Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, meme kitlelerinde ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan tru-cut biyopsinintanısal yararlılığını araştırmaktır.Metod: Kasım-2009 ile Mayıs-2014 tarihleri arasında hastanemiz Radyoloji Bölümünde ultrasonografik vemamografik olarak memede kitlesel lezyon saptanan ve ultrasonografi kılavuzluğunda tru-cut biyopsisiyapılan 103 ardışık kadın olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu lezyonlarda radyolojikpatolojik tanısal uyum ve memedeki yerleşimleri değerlendirildi.Bulgular: Olguların ortalama yaşı 47 idi. Lezyon büyüklüğü 5 mm ile 80 mm arasında değişmekte oluportalama boyut 20,45 mm'ydi. Kitlelerin %52.4'ü sağ memede, %47,6'sı sol memede olup en sık üst dışkadran (%49,5) yerleşimliydi. Üst iç kadranda %18,4, alt iç kadranda %8,7, alt dış kadranda %18,4 orandaizlenirken, lezyonların sadece %4,9'u retroareolar bölgeye yerleşimliydi. Malign ve benign lezyonlarınmemede yerleşimleri arasında istatistiksel fark izlenmedi. Histopatolojik değerlendirmede lezyonların 53'ü(%51,4) benign ve 50'si (%48,6) maligndi. Lezyonların radyolojik sınıflaması ile patolojik tanıları arasındaBIRADS 3 ve BIRADS 5'te tam uyum mevcuttu. BIRADS 4 olarak sınıflandırılan 20 olgunun 9'u benign tanıalırken 11 tanesi malign tanı aldı.Sonuç: Ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan tru-cut biyopsileri, hızlı uygulanan ve hızlı sonuç alınan,daha güvenilir preoperatif planlamaya olanak sağlayan, yüksek güvenilirlikli bir yöntemdir

The Benefit of Tru-Cut Biopsy in Breast Masses

Backgrounds: To investigate the diagnostic benefit of tru-cut biopsy made under ultrasonography guidancein breast masses.Methods: A retrospective review was made of the records of 103 consecutive female patients whounderwent tru-cut biopsy under ultrasonography guidance for a mass lesion determined in the breastmammographically and ultrasonographically in our hospital Radiology Department between November2009 and May 2011. Radiological and pathological conformity and location in the breast were evaluated inthese lesions. Results: The mean age of the patients was 47 years. The mean size of the lesion was 20.45mm (range, 5-80mm). The mass was located in the right breast in 52.4% of cases and in the left breast in 47.6% and mostfrequently in the upper external quadrant (49.5%). Location was observed in the upper internal quadrant in18.4%, in the lower internal quadrant at 8.7% and the lower external quadrant at 18.4% with only 4.9%located in the retroareolar region. No statistically significant difference was determined between malignantand benign lesions in respect of location. In the histopathological evaluation, 53 (51.4%) lesions were benignand 50 (48.6%) were malignant. There was full conformity to BIRADS 3 and BIRADS 5 between thepathological diagnoses and the radiological grading of the lesions. Of 20 cases classified as BIRADS 4, 9were diagnosed as benign and 11 as malignant.Conclusions: Tru-cut biopsy made under ultrasonography guidance is a highly reliable method which can bequickly applied to give rapid results, allowing preoperative planning to be made more safely.

