Tavukçulukta Seçmeli Yemlemenin Ön Koşulları

Kanatlı hayvanlara çeşitli yem hammaddeleri sunulduğunda, sürüdeki bireyler bunlardan belli düzeylerde seçerek üretim kapasiteleri ve gerçek ihtiyaçlarına göre kendi rasyonlarını yapma kabiliyetine sahiptirler. Bunun için, farklı besin içerikleri ihtiva eden yem hammaddeleri hayvanlar tarafından görünüş, tad, koku ve yapı özellikleriyle ayırt edilebilmeli, dahası, yem hammaddeleri duyusal özellikleri ile bunlara ait besin içeriklerini hayvanların ilişkilendirip öğrenmesine ihtiyaç vardır. Eğer hayvanlar uygun rasyonu seçmeyi öğrenirse, besin maddesi ihtiyaçları ile besin maddesi alımları arasındaki dengeyi iyileştirebilirler.

Prerequisites for Diet Selection in Poultry

Individual birds in a flock of poultry have the ability to select from various feed ingredients offered and make up their own diet according to their actual needs and production capacity. For this, animals must be able to differentiate between foods with different nutrient compositions by vision, taste, olfaction and texture, moreover, they need to be taught to associate the sensory properties of foods with their yields of nutrients. Birds can improve the balance between their nutrient requirements and their nutrient intake if they are taught to select an appropriate diet.

___

APA Çadırcı, Ş. (2015). Prerequisites for Diet Selection in Poultry . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 55-67 .