Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerine Ait 49 Adet Salkım İskeletinin Toplam Fenolik Bileşik ve Trans-Resveratrol Düzeyleri

Üzüm çekirdekleri, kabukları ve şarabın insan sağlığına olan etkileri ile ilgili çok yoğun araştırma gerçekleştirilmesine rağmen salkım iskeletleri ile ilgili yok denecek kadar az çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı 49 adet Vitis vinifera L. çeşidine ait salkım iskeletlerinin toplam fenolik bileşik (TFB), trans-resveratrol, kateşin ve epikateşin düzeylerinin belirlenmesidir. TFB düzeyi 17025-123250 mg GAE kg-1 kuru ağırlık, trans-resveratrol düzeyi 23.44-70.38, kateşin düzeyi 843-14144 ve epikateşin düzeyi 0-981 mg kg-1 kuru ağırlık aralıklarında belirlenmiştir. Sonuçlar doğrultusunda gelecek araştırmalarla üzüm salkım iskeletlerinin insan sağlığı açısından önemli biyoaktiviteye sahip oldukları ve biyofonksiyonel gıda ya da gıda takviyesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Total phenolic compound and trans-resveratrol levels of some grape (Vitis vinifera L.) stems

Grape seeds, skins and wine have been studied widely due to their beneficial effects on human health. However, there are only few studies from grape stems extracts. Therefore, the main objective of the present study was the assessment in stem extracts from 49 Vitis vinifera L. varieties of the total polyphenolic content (TPC), trans-resveratrol, catechin and epicatechin. The range of the TPC in grape stem extracts was from 17025 to 123250 mg GAE kg-1 dry weight. Trans-resveratrol levels were range from 23.44 to 70.38, catechin levels were range from 843 to 14144 and epicatechin levels were range from 0 to 981 mg kg-1 dry weight. the present results indicate that grape stem extracts possess have important phenolic compounds, and thus they could be exploited, biofunctional foods or food supplements.

___

Anastasiadi, M., Pratsinis, H., Kletsas, D., Skaltsounis, A.L., Haroutounian, S.A. (2012). Grape stem extracts: Polyphenolic content and assessment of their in vitro antioxidant properties. LWT - Food Science and Technology, 48, 316-322.

Anonim 2019. http://www.fao.org/faostat/en/. Erişim tarihi: 01.10.2019.

Apostolou, A., Stagos, D., Galitsiou, E., Spyrou, A., Haroutounian, S., Portesis, N., Trizoglou, I., Hayes, A.W., Tsatsakis, A.M. & Kouretas, D. (2013). Assessment of polyphenolic content, antioxidant activity, protection against ROS-induced DNA damage and anticancer activity of Vitis vinifera stem extracts. Food and Chemical Toxicology, 61, 60–68.

Boocock, D.J., Faust, G.E.S., Patel, K.R., Schinas, A.M., Brown, V.A., Ducharme, M.P., Booth, T.D., Crowell, J.A., Perloff, M., Gescher, A.J. (2007). Phase i dose escalation pharmacokinetic study in healthy volunteers of resveratrol, a potential cancer chemopreventive agent. Cancer Epidemiology Biomarkers and Preventetion, 16, 1246–1253.

Che, D.N., Xie, G.H., Cho, B.O., Shin, J.Y., Kang, H.J., Jang, S.I. (2017). Protective effects of grape stem extract against UVB-induced damage in C57BL mice skin. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 173, 551–559.

Del Rio, D., Rodriguez-Mateos, A., Spencer, J.P.E., Tognolini, M., Borges, G., Crozier, A. (2013). Dietary (Poly)phenolics in Human Health: Structures, Bioavailability, and Evidence of Protective Effects Against Chronic Diseases. Antioxidants and Redox Signaling, 18, 1818–1892.

Gambini, J., Inglés, M., Olaso, G., Lopez-Grueso, R., Bonet-Costa, V., Gimeno-Mallench, L., Mas-Bargues, C., Abdelaziz, K.M., Gomez-Cabrera, M.C., Vina, J., Borras, C. (2015). Properties of resveratrol: In vitro and in vivo studies about metabolism, bioavailability, and biological effects in animal models and humans. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 1–13.

Martínez-Huélamo, M., Vallverdú-Queralt, A., Di Lecce, G., Valderas-Martínez, P., Tulipani, S., Jáuregui, O., Escribano-Ferrer, E., Estruch, R., Illan, M., Lamuela-Raventós, R.M. (2016). Bioavailability of tomato polyphenols is enhanced by processing and fat addition: Evidence from a randomized feeding trial. Molecular Nutrition and Food Research, 60, 1578–1589.

