAKIR, Erçin ALTIOK, Mehmet Nuri GÜNEŞ, Zafer TEMİZ, Murat BİNBAY, Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU