TAVUKLARIN İÇME SUYUNA KATILAN METİYONİNE İŞTAH GÖSTEREBİLDİĞİ MİNİMUM ALIŞTIRMA ZAMANININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmayla, seçmeli yemleme öncesi alıştırma döneminde tavukların metiyonine iştah  göstermelerini sağlayacak, metiyonince yeterli ve yetersiz rasyonlarla en az besleme  süresini belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Buna ek olarak, tavukların fizyolojik  ihtiyaçları ile renk ilişkilendirilip hatırlama yeteneği değerlendirilmiştir. Metiyonince  yeterli ve eksik rasyonlar kullanılarak, tavuklar normal ve metiyonin karışımı su  bileşimlerine tabi tutulmuştur. Suyun metiyoninle muamele edilmiş konsantrasyonu %1  olarak ayarlanmıştır. İlk olarak günlük normal yem, su ve metiyonin tüketimleri elde  edilmiştir. Bunun için, tavuklar metiyonince yeterli yem ve normal su ile beslenmiştir.  Metiyonince yeterli ve yetersiz yemler renklerle ilişkilendirilmiştir. Metiyonince yetersiz  yem aynı gün içinde farklı sürelerde ardışık olarak verilmiştir. Tavukların içmiş oldukları  su şişesi renkleriyle yem ve su kombinsyonlarının fizyolojik etkilerini tanımaları  sağlanmıştır. Sonunda tavuklar metiyonince yetersiz yem ile beslenip, normal ve metiyonin  muamele edilmiş su seçenek olarak farklı renklerde sunulmuştur. Metiyonince yetersiz  yemle beslenen tavuklara metiyoninli ve normal su tercihi sunulduğunda, tavuklar  metiyoninli suyu normal suya tercih etmiş olup, sulukların yerlerinin değiştirilmesi sonucu  etkilememiştir. Tavuklar iki saatlik metiyonince yetersiz yeme maruz bırakıldığında, büyük  çoğunluğun metiyonin yetersizliğini alğılaması sağlanabilmiştir. Fakat, tavuklar 8 saat  metiyonince yetersiz yeme maruz bırakıldığında, sürünün % 90’ı fizyolojik ihtiyaçları ile  renk arasında ilişki kurup, eksikliği durumunda metiyoninli suyu seçebilmişlerdir.

DETERMINATION OF THE MINIMUM EXPOSURE TIME OF LAYERS TO SHOW AN APPETITE FOR METHIONINE IN THE DRINKING WATER

The present experiment intended to determine the minimum exposure time to a methionine deficiency or adequacy during the training period that will stimulate or satiate an appetite for laying hen. In addition, the memory of the birds was assessed using the colour cue associations with the physiological needs. Birds were subjected to the combinations of diet adequate or deficient in methionine and normal or methionine-treated water. The concentration of methionine in treated water was 0.1%. First information was obtained on the birds’ normal intake of feed, water and methionine. For this, the hens were fed diet adequate in methionine and normal water. The colours were associated with the two types of water (normal or methionine-treated). Hens were exposed to different time of methionine deficiency, by being fed a diet deficient in methionine. Finally, the hens were fed a methionine-deficient diet and were offered a choice of both normal and methionine-treated water. The birds showed a clear preference for methioninetreated water even after changing the position of colour-cued drinking bottles. Applying two hourexposures to an amino acid deficiency is already enough for the majority of hens to detect a methionine deficiency in the diet, however, the exposures should be at least 8 hours to effectively train the whole of a given flock (above 90%) to associate the cue with methionine deficiency or adequacy.

___

Cadirci, S. and W.K. Smith, 1999: Use of colour cue to determine the appetite of laying hens for methionine in drinking water. British Poultry Science, 40:S7-8.

Cadirci, S., 2001: Feeding methionine to laying hens in drinking water. Degree Diss., University of Glasgow, UK.

Cadirci, S., W. K. Smith, and R. M. Mc Devitt, 2009: Determination of the appetite of laying hens for methionine in drinking water by using colour cue. Arch. Geflügelk. 73:21-28.

Cumming, R. B., 1994: Opportunities for whole grain feeding. Proceedings of the 9th European Poultry Conference, Vol. 2, 219-222. World Poultry Science Association.

Fisher, C. and T. R. Morris, 1970: The determination requirement of laying pullets by a diet dilution technique. British Poultry Science, 11:67-82. methionine

Forbes, J. M., 1995: Learning about food: preferences. In: Voluntary Food Intake and Diet Selection in Farm Animals, 247-276. Wallingford, Oxon. International,

Harms, R. H. and B. L. Damron, 1969: Protein and sulfur amino acid requirements of the laying hen as influenced by dietary formulation. Poultry Science, 48:144- 149.

Kirchgessner, M. and B. R. Paulicks, 1994: Self-selection of various nutrients. 9th European Poultry Conference, Vol:II, 215-218. Glasgow, U.K.

Kutlu, H. R. and J. M. Forbes, 1993: Self- selection of ascorbic acid in coloured foods by heat-stressed broiler chicks. Physiology and Behaviour, 53:103-110.

Leong, K. C. and J. McGinnis, 1952: An estimate of the methionine requirement for egg production. Poultry Science, 31:692-695.

Schutte, J. B. and E. J. Van Weerden, 1978: Requirement of the hen for sulphur containing amino acids. British Poultry Science, 19:573-581.

Schutte, J. B., J. De Jong, and H. L. Bertram, 1994: Requirement of the laying hen for sulfur amino acids. Poultry Science, 73:274-280.

Schutte, J. B., E. J. Van Weerden, and H. L. Bertram, 1983: Sulfur amino acid requirement of laying hens and the effects of excess dietary methionine on laying performance. British Poultry Science, 24:319-326.

Schutte, J. B., E. J. Van Weerden, and H. L. Bertram, 1984: Protein and sulphur amino acid nutrition of the hen during the early stage of laying. Archiv fur Geflugelkunde, 48:165-170.

Shariatmadari, F. and J. M. Forbes, 1993: Growth and food intake responses to diets of different protein contents and a choice between diets containing two concentrations of protein in broiler and layer strains of chickens. British Poultry Science, 34:959-970.

Waldroup, P. W. and H. M. Hellwig, 1995: Methionine and total sulfur amino acid requirements influenced by stage of production. Journal Applied Poultry Science, 4:283-292.

___

APA Çadırcı, Ş. (2014). DETERMINATION OF THE MINIMUM EXPOSURE TIME OF LAYERS TO SHOW AN APPETITE FOR METHIONINE IN THE DRINKING WATER . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 16 (4) , 1-10 .