TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ

Bir kültür ürünü olarak değerlendirilen müzik ürünü, her geçen gün toplumla olan etkileşimini arttırmaktadır. Ekonomik hacmi büyüyen bir endüstri olmayı başaran müzik endüstrisi faaliyetlerini medya ile paralel bir ölçekte sürdürmektedir. Bu çalışmada Türk basınında müzik gazeteciliğinin tarihsel gelişimi incelenmiş ve müzik basınının ortaya çıkış süreçleri üzerinde durulmuştur. Müzik basınının ortaya çıkış süreçlerinin araştırıldığı çalışmada Türkiye'nin en uzun süre yayımlanan ve müzik basınının en yüksek tirajına sahip müzik dergisi olan Hey Dergisi üzerinden bir analiz yapılmıştır. Hey Dergisinin Türk müzik basınında ki misyonunun araştırıldığı çalışmada müzisyen ve müzik yazarları ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Yapılan mülakatlarda Türkiye'de müzik basının günümüzdeki sorunları üzerinde görüşler derlenmiştir. Çalışmada ayrıca geleneksel müzik basını ile yeni medyanın oluşturduğu çevrim içi müzik basını arasındaki farklar ele alınmış ve geleneksel medyadan yeni medyaya geçişte müzik basınının geçirdiği değişimler aktarılmıştır.

THE HISTORY OF MUSIC PRESS IN TURKEY A RESEARCH ABOUT HEY MUSIC MAGAZINE

Music product which is evaluated as a culture product, increase its interaction with society day by day. The music industry which achieved to growth their economic size, continues their activity with media in paralel scale. In this study, historical development of music journalism in Turkish media was examined and discoursed on process of coming up the music media's. In the study which the music media's coming up process was researched, the analysis was made on Hey Magazine which was printed long time ever of Turkey and had an high circulation in music media. In the study which mission of Hey Magazine in Turkish music media was researched, there were many running commentary with musician and maestros deeply. In the running commentary, the thoughts upon the present day problems of the music media in Turkey was compiled. Also, in the study the differences between music media which is online and the traditional music media and the new media were discussed and alterations that music media faced in passing period from traditional media to new media were reflected.

Kaynakça

AKYILDIZ, Tolga (2009). “Müzik Dergileri Can Çekişiyor”, 30 Ağustos 2009, http://takyildiz.blogspot.com/2009/08/muzik-dergileri-can-cekisiyor.html Erişim Tarihi: 09.02.2013).

AYDIN, (2004). Âlem-i Musiki (Çeviri Yazım ve İnceleme). İzmir: Ege Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

BAġKUT, Cevat Fehmi (1967), Gazetecilik Dersleri, İstanbul: Sermet Matbaası.

BLUE JEAN (2013), (http://www.Bluejean.com.tr Erişim Tarihi: 21 Ocak 2013). DANİġMEND, Melis (2010). “Müzik Basının Ölümü” , 07.08.2010 tarihli Sabah Gazetesi

DURUKAN, Deniz (2002). “Zor Dergisi”, http://www.studyoimge.com/makale/1930/zor-dergisi , Erişim Tarihi: 02013

DÜNDAR, Can (2007). “Hey Gidi Günler”, http://www.milliyet.com.tr/2007/09/30/pazar/yazdundar.html Erişim Tarihi: 02010

HAFİFMÜZİK,http://www.hafifmuzik.org/haber/turkiye%E2%80%99de-muzikyayinciligi-neden-bitti/, Erişim: 09.02.2013.

HANNAN, Michael (2003). Australian Guide to Corners in Music. Australia: UNSW Press Book.

HÜRRİYET GAZETESİ, http://www.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=26944 “Popsi Etkinlikleri Devam Ediyor” Erişim Tarihi: 16.02.2013.

HEY Dergisi , 18 Nisan 1973, 27 ġubat 1978, 18 Nisan 1983

İRİ, Murat. (2009). “Küresel Medya Ürünlerinin Yerelleşmesiyle Uluslararası Gençlik Kültürlerinin İnşası: Rolling Stone/Türkiye Örneği”, Kültür ve İletişim. 12(2)

İFPİ (2013). IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) Raporu, www.ifpi.co.tr Erişim Tarihi: 20 Mart 2013

KAHYAOĞLU ,Orhan (1997). 17.08.1997 tarihli Milliyet Gazetesi, s.14

KULA, Emin. (2010). Roll‟un Hikâyesi: Türkiye‟de Müzik Basını ve Karşıt Kültür. Marmara Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. KUYUCU ,Michael – Mihalis (2011). Türkiye‟nin Eurovision Serüveni, İstanbul: Esen Kitap

KUYUCU,Michael-Mihalis (2005). Pop İnfilakı, İstanbul: Kar Yayınları

MEDYALOJİ,http://www.medyaloji.net/muzik_ve_yayin_dunyasinin_unlu_isimleri _sound_dergisi_nde.htm , Erişim Tarihi: 15.02.2013.

