Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

Poland sendromu, pektoralis majör ve minör kaslarının doğumsal yokluğuna eşlik eden aynı taraflı göğüs ve üst ekstremite deformiteleri bütününü tanımlar. Bununla birlikte sendromun tek sabit bulgusu “pektoralis majör kasının sternokostal parçasının yokluğudur. Bu sabit bulguya aynı tarafta pektoralis minör kasının yokluğu, meme dokusunun gelişmemesi, 2-5 arası kaburgaların olmaması, kardiyovasküler sistem bozuklukları ve multi sistem defektler eşlik edebilir. Bu hastalarda mevcut olan göğüs deformitesi ve ek hastalıklar sebebiyle anestezi uygulamaları esnasında paradoksal solunum, malign hipertermi ve akciğer herniasyonu riski mevcuttur. Bu olgu sunumunda 5 yaşında kız çocuğunun, tanısal amaçlı manyetik rezonans görüntüleme yapılması için uygulanan sedasyon anestezisi, güncel literatür taraması ile birlikte sunulmuştur.

Outpatient Anesthesia in Poland Syndrome: A Case Report

Poland syndrome is a congenital anomaly characterized by unilateral absence of the chest wall and ipsilateral upper extremity deformities with deficiency of the pectoralis major and minor muscles. Despite the large variance, the sine qua non is absence of a sternocostal portion of the pectoralis major muscle. Additionally, it can be combined with other anomalies, such as absence of pectoralis minor muscle as well as the 2nd, 3rd, 4th and 5th ribs, breast hypoplasia, abnormalities of the cardiovascular system and multiple organ system defects. In these patients, there is the risk of malignant hyperthermia, lung herniation and paradoxical respiration during anaesthesia due to thorax deformity and comorbidities. In this paper, we report a 5-year-old girl, who was administered sedation anesthesia for pediatric diagnostic magnetic resonance imaging, with the review of the literature.

Kaynakça

1. Poland A. Deficiency of the pectoral muscles. Guys Hosp Rep 1841:6;191-3.

2. Fokin AA, Robicsek F. Poland’s syndrome revisited. Ann Thorac Surg 2002;74:2218-25.

3. Shamberger RC, Welch KJ, Upton J 3rd. Surgical treatment of thoracic deformity in Poland’s syndrome. J Pediatr Surg 1989;24:760-5.

4. Sethuraman R, Kannan S, Bala I, et al. Anaesthesia in Poland syndrome. Can J Anaesth 1998;45:277-9.

5. Kabukcu HK, Sahin N, Kanevetci BN. Anaesthetic management of patient with Poland syndrome and rheumatic mitral valve stenosis: a case report. Ann Card Anaesth 2005;8:145-7.

6. Şanlı M, Yücel A, Aydoğan MS, ve ark. Poland Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu. JIUMF 2012;19:104-6.

7. Puvabanditsin S, Garrow E, Augustin G, et al. Poland-Mobius syndrome and cocaine abuse: a relook at vascular etiology. Pediatr Neurol 2005;32:285-7.

8. Bavinck JN, Weaver DD. Subclavian artery supply disruption sequence: hypothesis of a vascular etiology for Poland, Klippel-Feil, and Möbius anomalies. Am J Med Genet 1986;23: 903-18.

9. Deveci U, Çivilibal M, Ataoğlu E, ve ark. Poland sendromu ve izole dekstrokardi birlikteliği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003;46:50-3.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.7b 2.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

Ender ÖZER, İbrahim AYDIN, AHMET PERGEL, Ahmet Fikret YÜCEL, Dursun Ali ŞAHİN, İbrahim ŞEHİTOĞLU

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

MURAT GÜL, Engin ÇETİNKAYA, Yavuz ARIKAN, Sami SÖKÜCÜ, UMUT YAVUZ, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ekmek Burak ÖZŞENEL, Mehmet Yavuz GÜRLER, Güzin KARATEMİZ, MURAT SÜNBÜL, Murat ÇİLOĞLU, Elif SAKÇI, Burcu HACIOĞLU, Fuat ŞAR, Savaş ÖZTÜRK, Mehmet TAYFUR, Emrah Erkan MAZI

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu C-Kit (CD117) Expression in Patients with Small Cell Lung Cancer

Ayşe GÖZKAMAN, YILDIZ OKUTURLAR, Özkan KANAT, Meral GÜNALDI, Sibel OCAK SERİN, Özlem SARAYDAROĞLU, Baki KUMBASAR, Türkkan EVRENSEL

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

Nilgün DURU SELÇUK, Hale SANDIKÇI, Mahmut ÇİVİLİBAL, Yıldıray SAVAŞ, MURAT ELEVLİ

Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

Deniz ÖZÇEKER, Zeynep TAMAY, Agop ÇITAK, Muhammet BULUT, Nermin GÜLER

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

Gökçen BAŞARANOĞLU, KADİR İDİN, Tarık UMUTOĞLU, Ufuk TOPUZ, Asım ESEN, Harun UYSAL

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Faruk ÖZGÖR, Murat BİNBAY, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Mehmet Fatih AKBULUT, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Ömer SARILAR, Özgü AYDOĞDU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ, Ahmet Yalçın BERBEROĞLU, Ahmet Yeser MÜSLÜMANOĞLU

Lipid Profile and Inflammation in Degenerative Valvular Disease

Mehmet YAMAK, Fuat ŞAR, Özger AKARSU, Meltem GÜRSU, Burcu HACIOĞLU, HAYRİYE ESRA ATAOĞLU, Kazım KORKMAZ, Savaş ÖZTÜRK

İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu

Emel ATAOĞLU, Nilgün DURU SELÇUK, MURAT ELEVLİ, Onur VERMEZOĞLU