Adıyaman ili bağ alanlarında Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)’ya karşı çiftleşmeyi engelleme tekniğinin kullanılması

Bu çalışma 2016-2017 yıllarında Salkım güvesi Lobesia botrana (Denis and Schiffermüller)’ya karşı mücadelede çiftleşmeyi engelleme yöntemi uygulanmıştır. Adıyaman ili farklı 2 bağ alanında çiftleşmeyi engelleme (ÇE) bağı İsonet-L ((E,Z)-7,9 dodecadienyl acetate 172 mg-yayıcı-1) yayıcıları kullanılmış ve geleneksel uygulamaların (GU) yapıldığı 2 bağ alanı olmak üzere 4 bağ alanında yürütülmüştür. ÇE bağında 2016 yılında birinci ve ikinci deneme alanlarında 50 salkımdaki vuruk sayıları ortalama 1. dölde %0, 2. dölde %4 ve 3. dölde %3 olmuştur. Birinci ve ikinci GU bağında ise 50 salkımdaki vuruk sayıları ortalama 1. dölde %0, 2. dölde %10 ve 3. dölde %5 olmuştur. ÇE bağında 2017 yılında birinci ve ikinci deneme alanlarında 50 salkımdaki vuruk sayıları ortalama 1. dölde %2, 2. dölde %4 ve 3. dölde %4 olmuştur. Birinci ve ikinci GU bağlarında 50 salkımdaki vuruk sayıları ortalama 1. dölde %4, 2. dölde %10 ve 3. dölde %7 olmuştur. 2016 ve 2017 yıllarında ÇE bağlarında insektisit uygulaması yapılmamıştır. GU bağlarında çiftçi birinci deneme alanına 2 kez insektisit, ikinci deneme alanına ise 1 kez insektisit uygulaması yapmıştır. Çalışma sonucunda çiftleşmeyi engelleme tekniğinin L. botrana’ya karşı mücadelede başarılı bir şekilde kullanılabileceği kanısına varılmıştır.

Usage of mating disruption technique against Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae) in vineyards of Adıyaman

In this study, the mating disruption method was applied in the control against the European grapevine moth Lobesia botrana (Denis and Schiffermüller) in 2016-2017. Mating disruption (MD) vineyard in two different areas in Adıyaman province, Isonet-L ((E,Z)-7.9 dodecadienyl acetate 172 mg-dispensers-1) dispensers were used and carried out in 4 vineyard areas, 2 of which traditional applications (TA) were made. In the MD vineyard, the average rates of infestation in 50 clusters in the first and second MD areas in 2016 were found as 0, 4 and 3% for the 1st, 2nd, and 3rd generations respectively. In the first and second TA vineyards, the average rates of infestation in 50 clusters were found as 0, 10, and 5% for the 1st, 2nd, and 3rd generations respectively. In the MD vineyard, the average rates of infestation in 50 clusters in the first and second trial areas in 2017 were found as 2, 4, and 4% for the 1st, 2nd, and 3rd generations respectively. In the first and second TA vines, the average rates of infestation in 50 clusters were found as 4, 10, and 7% for the 1st, 2nd, and 3rd generations respectively. In 2016 and 2017, no insecticide application was made in the MD vineyards. In TA vineyards, the farmer applied insecticide twice to the first TA area and once to the second TA area. As a result of the study, it was concluded that the mating disruption technique can be used successfully in the control against L. botrana.

