ŞANLIURFA BOZOVA–YAYLAK POMPAJ SULAMA ALANINDA SULAMA ÖNCESİ VE SONRASI ÇİFTÇİ DÜZEYINDE TARIM MAKİNALARINDA ORTAK MAKİNE KULLANIM EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışma, Bozova-Yaylak pompaj sulama alanında sulamaya yeni açılan ve 18 322 ha üretimalanına sahip tarım işletmelerinde yapılmıştır. İşletmelerdeki makina kullanım durumunubelirlenmiş, mevcut ve atıl durumda olan makine kapasiteleri değerlendirilmiş ve ortak makinekullanımına yönelik çiftçi eğilimleri incelenmiştir. Burada mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesiamacıyla, proje kapsamına giren alanda bulunan tarım makinelerinin yüksek verimliliktekullanılabilmesine yönelik olarak uygun ortak makine kullanım yöntemlerinin çiftçi eğilimlerineuygun saptanması amaçlanmıştır. Çünkü, çiftçilerin benimsemediği bir modelin Türkiye veözellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulama imkanı bulamadığını, şimdiye kadaryapılan çalışmalar ortaya koymuştur. Bu nedenle hedef kitlenin ortak makine kullanımı konusunabakışı önemlidir ve bunun öncelikle saptanmasına çalışılmıştır ve konu bu doğrultuda elealınmıştır.

___

ANONİM, 1996a. GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimleri Etüdü Projesi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara.

ANONİM, 1996b. GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Planlaması. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı - Ç.Ü Ziraat Fakültesi, Yayın No: 157, Adana.

ANONİM, 1999. Tarım Politikalarında Yeni Denge Arayışları ve Türkiye. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği Yayın No: TÜSİAD-T/99-12/275, İstanbul.

ANONİM, 2010a. http://www.tuik.gov.tr Erişim: Eylül 2010.

ANONİM, 2010b. http://www.sanliurfatarim.gov.tr Erişim Kasım 2010.

BOYCE, D.S., 1972. Systems and Symbolic Models in Operational Research and Systems Engineering. Proceedings of the Symposium on Systems Applications in Agricultural Engineering, Paper No: 1;1-14, N.I.A.E., Silsoe, Bedford.

BÖLÜKOĞLU, H., TÜZÜN, A.M., MUTLU, N., YENİGÜN, R., PEKCAN, İ., 2001. GAP Bölgesinde Ortak Makine Kullanım Organizasyonlarının Önemi ve Yönetimi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı: 598-604, Şanlıurfa.

EVCİM, H.Ü., YAKUT, H., 1985. İkinci Ürün İşiletmelerinde Mekanizasyon Planlaması Sorununun Doğrusal Programlama Modeli İle Çözümü. Tarımsal Mekanizasyon 9,Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 333-343 s., Adana.

SABANCI, A., ÖZGÜVEN, F., 1986. Çukurova Bölgesinde Traktör Kullanımına Etkili Faktörler Üzerinde Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 10. Ulusal Kongresi, 5-7 Mayıs. s: 46-58. Adana.

SINDIR, K.O., 1999. Tarımda Makine Seçimi ve Ortak Makine Kullanım Modelleri. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığı, Ankara.

SINDIR, K.O., BÖLÜKOĞLU, H., TÜZÜN, A.M., MUTLU, N., YENİGÜN, R. ve PEKCAN, İ., 2001. GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ve Ortak Makina Kullanımının Önemi . GAP II Tarım Kongresi, Bildiri Kitabı: 637-648, Şanlıurfa.

UÇUCU, R., 1978. Tarımsal İşletmelerde Rasyonel Makina Kullanma Sorunu ve Çözüm Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon Semineri: 1-19, İzmir.

___

APA Sağlam, R. , Şen, Ş. & Tobi, İ. (2014). ŞANLIURFA BOZOVA–YAYLAK POMPAJ SULAMA ALANINDA SULAMA ÖNCESİ VE SONRASI ÇİFTÇİ DÜZEYINDE TARIM MAKİNALARINDA ORTAK MAKİNE KULLANIM EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 15 (3) , 45-54 .