Ayva anaçlarının sık dikilen Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidinde vegetatif büyüme, verim ve meyve kalitesi üzerine etkisi

Üç ayva anacına (BA-29, A ve C) aşılanmış Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidi, Hatay'da(Türkiye) 2018 ve 2019 yıllarında değerlendirilmiştir. Meyve olgunlaşması, her iki yılda da BA-29 anacında en erken olmuştur. En yüksek meyve ağırlığı Quince-C anacından elde edilmiş ve bunu BA-29 anacı ve Quince-A anaçları takip etmiştir. Tohum sayısı, tohum ağırlığı ve et / tohum oranı bakımından Quince-C anacı önemli ölçüde daha yüksek değerler vermiştir. Suda çözünebilir kuru madde bakımından BA-29 ve Quince-A anaçları benzer değerlere sahipken, Quince-C anacı en düşük değere sahip olmuştur. Titre edilebilir toplam asitlik ve pH açısından anaçlar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Quince-C anacı, Quince-A ve BA-29 anaçlarına göre yıllık sürgün uzunluğu, anaç ve kalem çapı açısından daha yüksek değerler vermiştir. Vegetatif parametreler açısından anaçlar arasındaki farklılıklar, istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Ön verilerimiz, bodur ayva anaçlarının sık dikim yenidünya yetiştiriciliğinde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada, BA-29 ve Quince C anaçları, Quince-A'dan daha iyi performans göstermiştir. Toplam çözünür kuru maddeye göre meyve kalitesi ve verim göz önüne alındığında, BA-29 anacı en iyi seçenek gibi görünmektedir.

Investigation of vegetative growth, yield and fruit quality characteristics of 'Hafif Çukurgöbek' loquat cultivar grafted on different quince rootstocks

‘Hafif Çukurgöbek’ loquat budded on three quince rootstock (BA-29, A, and C) were evaluated in 2018 and 2019 in Hatay, Turkey. Fruit ripening was the earliest in BA-29 rootstock in both years. The highest fruit weight was obtained from Quince-C rootstock and followed by BA-29 rootstock, and Quince-A rootstock. Quince-C rootstock yielded significantly higher values in terms of seed number, seed weight, and flesh/seed ratio. BA-29 and Quince-A rootstocks had similar values in terms of total soluble solids, while Quince-C rootstock had the lowest value. Differences between the rootstocks in terms of titratable total acidity and pH were not found to be statistically significant. Quince-C rootstock gave higher values in terms of annual shoot length, scion and rootstock diameter compared to Quince-A and BA-29 rootstocks. The differences between the rootstocks in terms of vegetative parameters were found to be statistically significant at 1% level. Our preliminary data indicate that dwarfing quince rootstocks can be used in intensive plantings of loquat. In this study, BA-29 and Quince C rootstock performed better than Quince-A. Considering yield and fruit quality based on total soluble solid, BA-29 rootstock seems the best choice.

___

Demir, S. (1987). Yenidünya Yetiştiriciliği. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Antalya Narenciye Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Genel Yayın, 12, 31s.

Durgaç, C. Polat, A.A. & Kamiloğlu, O. (2006). Determining Performances of Some Loquat (Eriobotrya japonica) Cultivars Under Mediterranean Coastal Conditions in Hatay, Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 34: 225-230.

Hızal, A.Y.Ö., Paköz, M., & Demir, Ş. (1982). Akdeniz Bölgemiz için Bazı Subtropik Meyvelerde Yetiştirme Sorunları. Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Sorunlar, Çözüm Yolları ve Yapılması Gereken Araştırmalar Simpozyumu, 9-13 Nisan,1979, İncekum, Alanya, s: 376-403.

Hueso, J.J., Cañete, M.L., & Cuevas, J. (2007). High density loquat orchards: Plant selection 64 and management. Acta Horticulturae, 750: 349-353.

Insero, O., Rega, P., & De Luca, A. (2004). Comparison among ten loquat cultivars in Campania area. Options Méditerranéennes Série A 58:67–70.

Ochse, J.J., Soule, JrMJ., Diskman, M.J., & Wehlburg, C. (1961). Tropical and Subtropical Agriculture, Volume I. The Macmillan Company. New York. p. 721-723.

Özçağıran, R., Ünal, A., Özeker, E., & İsfendiyaroğlu, M. (2011). Ilıman İklim Meyve Türleri: Yumuşak Çekirdekli Meyveler Cilt-II. Ege Üniversitesi Yayınları, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 556, İzmir.

Paydaş, S., Kaşka, N., Polat, A.A., & Gübbük, H. (1992). Adaptation of some local and foreign loquat (Eriobolrya japonica Lindl.) cultivars under Adana ecological conditions. 1st Turkish National Horticultural Congress Volume 1: 509-513. İzmir, Turkey.

