Bazı bitkisel uçucu yağların Aphis craccivora (Koch) ve Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)’ya karşı fumigant etkileri

Afitler bitki öz suyu ile beslenen, hızlı çoğalan polifag zararlılar olup, ilaçlara karşı kısa sürede direnç geliştirmektedirler. Bu çalışmada kekik (Origanum onites L.), anason (Pimpinella anisum L.), rezene (Foeniculum vulgare Mill.) ve lavanta (Lavandula angustifolia Mill.) uçucu yağlarının Aphis craccivora Koch ve Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) ’nın erginlerine karşı fumigant etkileri araştırılmıştır. Denemeler 24±1 oC sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve günlük 14 saatlik ışıklanma periyodunda yürütülmüştür. Denemeler, her biri 3 cm çaplı plastik hücrelere yerleştirilmiş 10’ar afit üzerinden ve üç tekerrürlü olarak yapılmıştır. Fumigant etki testlerinde, A. craccivora’ya uçucu yağların 30, 45, 60 μl/l hava dozları ve M. persicae’ya 10, 20, 30 μl/l hava dozları kullanılmıştır. 

Fumigant effects of some plant essential oils against Aphis craccivora (Koch) and Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)

Aphids are fast reproduction polyphage pests that feed with plant juice and develop resistance to pesticides in a short time. In this study, fumigant effects of thyme (Origanum onites L.), anise (Pimpinella anisum L.), fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and lavender (Lavandula angustifolia Mill.) essential oils against adults of Aphis craccivora Koch and Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) were investigated. The experiments were carried out at a 24±1 °C temperature, 65 ± 5% relative humidity and 14/10 L/D period. The experiments were done on 10 aphids placed in 3 cm diameter plastic cells and three replicated. In fumigant effect tests, 30, 45, 60 μl / l air doses of essential oils were used for A. craccivora and 10, 20, 30 μl / l air doses were used for M. persicae.

___

Adorjan B., & Buchbauer G. (2010). Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Flavour Fragr. J. 25:407–426.

Alghamdi A.S. (2018). Insecticidal effect of four plant essential oils against two aphid species under laboratory conditions. Journal of Applied Biology & Biotechnology Vol. 6(2), 27-30, Mar-Apr,2018 DOI:10.7324/JABB.2018.60205.

Bakkali F., Averbeck S., Averbeck D., & Idoamar M., (2008). Biological effects of essential oils- a review. Food and chemical Toxicology. 46(2):446-475.

Baytop, T. (1994). Türkiye’de Tıbbi ve Kokulu Bitkilerin Kullanılışına Tarihsel Bir Bakış. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni, Sayı 10, s.24-27.

Blackman R.K., & Eastop V.F. (2017) Taxonomic issues. In: van Emden H, Harrington R (eds) Aphids as crop pests, 2nd edn. CABI Publishing, Wallingford, 1–36.

Ceylan, A., (1987). Tıbbi Bitkiler 2. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No:481. İzmir.

El-Gengaihi, S.E., Amer, S.A.A and Mohamed, S.M. (1996). Biological Activity Of Thyme Oil And Thymol Against Tetranychus urticae Koch. Anz. Schadlingskde., Pflanzenschutz, Umweltschutz, 69: 157-159.

Erler, F. (2000). Bitki kökenli Bileşiklerin Böcek ve Akarlarla Mücadelede Kullanılma Potansiyeli Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora Tezi. Antalya.

Genrty, A. H. (1993). Tropical forest diversity and the potential for new medicinal plants. Pages 13-24 in Human Medicinal Agents from Plants. Eds A.D. Kinghorn and M.F. Balandrin, ACS Symp. Ser.543.

Hussain A. İ., Anwar F., İqbal T., & Bhatti İ. A. (2011). Antioxidant attributes of four Lamiaceae Essential oils. Pak. J. Bot. 43(2):1315-1321.

İkbal C., & Pavela R. (2019). Essential oils as active ingredients of botanical insecticides against aphids . Journal of Pest ScienceJune 2019, Volume 92, 3, 971–986.

Isman, M. B., (1997). Neem And Other Botanical Insecticides: Barriers To Commercialization. Phytoparasitica, 25(4): 339- 344.

Isman, B. M. (2000). Plant essential oils for pest and disease management. Faculty of Agricultural Sciences, University of British Columbia-Canada.

Isman M.B., & GrIeneIsen M. L. (2014). Botanical insecticide research: many publications, limited useful data. Trends Plant Sci 19:140-145.

Işık M., & Görür G., (2009). “Aphidicidial activity of seven essential oils against the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae)”, Mun. Ent. Zool., vol. 4, no. 2, pp. 424-431.

Kan, Y., Arslan, N., Altun, L. ve Kartal,M. (2005).Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kültürünün Ekonomik Önemi.15. BİHAT Toplantısı Bildirisi (5- 7 Ekim 2005), Antalya.

