Iğdır ili yonca alanlarında Hypera postica Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae)’nın larva parazitoiti Bathyplectes curculionis (Thompson) (Hymenoptera: Ichneumonidae) ve parazitlenme oranları

Çalışma 2014 ve 2015 yıllarında Iğdır ili Merkez, Aralık, Karakoyunlu ve Tuzluca ilçelerinde 62 yonca tarlasında Yonca hortumlu böceği, Hypera postica Gyllenhal, 1813) (Coleoptera, Curculionidae)'nın larva parazitoitlerini ve parazitlenme oranlarını belirlemek amacıyla ele alınmıştır. Her iki yılda, el ve atrap yardımıyla toplam toplam 9826 larva toplanmış ve laboratuvarda 25 °C ve 75±5 nem ortamında 20x20x30 cm çapındaki plastik kaplarda kültüre alınmıştır. Larvalar ergin oluncaya kadar taze yonca bitkisiyle beslenmiştir. Çalışmanın sonunda, Bathyplectes curculionis (Thomson 1887) (Hymenoptera, Ichneumonidae) türü belirlenmiştir. Parazitlenme oranları ise 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla Merkez ilçede %12.2 - 11.2, Aralık'ta %16.8 - 9.8, Karakoyunlu'da %6.7 - 17.0 ve Tuzluca'da, %21.7 - 16.9 olarak bulunmuştur.

Larval parasitoid Bathyplectes curculionis (Thompson) (Hymenoptera: Ichneumonidae) of alfalfa weevil, Hypera postica Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae) and its parasitism rate in alfalfa fields of Iğdır province, Turkey

This study was carried out to identify the parasitoids larvae and parasitism rates of Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae) in 61 alfalfa fields of Central, Aralık, Karakoyunlu and Tuzluca districts of Igdir province in between the years of 2014 and 2015. For both years, a total of 9826 larvae were collected by hand and sweep net and kept at 25±1◦C and 75±5% RH. in plastic containers (20x20x30 cm dimension) in the laboratory. The larvae were fed with fresh alfalfa plants until reach adult stage. As a result of the study, Bathyplectes curculionis (Thomson, 1887) of the family Ichneumonidae of the order Hymenoptera were determined as larval parasitoid of H. postica. The parasitism rates, as 12.2 - 11.2% in Central, 16.8 - 9.8% in Aralık, 6.7 - 17.0% in Karakoyunlu and 21.7 - 16.9% in Tuzluca were recorded between two consecutive years, respectively.

___

Açıkgöz, E. (2001). Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın no:182. Bursa.

Al Ayedh, H.Y., Kondratieff, B.C., Blodgett, S.L., Peairs, F.B. (1996). Evaluation of Hymenopterous Biological Control Agents of the Alfalfa Weevil Larvae Hypera postica (Coleoptera: Curculionidae) in Northcentral Colorado. Journal of the Kansas Entomological Society Vol. 70, No. 3 (Jul., 1997), pp. 197-202.

Blodgett, S.L., Lenssen, A.W. (2004). Distribution of alfalfa weevil (Coleoptera: Curculionidae) larvae among postcutting locations. Journal of Economic Entomology, 97:1319–1322.

Brewer, M. J., Donahue, J.D., Morrison, E.J. (1997). Bathyplectes Parasitoids (Hymenoptera: Ichneumonidae) of Alfalfa Weevil, Hypera postica, (Coleoptera: Curculionidae) in Wyoming. Journal of the Kansas Entomological Society. Vol. 69, No. 4 (Oct., 1996), pp. 326-336.

Clausen, C.P. (Ed.) (1977). Introduced parasites and predators of arthropod pests and weeds—alfalfa weevil. US Dep. Agric. Handbook No. 480, pp. 266–271.

Davis, D.W. (1974). Parasite-prey ratios among alfalfa weevil larvae of northern Utah. Environmental Entomology, 3: 1031-1032.

Efil, L. (2018). Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin İlleri Yonca Alanlarında Zararlı Yonca Hortumlu Böceği Hypera variabilis (Herbst, 1795) (Coleoptera: Curculionidae)’nin Zarar Durumu ve Larva Parazitoiti Bathyplectes curculionis (Thomson, 1887) ve Parazitlenme Oranları. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(1): 86–89.

Ellis, C.R. (1973). Parasitism of Hypera postica Eggs at Guelph, Ontario, by Patasson luna and Fidiobia rugosifrons. Journal of Economic Entomology, 66(5),1059–1062.

Essig, E.O., Michelbacher, A.E. (1933). The alfalfa weevil. Bulletin of the California Agricultural Experiment Station, 567, 99 pp.

Gözüaçık, C., Pricorp, E. (2017). First record for an egg parasitoid of Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, p. 39, Iğdir.

