Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

Sol renal venin aort ve üst mezenterik arter arasında sıkışmasından kaynaklanan Nutcracker sendromu nadir rastlanan bir anatomik-patolojik durumdur. Hastalar hematüri, proteinüri, sol yan ağrısı gibi bulgular gösterir. Bu yazıda, makroskopik hematüri ile başvuran 13 yaşındaki bir hastayı sunduk. Hematüriyi araştırmak için yapılan laboratuvar testleri normal bulundu. Batın tomografisinde sol renal venin aort ve superior mezenterik arter arasında sıkışmış olduğu görülerek Nutcracker sendromu tanısı kondu. Sonuç olarak hematürinin ayırıcı tanısında Nutcracker sendromu akla getirilir ise radyolojik bulgular ile kolaylıkla tanıya ulaşılabilmektedir.

A Rare Cause of Macroscobic Hematuria: Nutcracker Syndrome

Nutcracker syndrome caused by compression of the left renal vein between the abdominal aorta and the superior mesenteric artery is a rare anatomo-pathological condition. The patients have symptoms such as hematuria, proteinuria, and left flank pain. In this paper, we report a 13-year-old boy who presented with macroscopic haematuria. Routine laboratory tests for the evaluation of hematuria were normal. Abdominal computed tomography revealed that the left renal vein was compressed between the aorta and the superior mesenteric artery. A diagnosis of nutcracker syndrome was established. If Nutcracker syndrome is considered in the differential diagnosis of haematuria, it is easily diagnosed by imaging techniques.

Kaynakça

1. Kurç E, Barutca H, Kanyılmaz M, Sargın M, Şahin S. Nutcracker sendromu. Turk Gogus Kalp Damar 2013;21:146-50.

2. Preza Fernandes J, Amorim R, Gomes MJ, Oliveira V, Reis A, Ribeiro-Castro J. Posterior nutcracker syndrome with left renal vein duplication: a rare cause of haematuria in a 12-year-old boy. Case Rep Uro. doi: 10.1155/2012/849681.

3. Shin JI, Lee JS. Nutcracker phenomenon or nutcracker syndrome? Nephrol Dial Transplant 2005;20:2015.

4. Kurklinsky AK, Rooke TW. Nutcracker phenomenon and nutcracker syndrome. Mayo Clin Proc. 2010;85:552-9.

5. Sezik S, Atilla ÖD. Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni. Tr J Emerg Med 2013;13:7.

6. Okada M, Tsuzuki K, Ito S. Diagnosis of the nutcracker phenomenon using two-dimensional ultrasonography. Clin Nephrol 1998;49:35-40.

7. Ozel A, Tufaner O, Kaya E, Maldur V. US and MDCT diagnosis of a rare cause of haematuria in children: Posterior nutcracker syndrome. J Ultrasound. 2011; 4:89-91.

8. Ahmed K, Sampath R, Khan MS. Current trends in the diagnosis and management of renal nutcracker syndrome: a review. Eur J Endovasc Surg 2006;31:410-6.

9. Fitoz S, Ekim M, Ozcakar ZB, Elhan AH, Yalcinkaya F. Nutcracker syndrome in children: the role of upright position examination and superior mesenteric artery angle measurement in the diagnosis. J Ultrasound Med 2007;26:573-80.

10. Tüzün KH, Arslan C, Deşer SB, Engin E, Junusbeko Y. Nutcracker Sendromu: Olgu Sunumu. Damar Cer Derg 2012;21:51-4.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3b 1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

Bestami Barış ÇELİK, Türkan KUDSİOĞLU, Zeliha ALICIKUŞ, Nihal YAPICI, Gökçen ORHAN, Nehir TANDOĞAR, İlyas KAYACIOĞLU, Zuhal AYKAÇ

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

Nilgün DURU SELÇUK, Hale SANDIKÇI, Mahmut ÇİVİLİBAL, Yıldıray SAVAŞ, MURAT ELEVLİ

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Faruk ÖZGÖR, Murat BİNBAY, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Mehmet Fatih AKBULUT, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Ömer SARILAR, Özgü AYDOĞDU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ, Ahmet Yalçın BERBEROĞLU, Ahmet Yeser MÜSLÜMANOĞLU

Renal Hemanjioperisitom

İBRAHİM HALİL BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Burak ARSLAN, Hakan POSTACI, BÜLENT GÜNLÜSOY, Tamer ŞAHİN, Salih POLAT

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu C-Kit (CD117) Expression in Patients with Small Cell Lung Cancer

Ayşe GÖZKAMAN, YILDIZ OKUTURLAR, Özkan KANAT, Meral GÜNALDI, Sibel OCAK SERİN, Özlem SARAYDAROĞLU, Baki KUMBASAR, Türkkan EVRENSEL

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ekmek Burak ÖZŞENEL, Mehmet Yavuz GÜRLER, Güzin KARATEMİZ, MURAT SÜNBÜL, Murat ÇİLOĞLU, Elif SAKÇI, Burcu HACIOĞLU, Fuat ŞAR, Savaş ÖZTÜRK, Mehmet TAYFUR, Emrah Erkan MAZI

Lipid Profile and Inflammation in Degenerative Valvular Disease

Mehmet YAMAK, Fuat ŞAR, Özger AKARSU, Meltem GÜRSU, Burcu HACIOĞLU, HAYRİYE ESRA ATAOĞLU, Kazım KORKMAZ, Savaş ÖZTÜRK

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

Emrah YÜRÜK, Arda ATAR, Ömer Onur ÇAKIR, Erçin ALTIOK, Mehmet Nuri GÜNEŞ, Zafer TEMİZ, Murat BİNBAY, Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU

Süt Çocuğunda Solunum Sıkıntısı ve Konjenital Lober Amfizem

Tuğçe UZUNHAN AKSU, Özlem GAYRET BOSTAN, MELTEM EROL, Özgül YİĞİT

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

Ender ÖZER, İbrahim AYDIN, AHMET PERGEL, Ahmet Fikret YÜCEL, Dursun Ali ŞAHİN, İbrahim ŞEHİTOĞLU