Deniz gravite çalışmaları

Karada yapılan çalışmalarda, gravite ölçüleri, gravitenin en azından "tek bir gözlem için geçen zaman içinde" sabit olarak kabul edilebilen katı yeryüzü noktalarında yapılır. Denizdeki çalışmalarda ise, gemide hareketli, bir ortamda ölçü yapıldığından, kullanılan gravimetre, veri toplama, konumlama ve ölçülere getirilecek düzeltmeler karadaki etütlere göre farklılıklar gösterir. Bu yazıda deniz gravite çalışmalarında kullanılan gravimetrenin özellikleri, gravite etütlerinin nasıl yapıldığı, karadaki çalışmalara göre düzeltmelerde ne gibi farklılıklar olduğu incelenmektedir. Ayrıca Türkiye'deki deniz gravite çalışmaları konusunda bilgi verilmektedir.

Marine gravity studies

On land gravity studies, gravity measurements are carried out at stable points where gravity is time independent during the single measurement time interval. However, marine studies, the measurements are obtained in unstable platform on a boat. Therefore, gravimeter, data collections, positioning and data processing are different that the hardware and software used in land study. We here explain specification of the air-sea gravimeter, how marine gravity works are realized, and differences in data processing. Besides marine gravity studies in Turkey are also partly presented.

Kaynakça

/1/ ERDEN, F.: Uygulamalı Gravite M.T. A.Yayınları Eğitim Serisi No: 21 ANKARA 1979.

/2/COOK, A.H.(Çeviri GÜRKAN, O): Gravite ve Yeryuvarı K.T.Ü. Yer Bilimleri Fakültesi Yayın No: 144/34 1982.

/3/SANVER, M.İŞSEVEN, T. ve: Gravite - Manyetik Prospeksiyon Î.T.Ü Yayınları 2005.

/4/ AYHAN, M,E.:Kişisel Katkı, Harita Genel Komutanlığı ANKARA 2005.

/5/KAHVECİ, M.,YILDIZ, F. :Global Konum Belirleme Sistemi. Teori-Uygulama, Nobel Yayınevi, Ankara. 2001.

/6/KAHVECİ, M.: Kişisel Katkı, Harita Genel Komutanlığı ANKARA 2005.

/7/LaCoste & Romberg. :Instruction Manual for Air-Sea Gravity Meter With Stabilized Platform.

/8/MILTON, G.: Eötvös Correction For A Moving Gravity Meter Geophysics V. 27, Issue 4, pp 531-533 1962.

/9/ NETTLETON, L.L., L.J.B. LaCoste,J.C.HARRİSSON:Tests Of An Airborne Gravity MeterGeophysics, pp 181-202 1960.

/10/ Krupp Atlas-Elektronik : Atlas Deso 20 Installation Instructions.

/11/ ASHTECH: Interface Guide and Operating Manual.

Kaynak Göster