Digital ortofoto üretimi

Digital fotogrametrik sistemlerin sorunsuz olarak uygulanabildiği ve en çok başarı sağladığı alanlardan biriside Digital Ortofoto üretimidir. Digital ortofoto bir veya daha çok hava fotoğrafı veya uydu görüntüsünden türetilmiş bir sayısal harita ürünüdür.Eğer herhangi bir bölgenin düzenli bir Sayısal Arazi Modeli ( SAM ) mevcutsa geliştirilen bir yazılımla görüntüler üzerinde herhangi bir bölgenin digital ortofoto görüntüsü elde edilebilir. Bu çalışmada bu yöntemler incelenmiş çeşitli uygulamalarla denenmiş ve bu yazılımın geliştirilmesi için yeni öneriler sunulmuştur.

Digital orthophoto generation

One of the most succesfull areas which digital photogrammetric systems can be used , is digital orthophoto production. Digital orthophoto is a type of digital map, which is derived from one or more aerial photographs or satellite images that are orthorectified and georegistered. The digital orthophoto image of any region on the images can be derived by this software if a regular Digital Terrain Model ( DTM ) of the region is available. In this study , these methods are investigated and tested by various applications. Also new proposals are offered to develop the software.

___

/1/CAN , Z. Cevdet,KARALAR,F., UYSAL, M., VARLIK, A.: The First Turkish Digital Photogrammetry Software,Third Turkish - German Joint Geodetic Days, s.5, Istanbul, 1999.

/2/ ECKER, R. : "Digital Orthophoto Generation Based On a High Quality DTM ", ITC Journal, 1992 - 1, s. 59-64, 1992.

/3/ ECKER, R., KRAUS,K. : "Digital Orthophotos and GIS " Invited Paper 20th,FIG Congress, Publication 303 - 1, s. 1 - 6 , Melbourne, 1994.

/4/KARALAR,F. : Alana Dayalı Görüntü Eşleme Metodları ile Sayısal Arazi Modeli ve Digital Ortofoto Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, A.K.Ü.; Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.

/5/ KRAUS,K. : With contributions by P. WALDHAUSL Photogrammetry, Volume 1, Dümmler / Bonn, 1992.

/6/ KRAUS, K. : "Digital Orthophotos In Connection With GIS ", Symposium On Digital Photogrammetry, s.VI-1, Istanbul, 1998.

/7/ LOODTS,J.: "Digital Orthophotos and GIS = The Perfect Couple ", Presented Paper GIS - LIS, Hungary, 1993.

/8/ STEINER, R. D. : "The Integration of Digital Orthophotographs with GISs in a Microcomputer Environment", ITC Journal, 1992-1, s. 65-72, 1992.

___