Uzaktan algılama amaçlı uydu sistemlerindeki son gelişmeler

1980'li yılların sonlarında elektronik ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerin fotogrametri ve uzaktan algılama alanındaki yansıması sayısal görüntü kavramının doğmasına neden olmuştur. Çok yönlü olan bu gelişmeler, özellikle uyduların doğrudan sayısal görüntü almalarını desteklemiştir. Sayısal görüntüler ve uydu sistemlerinin yoğun kullanımı, görüntülerin depolanması, işlenmesi, yörünge modellemeleri gibi bazı sorunları da birlikte getirmiştir. XXnci ISPRS Kongresinde, yeni uydu sistemleri, bunların kullanım alanları ve yapılan testler hakkında yoğun araştırmaların yapıldığı gözlenmiştir.

Recent developments at the remote sensing satellite systems

Developments at the electronic and computer technology in the late of 1980s result in the digital imagery concept to the photogrammetry and remote sensing community. Digital image acquisition of the satellites is supported by these developments. Intense usage of digital imagery and satellite systems causes some problems such as the storage and processing of digital imagery, orbital modeling etc. A number of research are presented at XXth ISPRS Congress on the new satellite systems, their usage and performed testes.

Kaynakça

Akçın, H., Karakış, S., Büyüksalih, G., Oruç; M.GIS Based Analysis Of Landover Changes Arising From Coal Production Wastes in Zonguldak MetropolitanArea-Turkey, XXth ISPRS Congress, 12-121 23 July 2004, Istanbul-Turkey Alexandrov, A.,Hristova, T., Ivanova, K., Koeva, M., Madzharova, T., Petrova, V. Application of QUICKBIRD Satellite Imagery For Updating Cadastral Information, XXth ISPRS Congress, 12-23 July 2004, Istanbul-Turkey

Chen, L., Teo, T., Rau, J. Optimized Patch Backprojection In Orthorectification For High Resolution Satellite Images, XXth ISPRS Congress, 12-23 July 2004, Istanbul-Turkey

Chujiang, C, Deren, L., Qin, Z. The Practice Research of IKONOS-2 Positioning and Its Accuracy in Tibet of P. R. Chine, XXth. ISPRS Congress, 12-23 July 2004, Istanbul-Turkey

Eisenbeiss, H., Baltsavias, E., Pateraki, M., Zhang, L. Potential of IKONOS and QUICKBIRD Imagery for Accurate 3D Point Positioning, Orthoimage and DS Generation, XXth ISPRS Congress, 12-23 July 2004,Istanbul-Turkey Erdoğan,M., Eker, O., Yilmaz, A., Aksu O. Orthorectification of Spot Images with The Same-Pass Constraints, XX ISPRS Congress, 12-23 July 2004, Istanbul-Turkey

Huang, G.M., Guo, J.K., Lv, J.G., Xiao, Z., Zhao, Z., Qiu, C.P. Algorithms and Experiment on SAR Image Orthorectification Based on Polynomial Rectification and Height Displacement Correction, XXth ISPRS Congress, 12-23 July 2004, Istanbul-Turkey

İşcan, L., Aksu, O.,Önder, M., Atak, V.O., Lenk, O., Gürdal, M.A. Accuracy Assessment of High Resolution Satellite Images, XXm ISPRS Congress, 12-23 July 2004, İstanbul-Turkey

Kohm, K. Modulation Transfer Function Measurement Method and Results for The Orbview-3 High Resolution Imaging Satellite, XXth ISPRS Congress, 12-23 July 2004, İstanbul-Turkey

Özbalmumcu, M., Uzaktan Algılama Amaçlı Uydu Görüntüleme Erdoğan, M.Sistemleri, Harita Dergisi, Sayı: 125, Ankara, Ocak-2001

Sandau, R High Resolution Mapping with Small Satellites, XXth ISPRS Congress, 12-23 July 2004, İstanbul-Turkey

Şirinyıldız, T. Change Detection Analysis by Using IKONOS Imagery, XXth ISPRS Congress, 12-23 July 2004, Istanbul-Turkey

SPOT web sitesi www.spotimage.com

Kaynak Göster