PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM ÇALIŞMALARINDA KUŞBURNU (Rosa canina L.) BİTKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülkemizde peyzaj tasarımı ve onarımı çalışmaları sırasında doğal bitki kaynaklarından yeterli ve bilinçli bir şekilde yararlanılmaması, tasarımlarda daha çok yabancı yurtlu bitkilerin kullanılması peyzaj uygulamalarının maliyetlerini artırmaktadır. Bu çalışma ile Anadolu florasında çok yaygın olan kuşburnu bitkisinin farklı bakış açılarına (süs bitkisi değeri, besin değeri, meyvelerinin sağlık amacı ile kullanımı, adaptasyon özelliği, peyzaj tasarımlarında kullanımı vb.) göre önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye’de doğal olarak yetişen kuşburnu (Rosa canina L.) bitkisinin morfolojik özellikleri incelenmiş ardından, bitkinin peyzaj düzenleme çalışmaları ile farklı alanlarda kullanımı irdelenmiştir.

EVALUATION OF DOG ROSE (ROSA CANINA L.) PLANTS ON LANDSCAPE PLANNING AND DESIGN WORKS

In the our country processes of landscape design and its restoration, unconscious and inadequate way of using egzotic plant sources increases the cost. In the study, the importance of using dog rose (Rosa canina L.) which comes from the Anatolian flora, the variety of usage (value of ornamental plant, nutriment value, usage of fruits for health, adaptation features, using in landscape design etc.) in the design has been described. In this way, the morphological features of dog rose (Rosa canina L.) which grows naturally in Turkey were determined then it was investigated using of different aims and landscape design of day rose. 

___

APA Koçhan, N. (2014). PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM ÇALIŞMALARINDA KUŞBURNU (Rosa canina L.) BİTKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 14 (4) , 33-37 .