Harran Ovasında Yaygın Bitkilerde Sulama Performanslarının Karşılaştırılması

Harran Ovası’nda tam kuraklık trendi gösteren lokasyonda 2016 yılında II.ürün mısır ile I.ürün pamuk bitkisinde gönüllülük esasını kabul eden üretici parsellerinde sulama performansı çalışılmıştır. Yetiştirme mevsiminde, parsellere uygulanan sulama suyu ve yüzey akışla kaybedilen dönen suların kanallarda hızları muline ile ölçülmüş, ölçülen değerlerden debi, hacim ve derinlik cinsinden hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular tarımda aşırı su tüketimlerinin alışkanlık haline geldiğini göstermektedir. Çiftçiler tüm kültür bitkilerinde fazla suyun fazla verim getirdiğine inanmaktadır.Mısır veya pamuk bitkisinin sulanmasında aşırı su kullanımı ve düşük sulama suyu uygulama randımanın sebepleri sırasıyla; sulama sistemin tamamının açık kanal şebekesi olması, sulama ücret tarifesinde hacimsel uygulama (m3) yerine dekar başına (alansal) ücretlendirme uygulaması, gece sulamalarının kontrolsüz kalması, konvansiyonel sulamaların tekniğe uygun gerçekleştirilmemesi, kontrolsüz ve aşırı yoğun ve aşırı sulama uygulamalarına bağlı su kayıpları ve toprak erozyonunun meydana gelmesi gösterilebilir. Elde edilen bulgulardan Harran Ovası’nda sulama randımanı %34-38 arasında olduğu söylenebilir. Sulama suyu kullanım randımanının (IWUE) düşük olması da bu sebep sonuç ilişkisine bağlanabilir.

Comparison of Irrigation Performance of Common Plants in Harran Plain

In 2016, in the location showing a complete drought trend in the Harran Plain, irrigation performances of cotton (first crop) and maize crops (second crop) were studied in the volunteered farmer’s parcels. During the growing season, the flow rates of irrigation water and the wastewater on the channels were measured with current meter; and then, flow rate, volume and depth of water were calculated from the measured values. Findings showed that excessive water consumption became a habit in the region. Farmers believe that the excess water results in excess yield. The reasons for the excessive water consumption and low yield in corn or cotton may be due to open channel network construction; areal irrigation fee tariff instead of volumetric based pricing, uncontrolled night irrigations, conventional irrigation without the desired techniques, the undisciplined wild irrigation and water losses and soil erosion due to excessive irrigation. According to the findings, the irrigation efficiency in Harran Plain is between 34-38%. Low water use efficiency can also be attributed to the causal relationships described above.

___

Alexandratos, N., Bruinsma, J., (2012). World agriculture towards 2030/2050. The 2012 Revision, ESA Working Paper No. 12-03, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Anonymus, (2017). Part I Global Context of Freshwater Resources Chapter 1. Global Water Availability, Distribution and Use Springer International Publishing AG 2017. A. du Plessis, Freshwater Challenges of South Africa and its Upper Vaal River, Springer Water, DOI 10.1007/978-3-319-49502-6_1

Anonymus, (2019). Accessible on the Web at: http://www.worldometers.info/world-population. 11.02.2019

Bernstein, L., (1955). Salt tolerance of field crops=cotton. U.S. Salinity Lab. Report to Collaborators, Riverside, CA. pp.37-41.

Cassardo, C., and Anthony A. Jones. J., (2011). Managing Water in a Changing World. Water, 3: 618-628.

Comas, L.H., Trout, T. J., DeJonge, K.C., Zhang, H., Gleason, S. M., (2019). Water Productivity under Strategic Growth Stage-Based Deficit Irrigation in Maize. Agricultural Water Management 212: 433–440.

FAO., (Food and Agriculture Organization of the United Nations), (2014). Irrigation areas, irrigated crops, environment. Date of preparation: December 2014.

FAO., (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2012). Coping with Water Scarcity: An Action Framework for Agriculture and Food Security. FAO Water Reports 38, Rome: FAO.

Faurèsa,F-M., Hoogeveena, J., BruinsmabJ, J., (2019). The FAO irrigated area forecast for 2030. Accessible on the Web at: http://apps.fao.org/ and Accessible on the Web at: http://www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/main/index.htm 11.02.2019

Frisvold, G., Sanchez, C., Gollehon, N., Megdal, S. B., Brown, P., (2018). Evaluating Gravity-Flow Irrigation with Lessons from Yuma, Arizona, USA. Sustainability, 10 (5), 1548.

Howell, T.A., (2003). Irrigation Efficiency. Encyclopedia of Water Science. DOI: 10.1081/E-EWS120010252. Published by Marcel Dekker.

Katerji N., van Hoorn J.W., Mastrorilli, M., Hamdy A., (2005). Crop sensitivity to salinity. Non-conventional water use: Bari: CIHEAM/EU DG Research, p. 43-51.

Kibona, D., Kidulile, G., Rwabukambara, F., (2009). Environment, Climate Warming and Water Management. Transit Stud Rev 16: 484–500.

Merriam and Farm, (1978). Irrigation System Evaluation: A Guide for Management; Utah State Univ.: Logan, 271.

Rao, S.S., Tanwar, S, P, S., Regar, P, L., (2016). Effect of deficit irrigation, phosphorous inoculation and cycocel sprayon root growth, seed cotton yield and water productivity of dripirrigated cotton in arid environment. Agricultural Water Management 169: 14–25

Ray, D.K., Ramankutty, N., Mueller, N.D., West, P.C., Foley, J.A., (2013). Yield trends are insufficient to double global crop production by 2050. PLOS ONE 8 (6): 1-8.

Rosegrant, M.W., Ringler, C., Zhu, T., (2009). Water for agriculture: maintaining food security under growing scarcity. Annual Review of Environment and Resources 34: 205-222.

Sandoval‐Solis, S., Orang, M., Richard L. Snyder, R. L., Orloff, S., Williams, K.E., Jenna, M., Rodriguez, M. S. J.E., (2013). Spatial Analysis of Application Efficiencies in Irrigation for the State of California Prepared for: United States Geological Survey and California Institute for Water Resources University of California, Davis. One Shield Ave. Dept. LAWR, Bldg. PES 1111 Davis, CA 95616 This document is available online via World Wide Web at http://watermanagement.ucdavis.edu/e‐library/ CA Water Plan Update 2013: Vol 4 Reference Guide, Page 1.

Segovia-Cardozo, D.A., Rodríguez-Sinobas, L., Zubelzu, S., (2019). Water use efficiency of corn among the irrigation districts across the Duero river basin (Spain): Estimation of local crop coefficients by satellite images. Agricultural Water Management, 212: 241–251.

U.S. Department of Agriculture. Farm and Ranch Irrigation Survey, (2013). Volume 3, Special Studies, Part 1 of the 2012 Census of Agriculture, AC-12-SS-1; National Agricultural Statistics Service: Washington, DC, USA, 2014.

Ward, F.A. Pulido-Velazquez, M., (2008). Water conservation in irrigation can increase water use. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105 (47): 18215–18220.

___

APA Karaaslan, Y. , Şimşek, M. & Akın, S. (2019). Harran Ovasında Yaygın Bitkilerde Sulama Performanslarının Karşılaştırılması . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 23 (4) , 432-443 . DOI: 10.29050/harranziraat.556962
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.3b270

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı Depolama Sürelerinin Dolgulu Yaş Makarnanın Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Tekmile CANKURTARAN, Nermin BİLGİÇLİ

Yeni Kiraz Çeşidi Davraz®’ın Bazı Fiziksel ve Kimyasal özellikleri

Hasan Cumhur SARISU, İsmail DEMİRTAŞ, Mehmet AKSU, Mesut ALTINDAL

Türkiye muz yetiştiriciliğinde gelecek vadeden yeni bir üretim alanı: Arsuz, Hatay

Atila Aytekin POLAT

Toprağa Uygulanan Tütün ve Badem Atıklarından Elde Edilen Biyokömürlerin Elementel Analizleri ve SEM Özelliklerinin Karşılaştırılması

Ahmet ÇELİK, Memet İNAN, Erdal SAKİN

Koyun ve İnek Sütlerinden Üretilen Şanlıurfa Sadeyağlarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin belirlenmesi

Dilek YOKUŞ, Mehmet Şükrü KARAKUŞ, Ahmet Ferit ATASOY

Determination of the seedling reactions of six-rowed barley landraces to spot blotch disease incited by Cochliobolus sativus

Arzu ÇELİK OĞUZ, Güray AKDOĞAN, Aziz KARAKAYA

Tarım topraklarının jeoistatistiksel modelleme ile kalitesinin değerlendirilmesi

Yakup Kenan KOCA, Mert ACAR, Yavuz Şahin TURGUT

Harran Ovasında Yaygın Bitkilerde Sulama Performanslarının Karşılaştırılması

Yakup KARAASLAN, Mehmet ŞİMŞEK, Sabri AKIN

Tarım sektöründe çalışan kadınların işe bakışları ve memnuniyetleri üzerine bir araştırma

Mustafa Hakkı AYDOĞDU

Malatya İlindeki Siyah Alaca, Simental ve Esmer Irkı Sığırların Hasar Kapsamında Sigortadan Hasar Alma Tazminatları Bakımından Karşılaştırılması

Selçuk KOŞUM, Ali KAYGISIZ