GeoTIFF başlık yapısı ve arayüz kullanıcı yazılımı

Sayısal görüntülerin (hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinin), haritacılıkta kullanılabilmesi için istenilen bir koordinat sisteminde ifade edilmeleri gerekmektedir. Günümüzde mevcut yazılımlarla bu işlem yapılabilmekte, fakat doğrultma (rektifiye) işlemi yapılan görüntü farklı bir yazılımla açıldığında, sadece görüntü koordinat sisteminde çalışılabilmektedir. Dolayısıyla doğrultma işleminin yeniden yapılması gerekmektedir. Bu da gereksiz bir zaman kaybıdır. Doğrultulan görüntü aynı zamanda coğrafi kodlamış (geo-coaded) görüntü olarak da anılır. Günümüzde görüntüler farklı görüntü formatları ile depolanabilmektedir. Etiketlenmiş Görüntü Dosya Formatı (TIFF:Tagged Image File Format), sıkça kullanılan bir görüntü veri formatıdır. Coğrafi kodlanmış TIFF ise, görüntüler doğrultma işlemi yapıldıktan sonra doğrultma parametrelerinin aynı dosya içine kaydedildiği bir formattır. Böylelikle coğrafi kodlanmış görüntü formatını destekleyen tüm kullanıcı yazılımlarında, doğrultması yapılmış görüntü, referans koordinatları ile birlikte görüntülenebilmektedir. Bu makalede; Etiketlenmiş Görüntü Dosya Formatı (TIFF) ve Yer Yuvarına Referanslı Etiketlenmiş Görüntü Dosyası Formatı (GeoTIFF: Geo-referenced Tagged Image File Format) açıklanmış ve ayrıca bu her iki görüntü formatını okumak üzere geliştirilen bir yazılım sunulmuştur.

The header structure of geoTIFF and user interface software

To use digital images (aerial photographs and satellite images) for mapping, they have to be defined in defined coordinate system. Nowadays, this process can be done with existing software but the images which are rectificated are used with different software. As a result the images are shown in only an image coordinate system. Because of this, the rectification process has to be done again which in time consuming. Rectificated images are also known as geo-coded images. This days, images are stored with different image formats. Tagged image file format (TIFF), is a file format often used. But geo-coded Tiff is a file format which saves the rectificated images. In this application,both of these image formats are analized and an interface software is developed. In this manner, the saved images in all user's software which support the geo-coded format, are read directly. In this article, TIFF and GeoTIFF (Geo-referenced Tagged Image File Format) digital image file formats, and also the processing of the software that can read these digital image formats, are described.

___

/1/ Adobe Developers : TIFF Revision 6.0, 1992

/2/ Dr. R. Niles, R. Mike : GeoTIFF Revision 1.0, 200

/3/ Bayram, Bülent: Sayısal Gürüntü işleme Ders Notları

/4/: http://www.geocities.com/SoHo/Studios/9594/formatlar.htm

/5/: www.geocities.com/nevilo/cozunurluk.htm

/6/: www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/boluml3.html#l

/7/: www.ankara.edu.tr./css/inet-tr-HTML/bolum7.html#72

___