Polat, A.A., & Kaska, N. (1991). Investigation on the determination of most suitable buddings time and method for the loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) under Adana ecological conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 15, 975-986.

Polat, A.A., & Kaska, N. (1992a). An investigation on the usage of Quince-A as a rootstock for loquat. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 16, 745-755.

Polat, A.A., & Kaska, N. (1992b). Determination of budding success in loquats budded on Quince- C rootstock. Bahçe 21, 9-11.

Polat, A.A. (1995). The effects of Quince-A rootstock on vegetative growth of loquat plants. Derim 12, 84-88.

Polat, A.A., Durgaç, C., Kamiloğlu, Ö., & Çalışkan, O. (2003). Sık Dikim ve Örtüaltı Yetiştirme Tekniklerinin Yenidünyalarda Erkencilik Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Tarım, Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu, ARP – 2336. s:68.

Polat, A.A., Durgaç, C., & Çalışkan, O. (2004). Effects of Different Planting Space on The Vegetative Growth, Yield and Fruit Quality of Loquat. Acta Horticulturae, 632:189-195.

Polat, A.A., Durgac, C., & Caliskan, O. (2005). Effect of protected cultivation on the precocity, yield and fruit quality in loquat. Scientia Horticulturae, 104:189–198.

Polat, A.A., Caliskan, O., Serçe, S., Saraçoğlu, O., Kaya, C., & Özgen, M. (2010). Determining Total Phenolic Content and Total Antioxidant Capacity of Loquat Cultivars Grown in Hatay. Pharmacognosy Mag., 6(21): 5-8.

Polat, A.A., & Caliskan, O. (2011). Effects of Planting Densities on Fruit Quality and Productivity of Loquat. Acta Horticulturae, 87:133-138.

Polat, A.A. (2018). Loquat Production in Turkey: Present State and Future. LAP Lambert Academic Publishing, 69 p.

Steel, R., & Torrie, J.H. (1980). Principles and procedures of statistics. 2nd ed. New York, McGraw-Hill.

Toker, R., Gölükcü, M., Tokgöz, H., & Tepe, S. (2010). Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Yenidünya (Eriobotrya japonica) Çeşitlerinin Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 35 (4): 275-282.

___

APA Polat, A. A. & Akkuş, S. (2021). Investigation of vegetative growth, yield and fruit quality characteristics of 'Hafif Çukurgöbek' loquat cultivar grafted on different quince rootstocks . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 25 (3) , 279-286 . DOI: 10.29050/harranziraat.910900
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.2b263

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mikrodalganın düzgün olmayan ısı dağılımının bazı bitkilerin ölüm oranlarına etkisinin araştırılması

Hasan ŞAHİN

Origanum syriacum L. var. bevanii (Holmes) Ietswaart. uçucu yağ oranı ve bileşenlerinde morfogenetik değişkenliğin belirlenmesi

Abdulhabip ÖZEL, Fethullah TEKİN

Ayva anaçlarının sık dikilen Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidinde vegetatif büyüme, verim ve meyve kalitesi üzerine etkisi

Atila Aytekin POLAT, Sibel AKKUŞ

Boya infüzyon tekniği ile bazı Prunus sürgünlerinin ksilem su akış hızının belirlenmesi

Servet ARAS

Tuz stresi ve bor toksisitesi koşulları altında yetişen soya bitkisine yapılan bakteri ve melatonin uygulamasının toprak mikrobiyal aktivitesine etkisi

Ali SARIOĞLU, Cengiz KAYA

Keçiboynuzu unu (Ceratonia siliqua L.) kullanımının eriştelerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerine etkisi

İlkay YILMAZ, Burçin BAŞARIK ŞEN

Beç tavuğu etinin kimyasal ve yağ asidi kompozisyonu üzerine yetiştirme sistemi ve kesim yaşının etkisi

Mehmet Akif BOZ, Fatih ÖZ, Umut Sami YAMAK, Musa SARICA

Trabzon yöresinde yetişen Sibirya kivisi (Actinidia arguta) meyvesinin fenolik bileşiklerinin karakterizasyonu ile antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi

Mustafa OTAĞ, Selin KALKAN, Mehmet Soner ENGİN

Tavuk eti marinasyonunda ardıç (Juniperus communis L.) ekstraktı kullanımının etkilerinin araştırılması

Hülya Serpil KAVUŞAN, Burcu ÖZTÜRK KERİMOĞLU, Elnaz SHAREFİABADİ, Meltem SERDAROĞLU

Adıyaman ilinde Septoria Leke Hastalığının [Zymoseptoria tritici (Desm. Quaedvlieg & Crous)] çıkış zamanı üzerinde iklim faktörlerinin etkisinin belirlenmesi

Nevzat KILINÇ, Murat DİKİLİTAŞ, Ela TOHUMCU