Sayısal nivoların teknolojisi ve tarihsel gelişimi

Geometrik nivelman; yüksek doğruluklu yükseklik belirleme çalışmalarında en çok tercih edilen yöntem olup, bu kapsamda kullanılan nivolarm aletsel gelişimleri günümüz teknolojisine paralel olarak devam etmektedir. Tarihsel gelişim içerisinde, nivelman ölçümünü kolaylaştıran önemli ilk teknolojik gelişim nivo optik ekseninin otomatik olarak silindir düzeç eksenine paralel hale getirilmesini sağlayan kompansatörlerin ortaya çıkışıdır. Bunu sayısal nivolarm ortaya çıkışı izlemektedir. Kompansatörlü sayısal nivolar ile gerçekleştirilen geometrik nivelman ölçüsünde, personelden kaynaklanan hatalar önemli ölçüde giderilmiş durumdadır.Bu yazıda, teknolojik gelişimi günümüzde son aşamasına gelmiş bulunan sayısal nivolarm tarihsel gelişimi ve temel özellikleri tanıtılmaktadır.

Technology and historical evolution of digital levels

Geometric leveling method is the most preferred method in the height surveying when high preeision results needed; and in the present, instrumental development of the levels used in this method has been continuing parallel to the current technology. First important technological invention is the advent of pendulum level in which pendulum makes the optical axis been parallel to bubble axis. The invention of digital level follows the invention of pendulum level. Making use of the pendulum digital level, almost all errors in the leveling resulting from the personnel are removed. The historical evolution and the fundamentals of digital levels, whose technological development was almost completed, have been introduced in this paper.

Kaynakça

/1/ Ingensand, H.: The Evolution Of Digital Leveling Techniques- Limitations And New Solutions. Nisan 2003. (www.gik.uni-karlsrahe.de/~mehi/literatur/digitalniv.htm)

/2/ www.leica.com :Leica Firmasi Web adresi, 2003.

/3/ www.topcon.com : Topcon Firmasi Web adresi, 2003.

14/ www.trimble.com :Trimble Firmasi Web adresi, 2003.

/5/ Schofield, M.: Engineering Surveying, Theory and Examination Problems for Students, Fourt Edition.London. 1986.

/6/ Yanar, R. : Sayısal Nivolar. Harita Dergisi No.il 7. 1997.

/7/ Wolf P.R., Ghilani C.d: Elementary surveying. An Introduction to Geomatics.Tenth edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 2000.

/8/ (www.whatis.com).

/9/ www.sokkia.com Sokkia Firmasi Web adresi, 2003.

/10/ Gürdal, M.A.: Presizyonlu nivelman olctilerinde refraksiyon hatasının modellendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği. 85 sayfa, İstanbul. 1995.

/ll/ Lok, H.C. : Evaluation of the Cyclic Error in Topcon DL-101C Precision Digital Levels. Master Thesis. School of Geomatic Engineering University of New South Wales, 1999.http://www.gmat.unsw.edu.au/final_year_thesis/lokl999/! LOK_99.HTM

/12/ Halverson, P.G.,Spero, R.E. : Signal processing and testing of displacement metrology gauges with picometre-scale cyclic nonlinearity. Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109,USAJ. Opt. A: Pure Appl. Opt. 4 S304-S310.2002. http://www.iop.org/EJ/S/UNREG/A,BOoEa8UwnRXtUI18 8z.A/abstract/1464-425 8/4/6/373

Kaynak Göster