Effect of Nitrous Oxide Anaesthesıa on Endotracheal Cuff Pressure

Amaç: Genel anestezide NO kullanıldığında, hava dolu endotrakeal kaf içine diffüze olup, kanın basıncını arttırarak trakeal hasara neden olabilir. Çalışmamızda; oksijen-azotprotoksit ile oksijen-hava kullanımının, endotrakeal kaf basıncı, postoperatif boğaz ağrısı ve ses kısıklığına etkilerinin araştırılması amaçlandı. Yöntemler:­Alt batın operasyonu geçirecek Amerikan Anestezi Derneği 1-2 grubu, 18-60 yaş arası 50 olgu çalışmaya dahil edildi. Anestezi indüksiyonundan sonra oratrakeal entübasyon polivinilklorürden yapılmış, yüksek-volüm, düşük-basınçlı, endotrakeal tüpler ile gerçekleştirildi. Azotprotoksit grubu (grup NO) %40 O2/%60 NO, hava grubuna (grup AİR) %40 O/%60 hava olacak şekilde anestezi idamesi sağlandı. Endotrakeal kaf basıncı entübasyondan hemen sonraki 5, 10, 15, ve 20. dakikada ve daha sonra 10 dakikalık aralarla kaydedildi. Kaf basıncı 45 cm HO ve üzeri olduğunda, basınç 25-30 cm HO ve üzeri olduğunda, basınç 2. saat ve 24 saatte boğaz ağrısının olup olmadığı sorgulandı.Bulgular: Kaf basınçları karşılaştırıldığında, azotprotoksit grubunda beşinci dakikadan itibaren kaf basınçları giderek yüksek bulunmasına rağmen, hava grubunda basınçlarda anlamlı bir değişiklik görülmedi. Ayrıca azotprotoksit grubunda boğaz ağrısı ve ses kısıklığı daha fazla görüldü.Sonuç: Genel anestezi sırasında uygulanan azotprotoksit, yüksek kaf basınçlarına ve buna bağlı komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu nedenle azotprotoksit anestezi sırasında kaf basıncı rutin olarak monitörize edilmelidir.

Anestezide Azotprotoksit Kullanımının Endotrakeal Kaf Basıncına Etkisi

Aim: When N2O is used for general anaesthesia, it diffuses into the air-filled endotracheal cuff causing the cuff pressure to rise by over inflating the cuff, which results in tracheal damage. This study aimed to estimate changes in the endotracheal-cuff pressure with time during oxygen-air- and oxygen-N2O-induced anaesthesia and to determine its sore throat and hoarseness incidence. Methods: Fifty patients with American Society of Anesthesiologists physical status 1-2, aged 18-60 years were icluded to our study. Orotracheal intubation was performed using polyvinyl chloride high volume-low pressure endotracheal tubes. The AIR group 40% O2/60% air and N2O group 40% O2/60% N2O was used. The endotracheal cuff pressure at 5, 10, 15, 20 minutes immediately after intubation and at 10-minute intervals were recorded. When the cuff pressure reached 45 cm H2O, was attenuated to 25-30-cm H2O. At the post operative first and the 24th hour, the patients were queried for sore throat and hoarseness. Results: The N2O-group cuff pressure rose from the fifth minute onwards. Also, the N2O group had a higher incidence of sore throat and hoarseness. Conclusion: N2O results in elevated cuff pressure and tracheal morbidities. Cuff-pressure should be routinely monitored during anaesthesia using N2O.

___

1. Kayhan Zeynep. Klinik Anestezi. Endotrakeal Entübasyon. 3. Baskı. Logos Yayıncılık, İstanbul; 2004.

2. Somri M, Fradis M, Malatskey S, Vaida S, Gaitini L. Simple online endotracheal cuff pressure relief valve. Ann Otol Rhinol Laryngol 2002;111:190-4.

3. Combes X, Schauvliege F, Peyrouset O, et al. Intracuff pressure and tracheal morbidity: influence of filling with saline during nitrous oxide anesthesia. Anesthesiology 2001;95:1120-4.

4. Stewart SL, Secrest JA, Norwood BR, Zachary R. A comparasion of endotracheal tube cuff pressures using estimation techniques and direct intracuff measurement. AANA J 2003;71:443-7.

5. Benneth MH, Isert PR, Cumming RG. Postoperative sore throat and hoarseness following tracheal entubation using air or saline to inflate the cuff-a randomized controlled trial. Anaesth Intensive Care 2000;28:408-13.

6. Beebe DS. Complications of tracheal entubation. Semin Anesth Perioperat Med Pain 2001;20:166-72.

7. Seegobin RD, Hasselt GL. Endotracheal cuff pressure and tracheal mucosal blood flow: Endoscopic study of effects of four large volume cuffs. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;288:965- 8.