___

 • Akyol, B., & Aslan, M.M. (2010). “Investigations on efficiency of mating disruption technique against the european grapevine moth (Lobesia botrana Den. Et.Schiff.) (Lepidoptera; Tortricidae) In Vineyard, Turkey”. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(4), 730-735.
 • Altındişli, F.Ö., Koçlu, T., Hepdurgun, B., & Charmillot, P.J. (2002). Early studies on the effectiveness of mating disruption technique against Lobesia botrana Den. Et Schiff. The seedless sultana vineyards of the aegean region in Turkey. Proceeding of IOBC meeting on pheromones and other semiochemicals in integrated production. September 22-27, Italy.
 • Aslan, M.M (2015). Kahramanmaraş ili bağ alanlarında biyoteknik mücadele uygulamaları. Uluslararası Katılımlı ‘Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi’, 20-23 Mayıs, Bilecik, Türkiye.
 • Audemard, K. (1987). Perspectives et problems de la lutte par confusion, mating disruption behaviour of moths and molecules, International Organisation For Biological and Integrated Control/ West Palaearctic Section Bulletion, 3(1): 3-4.
 • Bagnoli, B., & Lucchi, A. (2003). Europaen grapevine moth control in a chianti vineyard by mating disruption technique. Integrated Protection and Production in Viticulture IOBC/WPRS Bulletin, 26(8): 121-123.
 • Carlos, C., Costa, J., Gaspar, C., Domingos, J., Alves, F., & Torres, L. (2005). Mating disruption to control grapevine moth, Lobesia botrana (Den. and Schiff.) in porto wine region: a three-year study, International Organisation For Biological and Integrated Control/ West Palaearctic Section Bulletion, 28(7): 283-287.
 • Charmillot, P., Pasquier, D. & Scalco, A. (1995). Mating Disruption to Control Vine and Grape Moths in Perroy: Results for 1994. Revue Suisse de Viticulture et Arboriculture. 27(1): 339-345.
 • Charmillot, Pj., Pasquıer, D., Schmid, A., Emery, S., De Montmollin, A., Desbaillet, C, Perrotet, M. Bolay, J.M., & Zuber, M. (1998). Lutte Par Confiision Contre Les Vers De La Grappe Eudemis Et Cochylis En Suisse, Revue Suisse de Viticulture et Arboriculture. 29(5): 291-299.
 • Charmillot, P. J., Hofer, D., & Pasquier, D. (2003). Attract and kill a new method for control of the codling moth Cydia pomonella, Entomologia Experimentalis at Applicata, 94(2): 211 -216. Çelik, H. (2002). Üzüm Çeşit Kataloğu, Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 2. Ankara.
 • Erkan, M., Ataç, Ö., Altındişli, Ö., Göven, M.A., Erkılıç, L., Tokgönül, S., Kaplan, C., & Uçkan, A. (1999). “Bağ entegre mücadele teknik talimatları”. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırma Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye.
 • Fermaund, M., & Le Menn, R. (1992). Transmissions of Botriytis cinerea to grapes by grape berry moth larvae, Phytopayhology, 82(1): 1393-1398.
 • Kovancı, B., Türkmen, C., & Kumral, N.A. (2005). İznik (Bursa) ilçesindeki bağlarda zararlı salkım güvesi, [Lobesia botrana (Den.-Schiff.) (Lep.:Tortricidae)]’nin ergin popülasyon dalgalanması üzerinde araştırmalar. 6. Türkiye Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül 2005, Tekirdağ, Türkiye.
 • Louis, F Schirra, K.J., Feldhege, M. (1997). Mating Disruption in Vineyards Determination of Population Densities and Effects on Bencficials. Technolagy Transfer in Mating Disruption. International Organisation For Biological and Integrated Control/ West Palaearctic Section Bulletion, 20(1): 95-99.
 • Mamay, M., & Çakır, A. (2014). Şanlıurfa merkez ilçe bağlarında Salkım güvesi [Lobesia botrana Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae)]’nin ergin popülasyon değişimi ve bulaşma oranının belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni, 54(2):103-114.
 • Mauro, V., Roberto, L., Luisa, M., & Flavia, F. (2000). Experience Withmating Disruption Technique to Control Grape Berry Moth, Lobesia botrana, in Trentino. Pheromones for İnsect Control in Orchards and Vineyards. International Organisation For Biological and Integrated Control/ West Palaearctic Section Bulletion, 24(2): 81-88.
 • Öztürk, N., & Acıöz, S. (2010). Tarsus (Mersin) bağlarında zararlı salkım güvesi [Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera; Tortricidae)]’nin ergin popülasyon değişimi, Bitki Koruma Bülteni, 50(3): 111-120.
 • Roehrich, R., & Boller, E. (1991). Tortricids in vineyards. In: Van der Gesst LPS, Evenhuis HH (eds) Tortricid pests, their biology natural enemies and control. Amsterdam, Elsevier, pp 507–514.
 • Tiryaki, O., Canhilal, R., Horuz, S., 2010. Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(2): 154-169.
 • TÜİK, 2020. Bitkisel üretim istatistikleri. (web sayfası; www.tuik.gov.tr) (Erişim Tarihi: 18.01.2022).

___

APA Toprak, M. M. , Aslan, M. M. & Gözübenli, Z. S. (2022). Adıyaman ili bağ alanlarında Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)’ya karşı çiftleşmeyi engelleme tekniğinin kullanılması . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 26 (2) , 202-213 . DOI: 10.29050/harranziraat.1069989
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Harran Üniversitesi

21.4b1.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Karnabahar ve brokoli fidelerine yapılan melatonin uygulamalarının tuz stresi üzerine etkisi

Yasin ARSLAN, Şebnem KÖKLÜ, Gökçen YAKUPOĞLU

Farklı kurutma yöntemleri ile elde edilmiş peynir tozlarının ısıl işlem görmüş sucukların kalite ve duyusal özelliklerine olan etkisinin incelenmesi

Özlem YALÇINÇIRAY, Emre HASTAOĞLU, Meryem GÖKSEL SARAÇ, Özlem PELİNCAN

Kayseri ikinci ürün şartlarında bazı mısır çeşitlerinin silajlık performanslarının değerlendirilmesi

Sancar BULUT

Ambalaj materyalinin yoğurdun raf ömrü ve bazı kalite kriterleri üzerine etkisi

Sezen HARMANKAYA, Emine Betül AKALIN, Koray İŞBARALI

Adıyaman ili bağ alanlarında Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)’ya karşı çiftleşmeyi engelleme tekniğinin kullanılması

Merve Mine TOPRAK, Mahmut Murat ASLAN, Zehra Sena GÖZÜBENLİ

Tüketicilerin PGI tescilli Gümüşhane ev tipi dut ürünleri tüketim tercihleri: Gümüşhane örneği

Yavuz TOPCU, Mustafa ÇAVDAR

Bazı elma çeşitlerinin Malatya ili Battalgazi ilçesi ova koşullarında performanslarının belirlenmesi

Sebahat TURAN, Hüseyin KARLIDAĞ

Yüksek basınçlı homojenizasyon ve yüksek yoğunluklu ultrasonun depolama sırasında peynir altı suyu proteini/kanola yağı nanoemülsiyonlarının fonksiyonel özellikleri üzerindeki etkisi

Mehmet Murat CEYLAN

Hatay Biberi köy popülasyonlarından döl kontrollü teksel seleksiyon yöntemi ile seçilen genotiplerde meyve özellikleri

Gonca ÖNTÜRK, Sebahattin ÇÜRÜK

Organik gübrelerin mısır bitkisinin verim bileşenleri ile tanenin protein ve nişasta içeriğine etkisi

Alihan ÇOKKIZGIN, Ümit GİRGEL, Zekeriya KARA, Mustafa ÇÖLKESEN, Kadir SALTALI, Cengiz YÜRÜRDURMAZ