1103 Paulsen anacı üzerine aşılanan bazı sofralık üzüm çeşitlerinin açık köklü fidan randımanlarının belirlenmesi

Bu çalışma, Tokat Merkez ilçede bulunan “Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi”nin bağ fidanı üretim tesisinde yürütülmüştür. Denemede, 1103 Paulsen Amerikan asma anacı üzerine aşılanan sekiz sofralık üzüm çeşidi (Cardinal, Ata Sarısı, Uslu, Trakya İlkereni, Alphonse Lavallèe, Hamburg Misketi, Çavuş, Yalova İncisi)’nin fidan randımanı belirlenmiştir. En yüksek fidan randımanı, Trakya İlkereni çeşidinde (% 98.53)  belirlenirken; en düşük fidan randımanı, Hamburg Misketi çeşidinde (% 67.53) tespit edilmiştir. 

Determination of open rooted seedlings yield of some table grape varieties grafted onto 1103 Paulsen rootstock

This study was carried out in the vine sapling production unit of "Kazova Vasfi Diren Agricultural Administration" located Tokat Central district. In the experiment, was determined sapling yield of eigth table grape varieties (Cardinal, Ata Sarısı, Uslu, Trakya İlkeren, Alphonse Lavallèe, Hamburg Misketi, Çavuş, Yalova İncisi) grafted on 1103 Paulsen rootstock. While the highest sapling yield was determined in Trakya İlkeren variety (98.53%); the lowest sapling yield was determined in the Hamburg Misketi variety (67.53%).

___

 • Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., 1982. "Effect of grafting machines on success of grafted vine production". U.Ü. Zir. Fak. Dergisi. 1: 25-32.
 • Akman, İ., Ilgın, C., 1991. Tüplü asma fidanı üretiminde başarıyı etkileyen faktörler Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu, s. 153- 159, Ankara.
 • Alço, T., Dardeniz, A., Sağlam, M., Özer, C., Açıkbaş, B., 2015. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Aşı Odası Randımanı ile Kallus Gelişim Düzeyi Üzerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A 27 (Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Özel Sayısı): s. 8-16.
 • Baydar, N.G., Ece, M., 2005. Isparta Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3.
 • Bhujbal, B. G., 1993, Performance of five grape rootstocks for rooting and grafting, Maharashtra Journal of Horticulture, 7 (1): 7-9.
 • Cangi, R., Balta, F., Doğan, A., 2000. Aşılı asma fidanı üretiminde kullanılan katlama ortamının fidan randıman ve kalitesi üzerine etkilerinin anatomik ve histolojik olarak incelenmesi. Türk JagricFor. 24: 393-398.
 • Çakır, A., Yücel, B., 2016. Narince ve Kalecik Karası Üzüm Çeşitlerinin 1103 Paulsen Amerikan Asma Anacı İle Aşı Performanslarının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(4): 311-317.
 • Çelik, H., 1982. Kalecik karası/41 B aşı kombinasyonu için ser koşullarında yapılan aşılı-köklü fidan üretiminde değişik köklenme ortamları ve NAA uygulamalarının etkileri, Doçentlik tezi (basılmamış), Ankara, s. 73.
 • Çelik, H., Ağaoğlu, Y. S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G. 1998. Genel Bağcılık. Sun Fidan A. Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, Ankara, s. 253.
 • Çelik, S., Gider, S., 1991. Bağ Kurmak Amacıyla Dikilen Köklü Anaçların Aynı Yıl İçinde Aşılanması. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye 1. Fidancılık Sempozyumu. 113-121, 1991, Ankara.
 • Çelik, S., 2007. Bağcılık (Ampeloloji). Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü. Cilt I. Genişletilmiş 2. Baskı. 428 s. Tekirdağ.
 • Dardeniz, A., Şahin, A.O., 2005. Aşılı asma fidanı üretiminde farklı çeşit ve anaç kombinasyonlarının vejetatif gelişme ve fidan randımanı üzerine etkileri. Bahçe Dergisi. 34(2): 1-9.
 • Eriş, A., Soylu, A., Türkben, C., 1989. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde bazı uygulamaların aşı yerinde kallus oluşumu ve köklenme üzerine etkileri. Bahçe.18: 1-2. 29-34.
 • Günen, E., Altındişli, A., 2017. Cabernet Sauvignon Üzüm Çeşidinin Bazı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Kombinasyonlarının Örtü Altı ve Açıkta Yetiştiricilik Koşullarında Tüplü Fidan Performanslarının Değerlendirilmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2017, 54 (1):91-99.
 • Günen, E., 2008. Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Aşılı Köklü Asma Fidanlarının Üretiminde Anaç Kalem İlişkileri ve Üretim Şekillerinin Fidan Randımanı ile Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s. 217. Bornova, İZMİR.
 • İlter, E., Kısmalı, İ., Atilla, A., Uzun İ., 1984. Asma fidanı sorunu ve çözümü için öneriler. Türkiye II. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 23–31 s. Manisa.
 • İşçi, B., Altındişli, A., 2006. Bazı Üzüm Çeşitlerinin 41 B ve 110 R Amerikan Asma Anaçları İle Aşı Tutma Yüzdesi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43(2):13-25.
 • Janick, J. 1986. Horticultural Science. 4th. Ed., W.H. Freeman and Company, New York, 39: 346. 746.
 • Kahraman, K.A., Dardeniz, A., Atak, A., 2012. Asma fidancılığında Farklı Sofralık Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Genel Özelliklerinin İncelenmesi. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu. 3-5 Ekim, Antalya.
 • Karauz, A., Çelik, S., 2007. Değişik dönemlerde alınan asma aşı kalemlerinde gözlerin uyanması ve kallus oluşumu üzerine soğukta muhafazanın etkileri” projesi sonuç raporu, s.17., Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tekirdağ.
 • Kavak, O., 2006. Aşılı Köklü, Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Fidan Kalite Özelliklerine Mycorrhiza ve Humik Asit Uygulamalarının Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, KONYA. s. 52.
 • Kelen, M., 1994. Bazı uygulamaların aşılı-köklü asma fidanı üretiminde fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkileri ile aşı kaynaşmasının anatomik ve histolojik olarak incelenmesi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi. Y.Y.Ü. Fen Bil. Ens. 131 s.
 • Kısmalı, İ., 1978. Yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidi ve farklı Amerikan asma anaçları ile yapılan aşılı köklü asma fidanı üretimi üzerinde araştırmalar. Basılmamış Doçentlik Tezi. 102 s.
 • Roux, Le D.J., 1988. The collection and storage of vineyard grafting material. VORI leaflet, 209. Stellenbosch, South Africa, 2 p.
 • Söylemezoğlu, G., Dumanoğlu, H., Çelik, H., Kunter, B., Atıcı, A., Tahmaz, H. 2010. Türkiye’de Asma ve Meyve Fidanı Üretimi ve Kullanımı. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı–2, 891– 907, 11–15 Ocak 2010 Ankara. Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi.
 • Winkler, A.J., Cook, J.A., Kliewer, W.M., Lider, L.A. 1974. General Viticulture. University of California Press., Berkeley and Los Angeles, 633 p.
 • Yağcı, A., Gökkaynak, A.G., 2016. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Fidan Randımanı ve Kalitesi Üzerine Anaç ve Gölgeleme Oranının Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2016, 53 (1):109-116.
 • Yayla, F., 2008. Milli koleksiyon bağındaki üzüm çeşitlerinin şaraplık özelliklerinin araştırılması projesi ara sonuç raporu s 4, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ.

