Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği

Küreselleşme ile artan yoğun rekabet ortamında firmaların başarıları, rakiplerine göre ortaya koydukları farklılıklar ile yorumlanır. Pazarda ayrıcalıklı bir yer edinebilmek, tüketicinin nezdinde ayrıcalıklı bir konuma erişmekle mümkündür. Firmaların yürüttükleri konumlandırma çalışmaları ile tüketicinin zihninde marka ile ilgili ayırt edilen bir konuma ulaşmak amaçlanır. Marka konumlandırma, ürünlerin tüketici üzerindeki algısını yönetme süreci olarak tanımlanabilir. Dağıtım kanalları, tüketicilerin firma hakkındaki görüşlerinin oluşmasında önemli etkileri olan bir tutundurma karması elemanıdır. Daha bilinçli ve özel bir müşteri kesimine hitap etmek isteyen firmalar, sadece kendi markalarına ait ürünlerin sergilendiği, tasarımından müşteri ilişkilerine kadar farklılıklar taşıyan monobrand mağazalarda faaliyet göstermeyi tercih etmektedir. Sadece tek bir markanın ürünlerinin yer aldığı “monobrand” mağazalar özellikle lüks tüketim mallarının satışında tercih edilen bir uygulamadır. Bu çalışma, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Flormar’ın son dönemde yaygınlaştırdığı monobrand mağazalarıyla yürüttüğü faaliyetlerinin tüketiciler üzerindeki rolünü incelemektedir. Çalışma kapsamında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğrenim gören 400 kız öğrenciye tesadüfi örneklem yöntemi ile anket uygulanmıştır. Bulgular, firmanın son dönemde monobrand mağazacılık faaliyetleri ile öne çıkardığı konumlandırma çalışmalarının, katılımcılar üzerinde firma tanınırlığını sağlamada olumlu bir etki yarattığı sonucunu göstermiştir.Anahtar Kelimeler: Marka, marka konumlandırma, monobrand mağazalar

Monobrand Stores and Consumer Relationship: Case of Flormar

Living in an intensive competition environment with globalization, it can be remarked that success of a company is mostly associated with its distinctness from its competitors. In order to have a privileged place in market, it is necessary to have a differentiated positioning in consumers’ point of view, and this is achieved only by positioning efforts. In this context, brand positioning can be defined as the process of managing the perception of the product on consumers. In addition to this, distribution channels can be considered as extremely effective tools in forming consumer opinions about companies. Firms, which want to address more conscious and special customers, prefer to be active in “monobrand” stores which sell the product of a single brand, and differentiated in terms of their design and customer relations. These stores are generally preferred for the sale of luxury goods. This study examines the repositioning activities of cosmetics company Flormar which has increased its number of monobrand stores in various cities, and the thoughts of its consumers. Within the framework of the study, a questionnaire was applied to 400 female students studying at Selcuk University, Faculty of Communication by using random sampling. Results shows that company’s repositioning efforts in its monobrand stores created a positive impact on consumers’ recognition of brand.Key Words: brand, brand positioning, monobrand stores

Kaynakça

Arlı Erdal (2012). “Konumlandırma Stratejilerinin İşletme Performansı İle İlişkisi: Liman İşletmeciliğinde Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 19, Sayı:2, s.99-121

Bingham JR ve Raffield B (1990). “Business to Business Marketing Managemenet”, Homewood, Illinois: Richard D, Irwin.

Corstjens, M, ve Doyle, P. (1989). “Application evaluating alternative retail repositioning strategies”. Marketing Science, Cilt: 8, Sayı: 2, s.170-181

Çifci Sertac ve Cop Ruziye (2007). “Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 44, Sayı 512.

Fuchs Cristoph, (2010). “Evaluating the Effectiveness of Brand Positioning Staretgies from a Consumer Perspective, European Journal of Marketing”, Cilt.44, Sayı :11/12, s.1763-1786)

Hooley, G., Piercy, Nigel F. and Nicoulaud, B. (2008). “Marketing strategy and competitive positioning”. Harlow: United States: Prentice Hall/Financial Times.

Kavaratzis, M. ve Ashworth, G. J. (2005). “City Branding: An Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick?”. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografic. Cilt: 5, Sayı: 96, s.506-514

Kırdar Yalçın (2005). “Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği”, Review of Social, Economic and Business Studies, Cilt: 3 Sayı: 4, s.233-252

Nueno Jose Luis ve Quelch John A (1998). The Mass Marketing of Luxury, Business Horizons, Cilt:41, Sayı:6, s.61-68

Perry Aycia ve David Wisnom (2004), Markanın DNA’sı (çev. Zeynep Yılmaz), İstanbul: MediaCat Yayınları.

Ryan, P, Moroney, M., Geoghegan, W., & Cunningham, J. (2007). “A framework for a strategic repositioning strategy: A case study of Bulmers Original Cider”. The Irish Journal of Management, Cilt: 28, Sayı:1, s. 81-102.

Shin Youngsik, Cha Kyoung Cheon, (2013). “Brand Revitalization by Strategic Repositioning: A Case Study of korando Sports”, Asia Marketing Journal, Vol 14, No: 04, s. 1-22.

Temporal, Paul (2011). İleri Düzey Marka Yönetimi (çeviren Alev Kuruoğlu), İstanbul: Brand’age Yayınları.

Yakimova, R., & Beverland, M. (2005). “The brand-supportive firm: An exploration of organisational drivers of brand updating”. Journal of Brand Management, Cilt:12, Sayı 6, 445-460

Yıldız Aydın, perakendevitrini .com/monobrand-mağazacılık-kac-ruzgar-gucunde/

www.flormar.com.tr (Erişim Tarihi: 30 Kasım 2014)

www.sabah.com.tr (Erişim Tarihi: 30 Kasım 2014)

Kaynak Göster

Bibtex @ { e-gifder268017, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {0 - 0}, doi = {10.19145/guifd.93757}, title = {Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği}, key = {cite}, author = {Görkemli, Hayriye Nur and Matır, Leyla and Seki, Özlem and Çelik, Cuma} }
APA Görkemli, H , Matır, L , Seki, Ö , Çelik, C . (2016). Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 4 (1) , 0-0 . DOI: 10.19145/guifd.93757
MLA Görkemli, H , Matır, L , Seki, Ö , Çelik, C . "Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 (2016 ): 0-0 <
Chicago Görkemli, H , Matır, L , Seki, Ö , Çelik, C . "Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği AU - Hayriye Nur Görkemli , Leyla Matır , Özlem Seki , Cuma Çelik Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19145/guifd.93757 DO - 10.19145/guifd.93757 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/guifd.93757 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği %A Hayriye Nur Görkemli , Leyla Matır , Özlem Seki , Cuma Çelik %T Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği %D 2016 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 4 %N 1 %R doi: 10.19145/guifd.93757 %U 10.19145/guifd.93757
ISNAD Görkemli, Hayriye Nur , Matır, Leyla , Seki, Özlem , Çelik, Cuma . "Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 / 1 (Nisan 2016): 0-0 .
AMA Görkemli H , Matır L , Seki Ö , Çelik C . Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği. e-gifder. 2016; 4(1): 0-0.
Vancouver Görkemli H , Matır L , Seki Ö , Çelik C . Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016; 4(1): 0-0.
IEEE H. Görkemli , L. Matır , Ö. Seki ve C. Çelik , "Monobrand Mağazacılık ve Tüketici İlişkisi: Flormar Örneği", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 0-0, Nis. 2016, doi:10.19145/guifd.93757