Hashimoto Tiroiditinde Vitamin D Seviyeleri ile Reseptör Aktivatör Nükleer Kappa-B Ligandı Arasındaki İlişki

Amaç: Hashimoto tiroiditli 60 yaş üstü hastalarda vitamin D düzeyi ile osteoklastojenik belirteçlerden osteoprotegerin (OPG) ve reseptör aktivatör nükleer kappa-B ligandı (RANKL) düzeylerinin ilişkisini göstermektir. Yöntemler:­ Çalışmaya Mayıs - Ekim 2013 tarihleri arasında, endokrinoloji ve metabolizma ile geriatri bilim dallarına başvuran 49 Hashimoto tiroiditli ve 34 Hashimoto tiroiditi olmayan 83 kadın alındı. Bulgular: Grupların D vitamini, OPG ve RANKL düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Hashimoto tiroiditli grupta, D vitamini ile OPG ve RANKL arasında güçlü ilişki bulundu. Bununla birlikte OPG ile RANKL arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Hashimoto tiroiditlilerin 33'ünde otoantikor pozitifliği bulunurken 16'sında otoantikorlar negatifti. Antikor pozitifliği olan grupta, D vitamini, OPG ve RANKL düzeyleri negatif gruba göre anlamlı olarak düşük bulundu.Sonuç:­Hashimoto tiroiditli grup ile kontrol grubu arasında D vitamini, OPG ve RANKL düzeyi açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Otoantikor pozitifliği olan Hashimoto tiroiditli grupta D vitamini, OPG ve RANKL anlamlı olarak düşük saptanmıştır. Bu zıt yönlü ilişki, otoantikorların otoimmün tiroidite olduğu gibi, osteoklastojenez üzerine de olumsuz etki yaratabileceğini destekler niteliktedir.

The Relationship Between Vitamin D Levels and Receptor Activator of Nuclear Factor Ligand in Hashimoto's Thyroiditis

Aim:­ In order to analyze the relationship of Hashimoto's thyroiditis with vitamin D and osteoclastogenic markers, we investigated vitamin D, osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of nuclear factor ligand (RANKL) levels in patients over 60 years with and without Hashimoto's thyroiditis. Methods: Eighty three female patients (49 with and 34 without Hashimoto's thyroiditis), who attended the endocrinology and geriatrics departments between May 2013 and October 2013 were included in the study. Results: There was no statistically significant difference in the levels of vitamin D, OPG and RANKL between the groups. Vitamin D was significantly correlated with OPG and RANKL in patients with Hashimoto's thyroiditis. In addition, a significant relationship was found between OPG and RANKL levels. Of the patients with Hashimoto's thyroiditis, 33 were autoantibody-positive and 16 were negative. Vitamin D, OPG and RANKL levels were significantly lower in antibody-positive patients than in negative subjects. Conclucion:­There were no differences in vitamin D, OPG and RANKL levels between patients with and without Hashimoto's thyroidits. Autoantibody-positive Hashimoto's thyroiditis group had statistically significantly lower vitamin D, OPG and RANKL levels. This reverse correlation suggests that autoantibodies may have an effect on osteoclastogenesis.

Kaynakça

1. Jackson IMD, Hennessey JV, Thyroiditis. In: Becker KL, editor. Principles an practice of endocrinology and metabolism. Philadephia U.S: Lippincott Williams & Wilkins; 1998. p. 456- 8.

2. Tunbridge WM, Vanderpump MP. Population screening for autoimmune thyroid disease. Endocrinol Metab Clin North Am 2000;29:239-53.

3. İlicin G, Unal S, Biberoğlu K, Akalın S, Suleymanlar G. İç Hastalıkları cilt 2. 2. Baskı. Ankara: Güneş Kitapevi; 2217- 2219.

4. Hollick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancer and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004;80(Suppl 6):1678-88.

5. Holick MF. Vitamin D: important for prevention of osteoporosis, cardiovascular heart disease, type 1 diabetes, autoimmune diseases, and some cancers. South Med J 2005;98:1024-7.