___

APA Uzun, T. (2019). 1103 Paulsen anacı üzerine aşılanan bazı sofralık üzüm çeşitlerinin açık köklü fidan randımanlarının belirlenmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 23 (3) , 287-294 . DOI: 10.29050/harranziraat.519421
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Harran Üniversitesi

21.5b1.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Iğdır ili yonca alanlarında Hypera postica Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae)’nın larva parazitoiti Bathyplectes curculionis (Thompson) (Hymenoptera: Ichneumonidae) ve parazitlenme oranları

Celalettin GÖZÜAÇIK

Yardımcı gıda teknolojileri ile elmadan probiyotik atıştırmalık üretiminin ön çalışması

Derya DURSUN SAYDAM, Rojda DAKAK, Ali Çoşkun DALGIÇ

Brokoli ve pırasada kükürt içeriği ve kükürtlü aminoasit miktarları arasındaki ilişkiler

Nilgün MORDOĞAN, Seda ERDOĞAN BAYRAM, Hakan ÇAKICI, İbrahim DUMAN

Besi sığırı performansının ve karlılığının dayanıklı regresyon analizi ile değerlendirilmesi

Hayati KÖKNAROĞLU, Şükrü ACITAŞ, Birdal ŞENOĞLU

Pektin-vaks kaplamanın taze kesilmiş elma kalitesi üzerine etkisi

Dima AL HABBAL, Hatice Neval ÖZBEK, Derya KOÇAK YANIK, Fahrettin GÖĞÜŞ

Fındık protein hidrolizatlarının antioksidatif aktivitelerinin in silico analiz teknikleri ile öngörülmesi

İbrahim GÜLSEREN

Tarhana üretiminde farklı glutensiz unların kullanılmasının tarhananın fiziksel, kimyasal, fonksiyonel ve duyusal özellikleri üzerine etkisi

Kübra TULUK, Nilgün ERTAŞ

1103 Paulsen anacı üzerine aşılanan bazı sofralık üzüm çeşitlerinin açık köklü fidan randımanlarının belirlenmesi

Tuba UZUN

Yenilikçi teknolojilerden prensip ve yasal yönleriyle vurgulu elektrik alan teknolojisi

Elif Ayşe ANLI

Zeytinyağı tağşişinin belirlenmesinde kromatografik yöntemlerin kullanılması

Songül KESEN