Hava fotoğrafı arşivi bilgi sistemi

Hava fotoğrafı, uçak, helikopter, balon, uçurtma gibi hava araçlarından hava kamerası ile çekilen fotoğraftır. Hava fotoğrafı harita yapımında başvurulan temel kaynaklardan bir tanesidir. Bu yüzden haritacılık alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler de benzer veriler ile çalışmaktadır. Harita Genel Komutanlığı da hava fotoğrafı çekimi yapan bir kuruluştur ve her geçen gün hava fotoğraflarının sayısı artmaktadır. Bu yüzden veri tekrarlarının önlenmesi ve ortak veriler ile çalışılması için arşiv sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda hava fotoğraflarının bir veritabanı içerisinde tutulması, internet ortamında sorgulanabilmesi ve sunulması amacıyla Hava Fotoğrafı Arşivi Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama ile kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve özel sektörün ihtiyaçları karşılanabilecektir.

(Information system for aerial photograph archive)

Aerial photograph is the photograph taken by cameras mounted on the aerial platforms such as plane, helicopter, balloon and kite. Aerial photograph is one of the essential components of map production. Therefore, both governmental organizations and private companies working in field of mapping use this data.General Command of Mapping is an organization that takes aerial photographs and number of aerial photographs is increasing day by day. Therefore, archive system is required for both preventing data repetition and working with shared data. Thus, information system for aerial photograph archive was developed to store these photographs in database and to serve them on the internet. By developing applications, the needs of governmental organizations, courts and private sectors are going to be met.

Kaynakça

Erbaş M., 2013, “Yerleşim Yeri Adları Veritabanının Web Ortamında Sunumu”, Harita Dergisi, Sayı: 149; 53-60.

Haritacılık Terimleri Sözlüğü, 2003, Harita Genel Komutanlığı Matbaası, HGKS 125-1, Ankara.

Kiracı A.C., İşcan L., Eker O., Yılmaz A., Özerbil T., Maraş H.H., Fırat O. Ve Akabalı A.A., 2010,“Sayısal Hava Kamerası ve Fotogrametriye Kazandırdıkları”, Harita Dergisi, Sayı: 143; 26-32.

URL 1: Harita Genel Komutanlığı Web Sayfası, http://www.hgk.msb.gov.tr/, 07 Haziran 2013

Kaynak Göster