Hakîkate Vuslat ve Usûle Dair…

Fâni dünyadan ayrılıp, bâkî âleme göçen Raşit Küçük Hoca efendimizin maddî ve manevî destekleriyle yirmi yılı geride bıraktığımız ilmî seyrimize devam ederken, onun manevî mirası olarak daha büyük bir iştiyakla çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürme kararlılığımızı te’yit ediyor, HTD’nin imkânlarının, araştırmacılarımızın hizmetinde olduğunu tekraren ifade istiyoruz. Gelecek sayılarımızda görüşmek dileğiyle...
Anahtar Kelimeler:

Hakîkat, , vuslat, , usul,

___

  • Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD)