Genç Antepfıstığı Ağaçlarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Gelişim Parametrelerine Etkisi

Çalışmada farklı sulama yöntemleri kullanılarak bitkinin gelişim parametreleri incelenmiştir. Denemede kullanılan yabani antepfıstığı (Pistaciavera L.) fidesine on günde bir sulama yapılmıştır. Sulama uygulamaları Haziran ile Eylül ayları arasında yürütülmüştür. Farklı sulama sistemleri kullanılan konular SP (sulanmayan parsel), DS (damla sulama), KS (karık sulama), YS (yağmurlama sulama) olarak bölümlendirilmiştir. Bu konularda sulama sonrası genç antepfıstığı fidesinin gelişim parametreleri (yaprak sayısı, yaprak alan indeksi, dal sayısı, gövde genişliği ve bitki boy uzunluğu) ölçümleri yapılmıştır. Deneme konularından olan DS’nin toplam sulama suyu miktarı 471.05 mm olarak, YS’nin toplam sulama suyu miktarı 591.63 mm olarak, KS’nin ise toplam sulama suyu miktarı 942.10 mm olarak hesaplanmıştır. Deneme konularında %5 istatistik varyans analizine sonucuna göre en yüksek bitki gelişim parametre değerleri DS konusunda yaprak sayısı 24 adet, gövde yüksekliği 83 cm, dal sayısı 3adet, gövde genişliği 19 mm ve yaprak alan indeksi 4.2 olarak elde edilirken en düşük değerler YS konusunda yaprak sayısı 13 adet, gövde yüksekliği 56 cm, dal sayısı 2 adet, gövde genişliği 13 mm ve yaprak alan indeksi 2.3 olarak elde edilmiştir.

___

Anonim, 2014. Food and Agriculturel Organization Web Erişim Tarihi: 28/03/2016, page:http//www.fao.org.

Bilgel, L., Dağdeviren, İ., Nacar, A. S., 1999. Gap Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Antepfıstığının Su Tüketiminin ve Sulama Programının Belirlenmesi. Türkiye 3. Bahçe Bitkileri Kongresi. 14-17 Eylül 1999, 252-257s, Ankara.

Bilgen, A. M., 1973. Antepfıstığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Yay., Ankara, 123 s.

Bilgen A. M.,, 1982. Verim Çağındaki Antepfıstıklarında, Normal Bakım Tedbirleri Altında Sulamanın Miktar ve Zamanının Verim ve Kaliteye Etkisinin Araştırılması, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gaziantep, 35 s.

Caruso, T., 2001. The Desperation of The Pistachio Trees, Dipartimento Di Arboricoltura, Botanica E Patalogia Vegetale Universita FedricoIi, Napoli Italy, Abstract Artical.

Demir, C., 2016. Genç Antepfıstığı Ağaçlarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Gelişim Parametresine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 47s, Isparta.

Güngör, Y., Erözel, A. Z., Yıldırım, O., 2004. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Sulama Kitabı, Ankara, 239s.

Goldhamer, 1995. Irrigation Management Annual Report of California Pistachio Industry, Crop Year 1994-1995, s 71-82.

Hendricks L. Ferguson L, 1995. The Pistachio Tree California Pistachio Industry, Annual Report 1994-95 p, 7-10.

Kanber, R., Yükçeken, Y., Köksal, H., Önder, S., Ünlü, M., Sezen, S. M., Özekici, B., 2000. Damla Sulama Yöntemiyle Fergitasyon Uygulamalarının Antepfıstığında Gelişme, Verim ve Periyodisiteye Etkisinin İncelenmesi Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Tar. Yap. ve Sul. Böl. Araştırma Sonuç Raporu, Adana, 20 s.

Kaşka, N., 1998. The Pistachio Its Traditional Growing Areas. Advanced Course Production and Economics of Nut Crops, Adana, Turkey.

Kuru, C., 1992. Antepfıstığı Dikimden Hasada Ar Ajans, Gaziantep. 102 s.

Mendes, M., 2012. Uygulamalı Bilimler İçin İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, Kriter Yayınevi, İstanbul, 632s.

Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik Ç.Ü.Z.F. Yayın No:128, Ders Kitabı 11, Adana 486s.

Tekin, H., Genç, Ç., Kuru, C., Akkök, F., 1990. Antepfıstığı Besin Kapsamlarının Belirlenmesi ve En Uygun Yaprak Örneği Alım Zamanının Tespiti. Türkiye 1. Sempozyumu. 11-12 Eylül 1990. Gaziantep, 120-138s.

Ulusaraç, A. 1993. Antepfıstığı Çeşit Kataloğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Mesleki Yayınlar, Genel Yayın No:361, Seri No:20, Ankara, 64s.

___

APA Demir, C. & Atılgan, A. (2016). Genç Antepfıstığı Ağaçlarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Gelişim Parametrelerine Etkisi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 313-321 . DOI: 10.29050/harranziraat.282274
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.2b263