Ginzburg IV projeksiyonu

CNIIGAiK 1939-1949 projeksiyonu olarak da adlandırılan Ginzburg IV projeksiyonu, eski Sovyetler Birliği'nde dünya haritalarının yapımında tercih edilmiş, değiştirilmiş polikonik bir projeksiyondur. Projeksiyonu tanımlayan matematik eşitlikler mevcut değildir. Rusça kaynaklarda aralıklı coğrafî enlem ve boylam değerlerine karşılık gelen düzlem koordinatlar 10° aralıklarla tablolar halinde yer almaktadır. Bu çalışmada, Ginzburg IV projeksiyonunda olduğu gibi sadece tablo değerleri ile tanımlanmış coğrafî pafta ağlarının modellenmesi için multikuadrik enterpolasyon yöntemi önerilmektedir. Çözüm için bir algoritma verilmiştir.

Ginzburg IV projection

Ginzburg IV projection, which is also called as CNIIGAiK 1939-1949 projection, is a modified polyconic projection that is prefered in the old USSR for mapping the whole world. There exist no mathematical equations which define the projection. In the Russian literature, the plane coordinates belong to the geographical latitude and longitude are given on tables in 10° interval. In this study, the multiquadric interpolation method is suggested for modelling of the geographical grids which are defined only with tabular coordinates such as in the Ginzburg IV projection. An algorithm is given for this solution.

___

/1/ Capek, R. Which is the Best Projection for the World Map, Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, Vol:5, pp.3084-3093, Beijing, China, 2001

/2/ Francula, N.Die Vorteilhaftesten Abbildungen in der Atlaskartographie, Dissertation, Rheinischen Friedrich-Wlhelms Universitaet, Bonn 1971

/3/ Ginzburg, G.A., Salmanova, T.D. Atlas dlja vybora kartograficeskich projekcij, (Kartografik projeksiyonların seçimi için atlas) Trudy CNIIGAiK, Vol:110, Geodezizdat Moskva, 1957, 239pp. (Rusça)

/4/ Ginzburg, G.A. Matematiceskoje obosnovanie kart komplexnych mirovyh geografıceskich atlasov, (Karışık dünya atlaslarındaki coğrafya haritalarının matematik prensipleri) Trudy CNIIGAİK, Vol:91, Moskva, 1952 (Rusça)

/5/ Hardy, R. Multiquadric Equations of Topography and Other Irregular Surfaces, Journal of Geophysical Research, 76/8, 1971.

/6/ Hardy,R Geodetic Applications of Multiquadric Analysis, AVN Vol.79, 1972.

/7/ İpbüker,C. Robinson Projeksiyonu, Harita Dergisi, Sayı: 120, s.52-59, Temmuz 1998

/8/ İpbüker,C. Topografık ve Tematik Haritaların Yapımına Veri Kaynağı Oluşturacak Uydu Görüntülerinin Dönüşüm Yöntemleri Analizi, Doktora Tezi,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999

/9/ Uçar. D., İpbüker, C;Kartografik Projeksiyonlarda Deformasyon Elipslerinin Grafik Görselleştirilmesi, Harita Dergisi, Sayı: 119, s.30-44, Ocak 1998

___