Ramírez‐Garza, S. L., Laveriano‐Santos, E. P., Marhuenda‐Muñoz, M., Storniolo, C. E., Tresserra‐Rimbau, A., Vallverdú‐Queralt, A., Lamuela‐Raventós, R. M. (2018). Health effects of resveratrol: Results from human intervention trials. Nutrients, 10( 12).

Singleton, V.L., Rossi, J.J.A. (1965). Colorimetric of totalmphenolics with phosphomolybdic–phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16(3): 144-158.

Spigno, G., De Faveri, D. M. (2007). Antioxidants from grape stalks and marc: Influence of extraction procedure on yield, purity and antioxidant power of the extracts. Journal of Food Engineering, 78, 793-801.

Stagos, D., Kazantzoglou, G., Theofanidou, D., Kakalopoulou, G., Magiatis, P.,Mitaku, S., Kouretas, D., 2006. Activity of grape extracts from Greek vari-eties ofVitis viniferaagainst mutagenicity induced by bleomycin and hydrogenperoxide in Salmonella typhimurium strain TA102. Mutat. Res. 609 (2),165–175.

Vázquez-Armenta, F.J., Silva-Espinoza, B.A., Cruz-Valenzuela, M.R., González Aguilar, G.A., Nazzaro, F., Fratianni, F. (2017). Antibacterial and antioxidant properties of grape stem extract applied as disinfectant in fresh leafy vegetables. Journal of Food Science & Technology, 54 (10), 3192-3200.

Waterhouse, A.L. (2005). Determination of total fenolics, in Handbook of Food Analytical Chemistry, ed. by Wrolstad, R.E., Acree, T.E., Decker, E.A., Penner, M.H., Reid, D.S., Schwartz, S.J., Shoemaker, C.F., Smith, D.M., Sporns, P. John Wiley & Sons, 463-470, New Jersey.

Yoshino, J., Conte, C., Fontana, L., Mittendorfer, B., Imai, S.I., Schechtman, K.B., Gu, C., Kunz, I., Fanelli, F.R., Patterson, B.W. (2012) Resveratrol supplementation does not improve metabolic function in nonobese women with normal glucose tolerance. Cell Metabolism 16, 658–664.

___

APA Tahmaz, H. , Yüksel Küskü, D. & Söylemezoğlu, G. (2020). Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerine Ait 49 Adet Salkım İskeletinin Toplam Fenolik Bileşik ve Trans-Resveratrol Düzeyleri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 24 (2) , 222-228 . DOI: 10.29050/harranziraat.651668
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.7b292

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerine Ait 49 Adet Salkım İskeletinin Toplam Fenolik Bileşik ve Trans-Resveratrol Düzeyleri

Hande TAHMAZ, Damla YÜKSEL KÜSKÜ, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Mikoriza uygulaması ve farklı sulama seviyelerinin geç dönemde yetiştirilen hıyarın verim ve verim bileşenleri üzerine etkisi

Sabri AKIN, Mehmet ŞİMŞEK, Ali SARIOĞLU, Ali Demir KESKİNER

Şanlıurfa ilinde besiye alınmış farklı sığır ırklarının besi performanslarının ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması

Ayşe PINARBAŞI, Kemal YAZGAN

Organik çilek özütünün püskürtmeli kurutulması

Sultan CAN, Fahrettin GÖĞÜŞ, Hüseyin BOZKURT

Toprak sıcaklığının ısı miktarına bağlı olarak değişiminin matematiksel modellenmesi

İmanverdi EKBERLİ, Coşkun GÜLSER

Kullanıma hazır dondurulmuş gölevez üretimi

Manolya Eser ÖNER, Erman BAŞ, Mehmet Durdu ÖNER

Farklı sıcaklık ve sürelerinin leblebilerin bazı fiziksel ve duyusal özellikleri üzerine etkisi ve leblebi rengindeki değişim kinetiği

Hidayet SAĞLAM, Atıf Can SEYDİM

Bazı bitkisel uçucu yağların Aphis craccivora (Koch) ve Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)’ya karşı fumigant etkileri

Orhan MÜLAYİM, Özdemir ALAOĞLU, Hüsyin ÇETİN

Düşük sıcaklık koşullarında fosfin fümigasyonunun bazı depolanmış ürün zararlısı böcekler üzerine etkisi

Sait ERTÜRK, Umut TOPRAK

Ekmeklik buğday (Triticum aestivum) genotiplerinin gluten kalitesinin glutopik cihazı ile değerlendirilmesi

Mehmet ŞAHİN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Seydi AYDOĞAN, Berat DEMİR, Çiğdem MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ, Sümeyra HAMZAOĞLU, Sadi GÜR, Telat YILDIRIM