Koschier, E.H., Sedy,K.A. and Novak, J. (2002). Influence of Plant Volatiles on Feeding Damage Caused by the Onion Thrips Thrips tabaci. Crop Protection, Volume 21, (5), 419-425.

Koul O., WalIa S., & Dhaliwal G.S. (2008). Essential Oils as Green Pesticides: Potential and Constraints. Biopestic. Int. 4(1):63–84.

Lang G., & Buchbauer G. (2012). A review on recent research results (2008–2010) on essential oils as antimicrobials and antifungals. A review. Flavour Fragr. J. 27:13–39.

Öncüer, C. (2000). Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntem ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:13, 4. Baskı, Aydın, 333 s.

Perrucci, S. (1995). Acaricidal activity of some essential oils and their constituents against Tyrophagus longior, a mite of stored food. J. Food Pr., 58(5):560-563.

Saraç, A. and Tunç, İ. (1995). Residual toxicity and repellency of essential oils to stored product Insects. Z. Pflkrankh. Pflschutz., 102 (4): 429-434.

Shanker, C. and K.R. Solanki. (2000). Botanical insecticides: A Historical Perspective. India, Asian Agrihistory 4(2): 21- 30.

Tunç, İ. and Şahinkaya Ş., (1998). Sensitivity of two greenhouse pests to vapours of essential oils. Ent. Exp. Et Appl., 86: 183-187.

Türküsay, H. and Onoğur, E. (1998). Bazı bitki ekstraktlarının In vitro antifungal etkileri üzerine araştırmalar. Turkish Journal of Agriculture and Foresty. 22: 267- 271.

Uygun, N., Ulusoy, M. R., & Karaca, İ., (2013). Meyve ve bağ zararlıları. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Genel Yayın No:252, Yayın No: A-81, Adana, 344s.

Yeşilayer A., Aslan H.N. (2018). Bazı kekik türlerinden elde edilen uçucu yağların iki Noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae Koch, Acari: Tetranychidae) üzerine repellant etkisi. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.) 2018: 6 13- 20 ISSN: 2147-8384 / e-ISSN: 2564-6826.

Zhang Q., LI Z., Chang C.H., Lou J.L., Zhao M.R., & Lu C. (2018). Potential human exposures to eonicotinoid insecticides: a review. Environ Pollut 236:71–81.

Zyla D, Homan A., WegIerek P. (2017). Polyphyly of the extinct family Oviparosiphidae and its implications for inferring aphid evolution (Hemiptera, Sternorrhyncha). PLOS ONE 12:e0174791. https ://doi. org/10.1371/journ al.pone.01747 91.

___

APA Mülayim, O. , Alaoğlu, Ö. & Çetin, H. (2020). Bazı bitkisel uçucu yağların Aphis craccivora (Koch) ve Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)’ya karşı fumigant etkileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 24 (2) , 195-203 . DOI: 10.29050/harranziraat.629353
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.3b270

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ekmeklik buğday (Triticum aestivum) genotiplerinin gluten kalitesinin glutopik cihazı ile değerlendirilmesi

Mehmet ŞAHİN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Seydi AYDOĞAN, Berat DEMİR, Çiğdem MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ, Sümeyra HAMZAOĞLU, Sadi GÜR, Telat YILDIRIM

Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerine Ait 49 Adet Salkım İskeletinin Toplam Fenolik Bileşik ve Trans-Resveratrol Düzeyleri

Hande TAHMAZ, Damla YÜKSEL KÜSKÜ, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Yeni bir izotonik içecek olarak; nar, kızılcık ve karadut suları ile zenginleştirilmiş elma suyu üretim olanakları

İbrahim HAYOĞLU, Öznur TOĞRUL

Farklı sıcaklık ve sürelerinin leblebilerin bazı fiziksel ve duyusal özellikleri üzerine etkisi ve leblebi rengindeki değişim kinetiği

Hidayet SAĞLAM, Atıf Can SEYDİM

Kullanıma hazır dondurulmuş gölevez üretimi

Manolya Eser ÖNER, Erman BAŞ, Mehmet Durdu ÖNER

Düşük sıcaklık koşullarında fosfin fümigasyonunun bazı depolanmış ürün zararlısı böcekler üzerine etkisi

Sait ERTÜRK, Umut TOPRAK

Nijerya, Delta Eyaletinde toprak erozyonu ile tarla bitkileri çiftçileri gelirleri arasındaki bağlantıyı modellemek

Theophilus Miebi GBIGBI

Bazı bitkisel uçucu yağların Aphis craccivora (Koch) ve Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)’ya karşı fumigant etkileri

Orhan MÜLAYİM, Özdemir ALAOĞLU, Hüsyin ÇETİN

Organik çilek özütünün püskürtmeli kurutulması

Sultan CAN, Fahrettin GÖĞÜŞ, Hüseyin BOZKURT

Şanlıurfa ilinde besiye alınmış farklı sığır ırklarının besi performanslarının ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması

Ayşe PINARBAŞI, Kemal YAZGAN