6. Lin WY, Wan L, Tsai CH, Chen RH, Lee CC, Tsai FC. Vitamin D receptor gene polymorphisms are associated with risk of Hashimoto's thyroiditis in Chinese patients in Taiwan. J Clin Lab Anal 2006;20:109-12.

7. Simonet WS, Lacey DL, Dunstan CR, et al. Osteoprotegerin: a novel secreted protein involved in the regulation of bone density. Cell 1997;89:309-19.

8. Tsuda E, Goto M, Mochizuki SI, et al. Isolation of a novel cytokine from human fibroblasts that specifically inhibits osteoclastogenesis. Biochem Biophys Res Commun 1997;234:137-42.

9. Lacey DL, Timms E, Tan HL, et al. Osteoprotegerin ligand is a cytokine that regulates osteoclast differentiation and activation. Cell 1998;93:165-76.

10. Hofbauer LC. Osteoprotegerin ligand and osteoprotegerin: novel implications for osteoclast biology and bone metabolism. Eur J Endocrinol 1999;141:195-210.

11. Schoppet M, Preissner KT, Hofbauer LC. RANK ligand and osteoprotegerin: paracrine regulators of bone metabolism and vascular function. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002;22:549-53.

12. Blair JM, Zheng Y, Dunstan CR. RANK ligand. Int J Biochem Cell Biol 2007;39:1077-81.

13. Schoppet M, Henser S, Ruppert V, et al. Osteoprotegerin expression in dendritic cells increases with maturation and is NF-kappaB-dependent. J Cell Biochem 2007;100:1430-9.

14. Wong BR, Rho J, Arron J, et al. TRANCE is a novel ligand of the tumor necrosis factor receptor family that activates c-Jun N-terminal kinase in T cells. J Biol Chem 1997;272:25190-4.

15. Wong BR, Josien R, Choi Y. TRANCE is a TNF family member that regulates dendritic cell and osteoclast function. J Leukoc Biol 1999;65:715-24.

16. Adams JS, Hewison M. Update in vitamin D. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:471-8.

17. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:1911-30.

18. Chistiakov DA. Immunogenetics of Hashimoto's htyroiditis. J Autoimmune Dis 2005;2:1.

19. Fournier C, Gepner P, Sadouk M, Charreire J. In vivo beneficial effects of cyclosporine A and 1,25-dihydroxyvitamin D3 on the induction of experimental autoimmune thyroiditis. Clin Immunol Immunopathol 1990;54:53-63.

20. Hahn HJ, Kuttler B, Mathieu C, Bouillon R. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 reduced MHC antigen expression on pancreatic beta-cell in vitro. Transplant Proc 1997;26:2156-7.

21. Bhalla AK, Amento EP, Clemens TL, Holick MF, Krane SM. Specific high-affinity receptors for 1,25- dihydroxyvitamin D3 in human peripheral blood mononuclear cells: presence in monocytes and induction in T lymphocytes following activation. J Clin Endocrinol Metab 1983;57:1308-10.

22. Ban Y, Taniyama M, Ban Y. Vitamin D receptor gene polymorphism in Hashimoto's thyroiditis. Thyroid 2002;11:607-8.

23. Pani MA, Regulla K, Segni M, et al. Vitamin D 1alphahydroxylase (CYP1alpha) polymorphism in Grave's disease, Hashimoto's thyroiditis and type 1 diabetes mellitus. Eur J Endocrinol 2002;146:777-81.

24. Stefanic M, Papic S, Suver M, Glavas-Obrovac L, Karner I. Association of vitamin D receptor gene 3'-variants with Hashimoto's thyroiditis in the Croatian population. Int J Immunogenet. 2008 Apr;35(2):125-31.

25. Pittas AG, Dawson-Hughes B, Li T, et al. Vitamin D and calcium intake in relation to type 2 diabetes in women. Diabetes Care 2006;29:650-6.

26. Ban Y, Taniyama M, Ban Y. Vitamin D receptor gene polymorphism in Hashimoto's thyroiditis. Thyroid 2002;11:607-8.

27. Bozkurt NC, Karbek B, Ucan B, et al. The association between severity of vitamin D deficiency and Hashimoto's thyroiditis. Endocr Pract 2013;19:479-84.