Hogg, D.B., Kingsley, P.C. (1983). Parasitization by Patasson luna (Hymenoptera: Mymaridae) of alfalfa weevil (Coleoptera: Curculionidae) eggs laid in green alfalfa stems and in litter. Journal of Economic Entomology, 76: 54–56.

Kingsley, P.C., Brayn, M.D., Day, W.H., Burger, T.L., Dysart, R.J., Schwable, C.P. (1993). Alfalfa weevil (Coleoptera: Curculionidae) biological control: spreading the benefits. Environmental Entomology, 22(6): 1234-1250.

Kuhar, T.P., Youngman, R.R., Laub, C.A. (2000). Alfalfa Weevil (Coleoptera: Curculionidae) Population Dynamics and Mortality Factors in Virginia. Environmental Entomology. 29 (6): 1295-1304.

Metcalf, R.L., Luckman, W.H. (1994). Introduction to insect pest management. 3rd ed. Wiley, New York.

Moradi–Vajargah, M., Golizadeh, Ali. Rafiee–Dastjerdi, Hoosang. Zalucki, M.P., Hassanpour, M., Naseri, B. (2011). Population Density and Spatial Distribution Pattern of Hypera postica (Coleoptera: Curculionidae) in Ardabil, Iran. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj–Napoca. 39(2): 42–48.

Mutlu, Ç., Duman, M., Karaca, V., Bayram, Y., Sıray, E., Kan, M. (2016). Kışlamış Süne Ergin Mücadelesinde Çiftçi Bilinç Düzeyi Örnek Çalışması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(4): 280–287.

Niemczyk, H.D., Flessel, J.K. (1970). Population dynamics of alfalfa seed weevil in eggs in Ohio. Journal of Economic Entomology. 63(1):242-247.

Soya, H, R. Avcıoğlu ve Geren, H. (2004). Yem Bitkileri. Hasad Yayıncılık, 223 s.

Steffey, K.L., Armbrust, E.J. (1991). Pest management systems for alfalfa insects, pp. 475-504. In D. Pimentel (ed.), CRC handbook of pest management in agriculture (2nd Ed.). CRC Press. Boca Raton, Fl.

TAXAPAD, (2018). http://www.taxapad.com/local.php?newwolp=80740372 (Erişim tarihi: 14.12.2018).

TUİK, (2017). Bitkisel üretim istatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim tarihi: 14.12.2018).

Yolcu, H., Tan, M. (2008). Ülkemiz yem bitkileri tarımına genel bir bakış. Tarım bilimleri Dergisi, 14 (3): 303-312.

___

APA Gözüaçık, C. (2019). Iğdır ili yonca alanlarında Hypera postica Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae)’nın larva parazitoiti Bathyplectes curculionis (Thompson) (Hymenoptera: Ichneumonidae) ve parazitlenme oranları . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 23 (3) , 295-300 . DOI: 10.29050/harranziraat.515168
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.6b279

Sayıdaki Diğer Makaleler

Iğdır ili yonca alanlarında Hypera postica Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae)’nın larva parazitoiti Bathyplectes curculionis (Thompson) (Hymenoptera: Ichneumonidae) ve parazitlenme oranları

Celalettin GÖZÜAÇIK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi böcek faunası II (Order Hemiptera I: Suborder Heteroptera I: Gerroidea, Hebroidea, Corixoidea, Notonectoidea, Leptopodoidea, Cimicoidea, Naboidea, Mirioidea)

Halil BOLU

1103 Paulsen anacı üzerine aşılanan bazı sofralık üzüm çeşitlerinin açık köklü fidan randımanlarının belirlenmesi

Tuba UZUN

Tarhana üretiminde farklı glutensiz unların kullanılmasının tarhananın fiziksel, kimyasal, fonksiyonel ve duyusal özellikleri üzerine etkisi

Kübra TULUK, Nilgün ERTAŞ

Besi sığırı performansının ve karlılığının dayanıklı regresyon analizi ile değerlendirilmesi

Hayati KÖKNAROĞLU, Şükrü ACITAŞ, Birdal ŞENOĞLU

Zeytinyağı tağşişinin belirlenmesinde kromatografik yöntemlerin kullanılması

Songül KESEN

Yenilikçi teknolojilerden prensip ve yasal yönleriyle vurgulu elektrik alan teknolojisi

Elif Ayşe ANLI

Pektin-vaks kaplamanın taze kesilmiş elma kalitesi üzerine etkisi

Dima AL HABBAL, Hatice Neval ÖZBEK, Derya KOÇAK YANIK, Fahrettin GÖĞÜŞ

Brokoli ve pırasada kükürt içeriği ve kükürtlü aminoasit miktarları arasındaki ilişkiler

Nilgün MORDOĞAN, Seda ERDOĞAN BAYRAM, Hakan ÇAKICI, İbrahim DUMAN

Fındık protein hidrolizatlarının antioksidatif aktivitelerinin in silico analiz teknikleri ile öngörülmesi

İbrahim GÜLSEREN