Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi: 3 Idiots (3 Aptal) ve Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) Üzerine Bir Değerlendirme

ÖzBu çalışmada Aamir Khan tarafından yönetilen 2009 yılı yapımı 3 Idiots ve Aamir Khan’ın Amole Gupte ve Ram Madhvani ile yönetmenliği paylaştığı 2007 yılı yapımı Taare Zameen Par filmlerinin eğitimsel açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 3 Idiots ve Taare Zameen Par filmlerinde yer alan eğitimsel mesajların neler olduğu ve bu mesajların eğitimciler tarafından nasıl değerlendirildiği nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla her iki filmin değerlendirilmesinde eğitimcilerin görüşlerine başvurulmuş, ayrıca her iki filmin içerdiği eğitimsel diyaloglar ve eğitimsel sahneler araştırmacılar tarafından analiz edilerek ortaya koyulmuştur. Araştırma sonucunda her iki filmin de başta bireysel farklılıklara dikkat çekme ve ezberci eğitim sistemine eleştiri olmak üzere eğitim ve eğitim sistemine ilişkin önemli eğitimsel mesajlar içeren filmler olduğu belirlenmiştir. Buna benzer filmler eğitim materyali olarak değerlendirilmesi eğitimde paradigma değişiminde faydalı olabilir. Anahtar Kelimeler: Eğitimsel Mesaj, Aamir Khan, Film Analizi, 3 Idiots, Taare Zameen Par

___

APA Veda Yar Yıldırım, N. Y. E. T. (2016). Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi: 3 Idiots (3 Aptal) ve Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) Üzerine Bir Değerlendirme . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (36) , 0-0 .