Adıyaman İli Arıcılık Faaliyetlerinin İncelenmesi

Adıyaman ili arıcılık faaliyetlerinin incelenmesi amacıyla 86 arıcı ile anket çalışması yapılmıştır. Ankete katılan arıcıların %47.7’sinin 51-75 yaş aralığında, %45.3’ünün ilkokul mezunu, %25.6’sının 6-10 yıldır arıcılık yaptığı, %53.5’inin gezginci arıcı ve %87.2’sinin birlik üyesi olduğu görülmüştür. Ankete katılan arıcılara ait toplam arılı kovan sayısı 8810 adet ve koloni başına bal üretimi 7.7 kg olarak belirlenmiştir. Kafkas ve kafkas melezi ana arı ile yetiştiricilik yapılmaktadır. Kolonilerde her yıl ana arı yenileme oranı %9.3, iki yılda bir yenileme oranı %36 olarak belirlenmiştir. Kovan başına bal veriminin oransal olarak en yüksek olduğu grubun 1-5 yıldır arıcılık yapan (P<0.01) ve ana arıyı iki yılda bir değiştiren arıcılar (P<0.05) olduğu belirlenmiştir. Kovan başına bal veriminin oransal olarak en yüksek olduğu grubun gezginci arıcılar, ek besleme yapanlar ve ana arı yenileme işini mayıs ayında gerçekleştirenler olduğu belirlenmiştir ancak bu ilişkiler istatistik olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Koloni kış kayıpları bakımından detaylı inceleme yapıldığında; ana arıyı üç yılda bir yenileyen arıcıların kış kayıpları oransal olarak en yüksek çıkmıştır (P<0.01). Kışlatma kayıpları yüksek olan arıcıların; sabit arıcılık yapanlar olduğu, ilkokul mezunu oldukları ve hiçbir arıcılık eğitimine katılmadıkları belirlenmiştir ancak bu ilişkiler de istatistik olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05).

___

Anonim, 2013. http://www.tuik.gov.tr/ilgostergeleri/iller/Adıyaman.pdf. Seçilmiş Göstergelerle Adıyaman.

Anonim, 2016. https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul. Erişim tarihi: 15.02.2016.

Çakmak, İ., Aydın, L., Seven, S., Korkut, M. 2003. Beekeping Survey in Southern Marmara Region of Turkey. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(1):31-36.

Erkan, C. ve Aşkın, Y. 2001. Van İli Bahçesaray İlçesinde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1): 19-28.

Fıratlı, Ç., Genç, F., Karacaoğlu, M., Gençer, H.V. 2000. Türkiye’de Arıcılığın Karşılaştırmalı Analizi, Sorunlar-Öneriler. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi. 17-21 Ocak 2000. Ankara.

IBM Corp., 2012. IBM SPSS Statistics for Windows,version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Kekeçoğlu, M., Gürcan, E.K., Soysal, M.İ., 2007. Türkiye Arı Yetişticiliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2): 227-236.

Kekeçoğlu, M. ve Göç Rasgele, P. 2013. Düzce İli Yığılca İlçesindeki Arıcılık Faaliyetleri Üzerine Bir Çalışma. Uludağ Arıcılık Dergisi, 13 (1): 23-32.

Kutlu, M. A. 2014. Gaziantep İli Arıcılık Düzeyinin Saptanması, Sorunları ve Çözüm Yolları. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 481-484, 2014

Özbilgin, N., Alataş, İ., Balkan, C., Öztürk., A.İ., Karaca, Ü., 1999. Ege Bölgesi Arıcılık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Başlıca Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Anadolu, 9(1): 149-170.

Özmen Özbakır, G. 2014. Beekeeping in Sanlıurfa: Problems and Solutions. International Mesopotamia Agriculture Congress. 22-25 September 2014. Diyarbakır, Turkey. Proceeding Book. p. 861-866.

Sezgin, A. ve Kara, M. 2011. Arıcılıkta Verim Artışı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: TRA2 Bölgesi Örneği. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(4):31-38.

Sıralı, R. ve Doğaroğlu, M. 2005. Trakya Bölgesi Arı Hastalıkları ve Zararlıları Üzerine Anket Sonuçları. Uludağ Arıcılık Dergisi, 5: 71-78.

Şahinler, N. ve Gül, A. 2005. Hatay Yöresinde Bulunan Arıcılık İşletmelerinde Arı Hastalıklarının Araştırılması. Uludağ Arıcılık Dergisi, 5: 27-31.

Tunca, R.İ. ve Çimrin, T. 2012. Kırşehir İlinde Bal Arısı Yetiştiricilik Aktiviteleri Üzerine Anket Çalışması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2): 99-108.

Yıldız, N., Akbulut, Ö., Bircan, H. 2012. İstatistiğe Giriş. Aktif Yayınevi, Erzurum, 326s.

___

APA Özmen Özbakır, G. , Doğan, Z. & Öztokmak, A. (2016). Adıyaman İli Arıcılık Faaliyetlerinin İncelenmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 20 (2) , 119-126 . DOI: 10.29050/harranziraat.259102