28. Kurban S, Mehmetoğlu İ. Osteoprotegererin, RANK ve Rank Ligandı. Türk Biyokimya Dergisi 2007;l32:178-84.

29. Tenta R, Panagiotakos DB, Fragopoulou E, et al. Osteoprotegerin and nuclear factor-kappaB ligand are associated with leptin and adiponectin levels, in apparently healthy women. J Musculoskelet Neuronal Interact 2010;10:174-9.

30. Anastasilakis AD, Goulis DG, Polyzos SA, et al. Acute changes in serum osteoprotegerin and receptor activator for nuclear factor-kappaB ligand levels in women with established osteoporosis treated with teriparatide. Eur J Endocrinol 2008;158:411-5.

31. Chen D, Sarikaya NA, Gunn H, Martin SW, Young JD. ELISA methodology for detection of modified osteoprotegerin in clinical studies. Clin Chem 2001;47:747-9.

32. Dawodu A, Absood G, Patel M, et al. Biosocial factors affecting vitamin D status of women of childbearing age in the United Arab Emirates. J Bios Sci 1998;30:431-7.

33. Kurban S, Akpinar Z, Mehmetoglu I. Receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (RANKL) and osteoprotegerin levels in multiple sclerosis. Mult Scler 2008;14:431-2.

Kaynak Göster

959 320

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Deneysel Testis Torsiyonunda İrisin ve Visfatin'in Tanısal Değeri

Fatma SARAÇ, Selman YENİOCAK, Sevgi BÜYÜKBESE SARSU, Esma YÜCETAŞ, Vakur OLGAÇ, Mehmet TOPTAŞ, Macit KOLDAŞ

Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması

RUHUŞEN KUTLU, Nur DEMİRBAŞ

Acil Tromboembolektominin Bir Komplikasyonu Olarak Peroneal Psödoanevrizma ve Koil Embolizasyon ile Tedavisi

KEVSER TURAL, Tezcan BOZKURT, Aykut UYANIK, Ufuk TÜRKMEN, Zeynep Bilgi, İlknur BAHAR

Çocukluk Çağında İdiyopatik Nefrotik Sendrom: İki Yüz Seksen Dokuz Hastanın Retrospektif Analizi

Kenan YILMAZ, Ruhan DÜŞÜNSEL, İsmail DURSUN, Sibel YEL, Zübeyde GÜNDÜZ, Hakan POYRAZOĞLU

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome: Epidemiological Changes in the World and Turkey

Gönül ŞENGÖZ, Filiz PEHLİVANOĞLU

Hashimoto Tiroiditinde Vitamin D Seviyeleri ile Reseptör Aktivatör Nükleer Kappa-B Ligandı Arasındaki İlişki

Hakan YAVUZER, Selver IŞIK, MAHİR CENGİZ, İBRAHİM MURAT BOLAYIRLI, ALPER DÖVENTAŞ, Deniz Suna ERDİNÇLER

Opere Sprengel Deformitesinin (Doğuştan Yüksek Skapula) Rehabilitasyon Sonuçları: Olgu Sunumu

Senem ŞAŞ, Zeynep KARAKUZU GÜNGÖR, HATİCE RANA ERDEM, FİGEN TUNCAY

Effect of Multivisceral Resection on Health Status and Survival of Patients with Locally Advanced Gastric Cancer

ZEKAİ SERHAN DERİCİ, Koray ATİLLA, SÜLEN SARIOĞLU, SEYMEN BORA

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Gamze UZAN SARIKAYA, Bağdagül AKSU YAVAŞ, Muhammed Mustafa UZAN, MURAT ELEVLİ

Boğaz Dışı Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptokok Suşları ve Oluşturdukları Enfeksiyonların Özellikleri

Fatma ÜNLÜ, Onur ÖZGENÇ, Alpay ARI, Seher Ayten COŞKUNER, Meltem AVCI