Milliyet Gazetesi, 16 Aralık 1970, 25 Aralık 1973, 5 Ekim 1972,12 Aralık 1979, 21 Aralık 1987, OKSAY, Ünsal (1992). Kitle Haberleşmesi Teorilerine Giriş, İstanbul: Der Yayınları.

ÖZÜK, Hilal (2009). Popüler Kültür ve Türk Basınında Rock Müzik.,Marmara Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

SANAL BASIN, http://www.sanalbasin.com/dergi-46-muzik-dergileri Erişim Tarihi: 13 ġubat 2013.

SİVİL MEDYA, http://www.sivilmedya.com “Bir Dergi Daha Kapandı”, Erişim Tarihi:14.02.2013

SHUKER (2005). Understanding Popular Music, Abingdon: Routledge.

STÜDYO İMGE (2013), www.studyoimge.com Erişim Tarihi : 20 ġubat 2013).

TAMER, Ünal (2000). Hey‟le Köşe Kapmaca, Radikal Gazetesi,26 Ağustos 2000,s.15

TEKİNALP, ġermin; UZUN, Ruhdan (2006). İletişim Araştırma ve Kuramları, İstanbul: Beta Yayınları.

TEZ, Mehmet.(2010).“Türkiye‟de Müzik Yayıncılığı Neden Bitti?” www.sabah.com.tr Erişim Tarihi: 14 ġubat 2013

TUNCA,Hulusi (2004). http://www.sites.google.com/site/heydergisi/ 12.12.2004 (Erişim 10.02.2013)

TUNCA , Hulusi (2007). Hey Gidi Günler, İstanbul: C Blok Yayıncılık

USLU, Arda. (2009). Müzikte Toplumsal Kültürel Farklılaşma ve Medya: İstanbullu Müzik Örneği. Marmara Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ÜNAL, Aylin. (2010). Rolling Stone Dergisinde Fotoğrafın Kullanımı. İstanbul Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

YALIN, Didem (2005). “Türkiye‟de Yayınlanan Kadın ve Erkek Özel İlgi Dergileri Bağlamında Reklamlarda Erkek Model Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2005, Sayı:23.

ZAMAN GAZETESİ, http://www.zaman.com.tr/kultur_klasik-muzik-dergisiandante-10-yasinda_2029451.html Erişim Tarihi: 17 Aralık 2012. Mülakatlar : Ali Karacan (Karacan Grubu, Number One Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), 27 ġubat 2013

Ali Kocatepe (müzisyen), 24 ġubat 2013

Atilla Özdemiroğlu (müzisyen) , 18 ġubat 2013

Atilla Yelken (müzisyen, yorumcu, 19 Mart 2013

Baha Boduroğlu (müzisyen) , 17 ġubat 2013

Bora Öztoprak (müzisyen, solist), 12 Mart 2013

Erhan Güleryüz (müzisyen) , 28 ġubat 2013

Erol Büyüburç (müzisyen), 04 Mart 2013

Naim Dilmener (müzik yazarı) , 14 ġubat 2013

Olcay Tanberken (müzik yazarı, radyo programcısı) , 12 ġubat 2013

Selahattin Erhan (müzisyen) , 13 ġubat 2013

Yeşil Giresunlu (prodüktör, Balet Plak Sahibi) , 25 ġubat 2013

Kaynak Göster

Bibtex @ { e-gifder98349, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {2}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kuyucu, Yrd.doç.dr. Mihalis} }
APA Kuyucu, Y . (2013). TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 2 (2) , .
MLA Kuyucu, Y . "TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2013 ): <
Chicago Kuyucu, Y . "TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ AU - Yrd.doç.dr. Mihalis Kuyucu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 2 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ %A Yrd.doç.dr. Mihalis Kuyucu %T TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ %D 2013 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Kuyucu, Yrd.doç.dr. Mihalis . "TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 / 2 (Haziran 2013): 0- .
AMA Kuyucu Y . TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ. e-gifder. 2013; 2(2): 0-.
Vancouver Kuyucu Y . TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2013; 2(2): 0-.
IEEE Y. Kuyucu , "TÜRKİYE’DE MÜZİK BASINI TARİHİ VE HEY DERGİSİ ÖRNEĞİ", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 0, Haz. 2013