Kaynakça

1. Menezes GL, Knuttel FM, Stehouwer BL, PijnappelRM, van den Bosch MA. Magnetic resonance imaging inbreast cancer: A literature review and futureperspectives. World J Clin Oncol 2014;5(2):61-70.2. Smallenburg VVB, Nederend J, Voogd AC, CoeberghJW, van Beek M, Jansen FH, Louwman WJ, Duijm LE.Trends in breast biopsies for abnormalities detected atscreening mammography: a population-based study inthe Netherlands. British Journal of Cancer2013;109(1):242-48.3. Hatmaker AR, Donahue RMJ, Tarpley JL, PearsonAS. Cost-effective use of breast biopsy techniques in aveterans health care system. The American Journal ofSurgery 2006;192(5):37-41.4. Hukkinen K, Kivisaari L, Heikkila PS, Von Smitten K,Leidenius M. Unsuccessful preoperative biopsies, fineneedle aspiration cytology or core needle biopsy, lead toincreased costs in the diagnostic workup in breastcancer. Acta Oncol 2008;47(6):1037-45.5. Verkooijen HM, Peeters PH, Buskens E, Koot VC,Borel Rinkes I, Mali WP, van Vroonhoven TJ.Diagnostic accuracy of large-core needle biopsy fornonpalpable breast disease: a meta-analysis. Br J Cancer2000;82(5):1017-21.6. Radhakrishna S, Gayathri A, Chegu D. Needle corebiopsy for breast lesions: An audit of 467 needle corebiopsies. Indian J Med Paediatr Oncol 2013;34(4):252-56.7. Varas X, Leborgne F, Leborgne JH. Nonpalpable,probably benign lesions: role of follow-upmammography. Radiology 1992;184(2):409-14.8. Sickles EA. Nonpalpable, circumscribed, noncalcifiedsolid breast masses: likelihood of malignancy based onlesion size and age of patient. Radiology1994;192(2):439-42.9. Stavros AT, Thickman D, Rapp CL, Dennis MA, ParkerSH, Sisney GA. Solid breast nodules: use of sonographyto distinguish between benign and malignant lesions.Radiology 1995;196(1):123-34.10. Costantini M, Belli P, Lombardi R, Franceschini G,Mule A, Bonomo L. Characterization of solid breastmasses: use of the sonographic imaging reporting anddata system lexicon. J Ultrasound Med 2006;25(5):649-59.11. Hong AS, Rosen EL, Soo MS, Baker JA. RADS forsonography: positive and negative predictive values ofsonographic features. Am J Roentgenol 2005;184(4):1260-65.12. Brunner AH, Sagmeister T, Kremer J, Riss P, BrustmannH. The accuracy of frozen section analysis in ultrasoundguided core needle biopsy of breast lesions. BMC Cancer2009; 24(9):341.13. Homesh NA, Issa MA, El-Sofiani HA. The diagnosticaccuracy of fine needle aspiration cytology versus coreneedle biopsy for palpable breast lump(s). Saudi Med J2005;26(1):42-46.14. Gukas ID, Nwana EJ, Ihezue CH, Momoh JT, ObekpaPO. Tru-cut biopsy of palpable breast lesions: a practicaloption for pre-operative diagnosis in developing countries.Cent Afr J Med 2000;46(5):127-30.15. Jung HK, Moon HJ, Kim MJ, Kim EK. Benign core biopsyof probably benign breast lesions 2 cm or larger: Correlationwith excisional biopsy and long-term follow-up.Ultrasonography 2014;33(3):200-05

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd509086, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {73 - 77}, doi = {}, title = {Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı}, key = {cite}, author = {Yeni̇çeri̇, Önder and Özcan, Önder and Çullu, Neşat and Deveer, Mehmet} }
APA Yeni̇çeri̇, Ö , Özcan, Ö , Çullu, N , Deveer, M . (2015). Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı . Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 73-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/41549/509086
MLA Yeni̇çeri̇, Ö , Özcan, Ö , Çullu, N , Deveer, M . "Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı" . Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 (2015 ): 73-77 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/41549/509086>
Chicago Yeni̇çeri̇, Ö , Özcan, Ö , Çullu, N , Deveer, M . "Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 (2015 ): 73-77
RIS TY - JOUR T1 - Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı AU - Önder Yeni̇çeri̇ , Önder Özcan , Neşat Çullu , Mehmet Deveer Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 77 VL - 12 IS - 1 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı %A Önder Yeni̇çeri̇ , Önder Özcan , Neşat Çullu , Mehmet Deveer %T Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı %D 2015 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Yeni̇çeri̇, Önder , Özcan, Önder , Çullu, Neşat , Deveer, Mehmet . "Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 / 1 (Nisan 2015): 73-77 .
AMA Yeni̇çeri̇ Ö , Özcan Ö , Çullu N , Deveer M . Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015; 12(1): 73-77.
Vancouver Yeni̇çeri̇ Ö , Özcan Ö , Çullu N , Deveer M . Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015; 12(1): 73-77.

16409 7644

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması

Gülhan YAĞMUR, Melek İNCİ

Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi

Önder YENİÇERİ, Neşat ÇULLU, Mehmet DEVEER, Burcu KASAP, Emine Neşe YENİÇERİ

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme

Cemil ERTÜRK, Mehmet Akif ALTAY, Metin YAPTI, Ali LEVENT, Baki Volkan ÇETİN, Nuray ALTAY, Kemal YÜCE

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU, Fatma ERSİN

Eksternal Fiksasyon Pediatrik Femur Kırıklarında Etkili Bir Tedavi Metodu mudur?

Mustafa ISİK, Burcin KARSLİ, Vahap SARİCİCEK, Fethi BİLGİN, Abbas KAYA

Anne ve Babanın Gözü ile Şanlıurfa Merkez Aile Profili

Selma Dinç KAHRAMAN

Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi

Hasan BÜYÜKASLAN, Yusuf YÜCEL, Halil KAYA, Mehmet Tahir GÖKDEMİR, Ahmet ŞEKER, Ramazan GİDEN

Plevral Sıvı Yönetiminde Lokal ve Genel Anestezi ile Torakoskopi Deneyimlerimiz

Şamil GÜNAY, İrfan ESER, Aydemir KOÇARSLAN, Mahmut ÖZBEY, Mehmet AĞAR, İbrahim Can KÜRKÇÜOĞLU

Endometrial Polip Tanısı Konulan Olgularda Ghrelin'in Serum ve Doku Düzeyi Seviyelerinin Araştırılması

Ömer Faruk DOĞAN

Semptom ve Bulgulara Eklenen Kan Sayımı Demir Eksikliği Anemisi Tanısı İçin Özgül ve Duyarlıdır

Mahmut DEMİR