Armut pisillidi [Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae)]’ne karşı farklı dalga boylarındaki sarı yapışkan tuzakların çekim etkinliğinin araştırılması

Çalışmalar; Elazığ Merkez ve Elazığ Örençay köyünde bulunan zararlıyla bulaşık iki adet 1-3 dönümlük armut bahçesinde gerçekleştirilmiş olup, zararlının düşük, orta ve yüksek popülasyon dönemleri belirlenerek üç farklı dönemde yapılmıştır. Çalışmalarda; 1, 2, 3, 4, 7, 10 ve 14. günlerde tuzaklara yakalanan Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae) bireylerinin sayımları yapılmıştır. Sayımlar neticesinde; sarı rengin hangi tonunun C. pyri bireylerini en çok çektiği, tuzaklar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile belirlenmiştir. Ayrıca; 14. gün sonunda tuzaklara yakalanan doğal düşmanlar tespit edilmiş ve hangi renk tonunun daha fazla doğal düşman çektiği sütun grafikler yardımıyla ortaya konulmuştur. Çalışmalar neticesinde; 1023 tuzak koduna sahip sarı renk tonunun zararlı bireylerini en fazla doğal düşmanları ise en az çektiği tespit edilmiştir. Bu renk tonunun; armut bahçelerinde C. pyri bireylerini etkin olarak çektiği ve zararlarını önlemek amacıyla üreticiler tarafından farklı sayılarda asılarak yapılacak çalışmalar neticesinde, olumlu sonuçlar alınabileceği düşünülmektedir.

Investigation of atraction effect of yellow sticky traps in different wavelengts against pear psyllid [Cacopyslla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae)]

The studies were carried out in 2 different 1-3 acres of pear orchards in Elazığ Center and Elazığ Örençay villages the harmful low, medium and high population periods were determined and carried out in 3 different periods. In the studies, Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae) individuals caught in traps on 1, 2, 3, 4, 7, 10 and 14 days were counted. As a result of the counts, it was determined by Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests whether there is a significant difference between traps, which color attracts most C. pyri individuals. In addition, at the end of the 14th day, natural enemies caught in the traps were identified and the color graphics helped to determine which color tones attracted more natural enemies. It has been determined that the most harmful individuals of the yellow color tone with a trap code of 1023 are the least natural enemies. It is considered that this color tone effectively attracts C. pyri individuals in the pear orchards and positive results can be obtained as a result of the work to be done by the producers in different numbers in order to prevent their harm.

___

Anonim, 2017. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bitkisel Üretim İstatistikleri. Ankara.

Butar, S., 2014. Armut Yetiştiriciliği Meyvecilik araştırma enstitüsü müdürlüğü (MAREM) Yayın No.60, 16 ss.

Özgen, İ., Ayaz, T., Mutlu, Ç., Bolu, H., 2013. The Capture Effects Of Yellow Stıck Traps In The Dıfferent Wavelengths To The Adults Of Agonescena pistacıae Burc.&Laut. (Hemiptera: Psyllidae) From Turkey. Mun. Ent. Zool. 8 (1): 486-492.

Özgen, İ., Bolu, H., Ayaz, T., Koç, İ., Mutlu, Ç. And A. A. Altun, 2020. Determining the efficiency of mass trapping of yellow sticky traps in different wavelengths agains pistachio psyllid in Siirt province. International Journal of Innovative Engineering Applications. 4 (1): 19-29.

Nin, S., Ferria, A., Sacchettia, P., Picardia, E., Cantinib, C., Giordani, E., 2015. Susceptibility of European pear germplasm to Cacopsylla pyri Under Mediterranean Climatic Conditions. Scientia Horticulturae, (185): 151–161.

___

APA Özgen, İ. , Kavak, A. E. & Güral, Y. (2020). Armut pisillidi [Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae)]’ne karşı farklı dalga boylarındaki sarı yapışkan tuzakların çekim etkinliğinin araştırılması . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 24 (4) , 381-390 . DOI: 10.29050/harranziraat.796539
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.3b271

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı gama ışını dozları uygulanmış bazı nohut çeşitlerinin M2 generasyonunda morfo-agronomik özelliklerinin belirlenmesi

Kübra DEMİRCİOĞLU, Mehmet YAĞMUR

Biber üreticilerinin iyi tarım uygulamaları hakkında farkındalık düzeylerinin belirlenmesi

Müzeyyen AKKOYUN, Remziye ÖZEL

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (GAP) yetiştirilen bazı durum buğdayı çeşitlerinin kalite özellikleri

Ali YILDIRIM, Ahmet ATASOY

Farklı nar genotiplerinde meyve büyümesi ile meyve kabuk ve dane renklerinin belirlenmesi

Serdar TÜRKER

Armut pisillidi [Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae)]’ne karşı farklı dalga boylarındaki sarı yapışkan tuzakların çekim etkinliğinin araştırılması

İnanç ÖZGEN, Akif Emre KAVAK, Yunus GÜRAL

Bazı Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Kırşehir Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Performanslarının Değerlendirilmesi

İsmail DEMİR

Ultrason önişlemi uygulanmış mikrodalgada kurutulan zeytin dilimlerinin peleg modeli kullanılarak kuruma ve rehidrasyon kinetikleri

Alev Yüksel AYDAR

Elma depolama tesislerinde yapı ve yalıtım malzemesi kullanımının değerlendirilmesi

Halil İbrahim YILMAZ, Sezgin ÇANKAYA

Gaziantep ilinde keçi işletmelerinden toplanan çiğ süt örneklerinde somatik hücre sayısının AB kriterleri bakımından değerlendirilmesi

Ali KAYGISIZ

Moringa ve farklı depolama malzemeleri kullanarak toz Irvingia gabonensis'in kalitesi ve mikrobiyal inaktivasyonu

Musliu SUNMONU, Adeshina FADEYİBİ, Olawale OLABANJO