Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

Schwannoma sinir kılıfından köken alan soliter, kapsüler ve sıklıkla asemptomatik nörojenik tümörlerdendir. Benign schwannomlar nadir de olsa malign dönüşüm gösterebileceklerinden yakından izlenmeleri önem taşımaktadır. Sıklıkla torakal kostovertebral sulkusta lokalize iken nadir olarak periferal interkostal sinirlerden köken alır. Torakstaki primer nörojenik tümörlerin %10'undan daha az bir kısmı periferal interkostal sinirlerden kaynaklanır. Tanı ve tedavisi kitlenin cerrahi eksplorasyonu ile yapılmaktadır. Bu yazıda çekilen akciğer grafisinde insidental olarak saptanan, nadir görülen interkostal sinirden köken alan asemptomatik Schwannoma nedeniyle rezeksiyon uygulanan 40 yaşındaki bir olguyu sunmayı amaçladık.

Schwannoma Originating From the Periphereral Intercostal Nerves

Schwannomas are usually solitary, encapsulated, and asymptomatic, benign neurogenic tumors originating from the nerve sheath. Schwannomas rarely show malignant transformation, however, require close monitoring. They are primarily located in the thorax in the costovertebral sulcus, may rarely originate from peripheral intercostal nerves. Less than 10% of primary thoracic neurogenic tumors originate from the peripheral intercostal nerves. The main treatment and diagnosis of schwannomas are complete surgical resection. We report a rare case of a 40-year-old male with asymptomatic schwannoma originating from an intercostal nerve which was found incidentally on his chest X-ray and was treated with surgery.

Kaynakça

1. Özdem C, Koç C, Dalgı S, Ölcer S, Turgut S. Trigeminal sinir schwannoması. Türkiye Klinikleri J Med Sci 1992;12:95-7.

2. Dural K, Koçer B, Günal N, Gülbahar G, Sakıncı U. İnterkostal sinirden köken alan schwannoma: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derg 2008;16:129-30.

3. Kransdorf MJ. Benign soft-tissue tumors in a large referral population: distribution of specific diagnoses by age, sex, and location. AJR Am J Roentgenol 1995;164:395-402.

4. Conti P, Pansini G, Mouchaty H, Capuano C, Conti R. Spinal neurinomas: retrospective analysis and long-term outcome of 179 consecutively operated cases and review of the literature. Surg Neurol 2004;61:34-43.

5. McClenathan JH, Bloom RJ. Peripheral tumors of the intercostal nerves. Ann Thorac Surg 2004;78:713-4.

6. Reynolds M, Shields TW. Benign and malignant neurogenic tumors of the mediastinum in children and in adults. In: Shields TW, editor. General thoracic surgery. 6th ed. Philadelphia: William & Wilkins; 2004. p. 2729-56.

7. Sawas FA, Lababede O, Meziane MA, Arrossi AV. A 54-yearold woman with incidentally discovered mass on a chest radiograph. Chest 2009;135:1673-8.

8. Martin-Ucar AE, Rengarajan A, Waller DA. Giant intercostal nerve Schwannoma presenting as Horner's syndrome. Recovery after surgical resection. Eur J Cardiothorac Surg 2002;22:310.

9. Stumpo M, Poppi M, Rizzo G, Martinelli P. Intercostal neuralgic schwannoma: a case report. Muscle Nerve 2002;25:753-4.

10. Deniz O, Gümüş S, Örs F, Bozlar U, Safalı M, Tozkoparan E ve ark. Genç erişkin hastada hemorajik plevral efüzyonla seyreden intratorasik schwannoma olgusu. Türkiye Klinikleri Arch Lung 2008;9:24-7.

11. Cohen LM, Schwartz AM, Rockoff SD. Benign schwannomas: pathologic basis for CT inhomogeneities. AJR Am J Roentgenol 1986;147:141-3.

12. De Waele M, Carp L, Lauwers P, et al. Paravertebral schwannoma with high uptake of fluorodeoxyglucose on positron emission tomography. Acta Chir Belg 2005;105:537- 8.

13. Yu GH, Sack MJ, Baloch Z, Gupta PK. Difficulties in the fine needle aspiration (FNA) diagnosis of schwannoma. Cytopathology 1999;10:186-94.

14. Son EI, Kim IM, Kim SP. Vestibular schwannoma with malignant transformation: a case report. J Korean Med Sci 2001;16:817-21.

15. Ducatman BS, Scheithauer BW, Piepgras DG, Reiman HM, Ilstrup DM. Malignant peripheral nerve sheath tumors. A clinicopathologic study of 120 cases. Cancer 1986;57:2006- 21.

Kaynak Göster

931 309

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

Cansu IŞIK BENLİ, HALİDE NUR ÜRER, Saime Gül BARUT, Mustafa Fehmi AKYILDIZ, Doğan ATLIHAN

Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?

HASAN DELİKTAŞ, HAYRETTİN ŞAHİN

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi

ALAADDİN YORULMAZ, Umut GENÇ, Fatma Hilal YILMAZ, Semra KÜÇÜKSÜMBÜL

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

İbrahim AKKOÇ, Nadir ALPAY, Mehmet TOPTAŞ, İlke İŞİTEMİZ, Hasibe SUNUL, Egemen CEBECİ, Hidayet Nedret ERGÜVEN, Ecder ÖZENÇ, Savaş ÖZTÜRK

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

Afşin EMRE KAYIPMAZ, ŞABAN REMZİ ERDEM, Cem YILMAZ, Emine Ebru DENİZ, Cemil KAVALCI, Alperen ÖZDEMİR, İrem GÜLER, Eda CAFEROĞLU, Fatma Serra KALYONCU, Özgür GÜVEN

Çomak Parmak Deformitesinin Düzeltilmesinde Yeni Bir Yöntem: Modifiye Antenna Prosedürü

SÜLEYMAN TAŞ

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

Gökçen Tuğba ÇEVİK, SİBEL GÜLDİKEN, Neslihan Soysal ATİLE, Hüseyin ÇELİK, MEHMET ÇELİK, SEMRA AYTÜRK SALT, NECDET SÜT, Ayşe Armağan TUĞRUL

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

Yunus AKSOY, Çiğdem OBUZ, Necati ÇİTAK, Özgür İŞGÖRÜCÜ, Songül BÜYÜKKALE, Adnan SAYAR

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

Özger AKARSU, Ahmet YAVUZ, Ferhan AYTUĞ, Egemen CEBECİ, Ergun PARMAKSIZ, Meral MEŞE, Zerrin BAHÇEBAŞI BİCİK

Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti

MEHMET BURAK ÇİLDAĞ, ÖMER FARUK KUTSİ KÖSEOĞLU, MUSTAFA BÜLENT ERTUĞRUL