İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması

Öz İslâm dini getirdiği esaslarla Müslüman toplumun hayatın her alanında ilerlemesi vebaşarılı olması için gerekli yol haritalarını sunmuştur. Nebevî beyanlar, ibadet ve ahlâk sahalarınınyanında sosyal ve ekonomik sahalarda da bu açıdan pek çok önemli mesajıiçermektedirler. Bu makalede bir bahçe sahibinin ilâhî ikrâma mazhar olmasına vesile olanörnek davranış modelinin zikredildiği çok yönlü bir rivayet merkezinde iktisâdî öğretileriçeren hadisler, çeşitli açılardan tahlil edilmektedir. Üretimin ve bu üretim sonucu kazanılangelirin tüketimde itidâl, infakta itidâl ve tasarruf ilkeleri gözetilerek uygun birpaylaşıma tâbi tutulmasının fert ve toplum planında hayata geçirilmesi, sosyal ve ekonomiksahada Müslüman toplumun gelişmesine büyük katkılarda bulunmaktadır. Zira toplumunihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı ancak başarılı bir sermaye birikimi süreci ilemümkündür. Makalede öncelikle mezkûr serlevha hadisin tahrici yapılmış, hadisşerhlerinde yer alan bilgiler değerlendirilmiş, ardından hadisin iktisat zaviyesinden birtahlili yapılmış, daha sonra konuyla ilgili hadislerin güncel bir okuması yapılarak bahsigeçen ilkeler, ilgili ayet ve hadislerle bütünlük içinde ve iktisâdî perspektif de dikkate alınarakincelenmiş ve günümüzün önemli bir meselesiyle irtibatları araştırılmıştır.

Kaynakça

İbn Kesîr, Ebü’l-Fida İmâduddîn İsmâ‘îl (h. 774), Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî 1969, II, 181-182.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { htd494126, journal = {Hadis Tetkikleri Dergisi}, issn = {1304-3617}, address = {Mahir İz Cad., No: 2, Altunizade, Pk: 34662, Üsküdar, İSTANBUL}, publisher = {Türkiye Eğitime Destek Vakfı}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {85 - 113}, doi = {}, title = {İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması}, key = {cite}, author = {Çalgan, Mehmet Ali} }
APA Çalgan, M . (2017). İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması . Hadis Tetkikleri Dergisi , 15 (2) , 85-113 .
MLA Çalgan, M . "İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması" . Hadis Tetkikleri Dergisi 15 (2017 ): 85-113 <
Chicago Çalgan, M . "İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması". Hadis Tetkikleri Dergisi 15 (2017 ): 85-113
RIS TY - JOUR T1 - İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması AU - Mehmet Ali Çalgan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Hadis Tetkikleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 113 VL - 15 IS - 2 SN - 1304-3617- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hadis Tetkikleri Dergisi İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması %A Mehmet Ali Çalgan %T İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması %D 2017 %J Hadis Tetkikleri Dergisi %P 1304-3617- %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Çalgan, Mehmet Ali . "İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması". Hadis Tetkikleri Dergisi 15 / 2 (Aralık 2017): 85-113 .
AMA Çalgan M . İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması. HTD. 2017; 15(2): 85-113.
Vancouver Çalgan M . İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması. Hadis Tetkikleri Dergisi. 2017; 15(2): 85-113.
IEEE M. Çalgan , "İslâm’da Sermaye Birikimi: İlgili Hadislerin Güncel Bir Okuması", Hadis Tetkikleri Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 85-113, Ara. 2017