Yakın resim fotogrametrisinde metrik olmayan dijital kamera kullanılarak insan yüzünün sayısal yüzey ve kabartma modelinin elde edilmesi

Fotogrametride dijital amatör CCD (Charge Couple Devices) kameralar, artık güncel olarak pek çok yersel fotogrametrik uygulamada kullanılmaktadır. Bu çalışmada, fotogrametrinin temelinde yatan amaç olan üç boyutlu sayısal arazi modelinin resimler yardımı ile elde edilmesi çalışmasını oluşturan klasik fotogrametrinin iş akışını oluşturan amaç, çalışma, sonuç imgelerinden farklı olarak gerçek bir insan yüzüne ait sayısal arazi modelinin yersel fotogrametri yöntemleri kullanılarak modellenmesi ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan dijital amatör kamera ile tamamen Harita Genel Komutanlığında üretilmiş olan yüze yönelik yersel kalibrasyon alam ve Harita Genel Komutanlığı Kartoğrafya Dairesi Başkanlığı Kabartma Harita Şubesinde bulunan Kabartma Harita Üretim Sistemi (CNC ya da Dik İşleme Merkezi) bu çalışmanın içindeki önemli detayları oluşturmaktadır. Bu çalışma, Harita Genel Komutanlığı bünyesinde, kuruluşundan bu gününe kadar yersel fotogrametri ile yapılan önemli uygulamalardan birisini oluşturmaktadır.

Close range photogrammetric determination of digital terrain and relief model of the human face with using non-metric digital

Digital amateur cameras which have CCD (Charge Couple Devices) sensors have been used for close range applications in photogrammetry. In this study, three dimensional digital terrain real model of a human face has been determined from nontopographic images with conventional method of photogrammetric process which is denoted aim, study and result. For this study, amateur digital camera and three dimensional calibration field which is generated by General Command of Mapping has been measured with CNC (Computer Numerically Controlled or Vertical Machining Center) machine in the Relief Map Department of General Command of Mapping. This study is one of the spectacular close range application ever been in the General Command of Mapping since it was established.

Kaynakça

/1/ Ergün, B.: "Dijital Fotogrametrik YÖntemle Üç Boyutlu Otomobil Yüzeyinin Modellenmesi", Yüksek Lisans Tezi, İTU Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 1999.

/2/ Ergün, B.: "Yakın Resim Fotogrametrisinde Mikro-Fotogrametrik Uzman Sistem Tasarımı, Tesisi ve Kalibrasyonu" Doktora Tezi, İTU Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart 2003.

/3/ D'Apuzzo, N.: "Measurement and Modelling of Human Faces from Multi Images", ASPRS, Volume 34(5), 241-246., 2004.

Kaynak Göster