Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

İntestinal malrotasyon orta barsağın konjenital bir anomalisidir. İnsidansı 500 canlı doğumda birdir. Erişkinlerde nadir olarak rastlanır. Semptomatik hastaların çoğunda akut intestinal obstrüksiyon, iskemi veya kronik karın ağrısı görülür. Bu yazıda akut intestinal obstrüksiyon bulgularıyla gelen 49 yaşında erkek hastada saptanan malrotasyon olgusu sunuldu.

A Rare Cause of Acute Abdomen in Adults: Intestinal Malrotation

Intestinal malrotation is a congenital anomaly of the midgut. The incidence of intestinal malrotation is 1 in 500 live births. It is rarely seen in adults. Most of the symptomatic patients present with acute bowel obstruction, intestinal ischemia or chronic vague abdominal pain. We present a 49-year-old male presenting with the findings of acute intestinal obstruction.

Kaynakça

1. Singh S, Das A, Chawla AS, Arya SV, Chaggar J. A rare presentation of midgut malrotation as an acute intestinal obstruction in an adult: Two case reports and literature review. Int J Surg Case Rep 2013;4:72-5.

2. Hsu SD, Yu JC, Chou SJ, Hsieh HF, Chang TH, Liu YC. Midgut volvulus in an adult with congenital malrotation. Am J Surg 2008;195:705-7.

3. Applegate KE, Anderson JM, Klatte EC. Intestinal malrotation in children: a problem-solving approach to the upper gastrointestinal series. Radiographics 2006;26:1485-500.

4. Saxena D, Pandey A, Singh RA, et al. Malrotation of gut with superior mesentric artery syndrome and multiple jejunal diverticula presenting as acute intestinal obstruction in 6th decade: A rare case report. Int J Surg Case Rep 2015;6C:1-4.

5. Mallick IH, Iqbal R, Davies JB. Situs inversus abdominus and malrotation in an adult with Ladd's band formation leading to intestinal ischaemia. World J Gastroenterol 2006;12:4093- 5.

6. Martin V, Shaw-Smith C. Review of genetic factors in intestinal malrotation. Pediatr Surg Int 2010;26:769-81.

7. Sozen S, Guzel K. Intestinal malrotaiton in an adult: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2012;18:280-2.

8. Birnbaum DJ, Geffroy Y, Goin G, Balandraud P. Left Side Appendicitis with Midgut Malrotation in an Adult. J Surg Tech Case Rep 2013;5:38-40.

9. Vural V, Turkoglu MA, Karatas G. Incidental midgut malrotation detected during second laparotomy: Case report and literature review. Int J Surg Case Rep 2015;7C:134-6.

Kaynak Göster

1300 776

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

Özger AKARSU, Ahmet YAVUZ, Ferhan AYTUĞ, Egemen CEBECİ, Ergun PARMAKSIZ, Meral MEŞE, Zerrin BAHÇEBAŞI BİCİK

Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti

MEHMET BURAK ÇİLDAĞ, ÖMER FARUK KUTSİ KÖSEOĞLU, MUSTAFA BÜLENT ERTUĞRUL

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

Cansu IŞIK BENLİ, HALİDE NUR ÜRER, Saime Gül BARUT, Mustafa Fehmi AKYILDIZ, Doğan ATLIHAN

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi

ALAADDİN YORULMAZ, Umut GENÇ, Fatma Hilal YILMAZ, Semra KÜÇÜKSÜMBÜL

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

MÜRŞİT DİNCER, Gamze ÇITLAK, Muzaffer AKINCI

Çomak Parmak Deformitesinin Düzeltilmesinde Yeni Bir Yöntem: Modifiye Antenna Prosedürü

SÜLEYMAN TAŞ

Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?

HASAN DELİKTAŞ, HAYRETTİN ŞAHİN

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisine Yaklaşım

Muhsin KALYONCUOĞLU, Semi ÖZTÜRK, Gündüz DURMUŞ, Bengisu KESKİN, MEHMET MUSTAFA CAN

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

Yunus AKSOY, Çiğdem OBUZ, Necati ÇİTAK, Özgür İŞGÖRÜCÜ, Songül BÜYÜKKALE, Adnan SAYAR

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

Afşin EMRE KAYIPMAZ, ŞABAN REMZİ ERDEM, Cem YILMAZ, Emine Ebru DENİZ, Cemil KAVALCI, Alperen ÖZDEMİR, İrem GÜLER, Eda CAFEROĞLU, Fatma Serra KALYONCU, Özgür GÜVEN