8. Karasawa F, Mori T, Okuda T, Satoh T. Profile soft-seal cuff, a new endotracheal tube, effectively inhibits an increase in the cuff pressure through high compliance rather than low diffusion of nitrous oxide. Anesth Analg 2001;92:140-4.

9. al-Shaikh B, Jones M, Baldwin F. Evaluation of pressure changes in a new design tracheal tube cuff, the Portex Soft Seal, during nitrous oxide anaesthesia. Br J Anaesth 1999;83:805-8.

10. Altunkaya H, Çıtır S, Özkoçak I, et al. Azotprotoksitin Zamana Göre Endotrakeal Kaf Basıncına Etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2004;32:362-6.

11. AlShaikh B. New cuff design prevents N2O diffusion. Anesth Analg 2000;91:10-2.

12. Ayoğlu H, Yurtlu BS, Hancı V, et al. Anestezi çalışanlarınca pilot bolanun palpasyonu ile ayarlanan endotrakeal tüp kaf basınçlarının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Anest Reanm 2009;7:88-92.

13. Al-Metwalli RR, Al-Ghamdi AA, Mowafi HA, Sadek S, Abdulshafi M, Mousa WF. Is sealing cuff pressure easy, reliable and safe tecnigue for endotracheal tube cuff inflation?: A comparative study. Saudi J Anaesth 2011;5:185-9.

14. Liu J, Zhang X, Gong W, et al. Correlations between controlled endotracheal tube cuff pressure and postprocedural complications: a multicenter study. Anesth Analg 2010;111:1133-7.

15. Atkinson RS, Rusman GB, Davies NJH. Lee’s Synopsis of Anesthesia. 11th ed. Oxford: Butterworth- Heinemann; 1993. p. 217-38.

16. Kayhan Z. Anesteziyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Geleceği. Klinik Anestezi. 3.baskı. İstanbul: Logos yayıncılık; 2004.

17. McHardy FE, Chung F. Postoperative sore throat: cause, prevention and treatment. Anaesthesia 1999;54:444-53.

18. Jones MW, Catling S, Evans E, Green DH, Green JR. Hoarseness after tracheal intubation. Anaesthesia 1992;47:213-6.

___

Haseki Tıp Bülteni
  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

20.7b10.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Parsiyel Vermilion Defektlerinin Mukozal Transpozisyon Flebi ile Onarımı

SÜLEYMAN TAŞ

Gebelerde Ölçülen D Vitamini Seviyeleri ile Gestasyonel Diabetes Mellitus Riski Arasındaki İlişki

Seda ATEŞ, SERDAR AYDIN, AYŞE FİLİZ GÖKMEN KARASU, Banu DANE

Effect of Nitrous Oxide Anaesthesıa on Endotracheal Cuff Pressure

Özlem KOŞAR, Öznur ŞEN, Mehmet TOPTAŞ, Gamze MISIRLIOĞLU, Nurdan AYDIN, Emel KOÇER GÜR, Tarık UMUTOĞLU

Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı

Filiz Topaloğlu DEMİR, Kenyul SALAEVA, İlknur Kıvanç ALTUNAY, Özben YALÇIN

Adana'da Taksirle Meydana Gelen Karbon Monoksit Zehirlenmeleri: 14 Yıl Çalışması

Murat DARÇIN

An Unusual Case of Cushing's Syndrome: Coexistence of Functional Pituitary and Adrenal Adenoma

Muzaffer İLHAN, Özcan KARAMAN, İrem YASİN ÇETİN, Nur BÜYÜKPINARBAŞILI, Jamshid HAMDARD, Ertuğrul TAŞAN

Prematüre Bebeklerde Hemodinamik Anlamlı Patent Duktus Arteriyozusun Tanımlanmasında Hangi Kriterler Daha İyidir? Solunumsal mı Ekokardiyografik mi?

Irfan Oguz SAHİN, Canan YOLCU, Ayşegül Elbir ŞAHİN, MUSTAFA KARA, Yaşar DEMİRELLİ, HAŞİM OLGUN, Naci CEVİZ

Deride Nodüler Lezyonlarla Seyreden Krukenberg Tümörü: Olgu Sunumu

Özden DEMİR, Selcan CESUR, ZEYNEP KARAALİ

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol

Meltem GÜRSU, Sami UZUN, RÜMEYZA KAZANCIOĞLU, SAVAŞ ÖZTÜRK

Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu

FATİH BATTAL, Şule YILDIRIM, HAKAN AYLANÇ, Fatih Köksal BİNNETOĞLU, NAZAN KAYMAZ, Celal AKDENİZ