KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları)

Yerküre, yeni bir sosyal düzene doğru hızla yol almaya devam etmektedir. Bu yeni düzeni “kültürlerarası yaşam” şeklinde ifade etmek mümkündür. Zira yakın tarihe kadar sadece siyasal erkin iznine tabii olan ve bazen de sadece diplomatik veya ideolojik mülahazalarla gerçekleşen kültürlerarasındaki karşılaşmalar, “yeni iletişim teknolojileri” marifetiyle artık meşrulaşarak, kültürlerarası geçişler ve yakınlaşmalar şeklinde tabana yayılmış gibi görünmektedir. Aslında “kültürlerin buluşması” şeklinde de ifade edilebilecek olan bu yeni sosyal süreç bazen elektronik mecralar yolu ile sanal olarak, (sınırların ortadan kalkmasıyla yaşanan insan sirkülâsyonları sayesinde) bazen de tabii ve fiili karşılaşmalar şeklinde gerçekleşebilmektedir. Hümanist bir perspektife tekabül eden bu metamorfizmin (başkalaşım) aslında bazı sosyal sorunların yaşanmasına da aracılık edebileceği varsayılabilir. Zira bilinmedik kültürel ortamlardaki ani karşılaşmalar (nesnelliği şüpheli olan duyum ve deneyimlerin de katkısıyla) bireylerde kaygıların veya önyargıların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu temel hipotez üzerine inşa edilen araştırmanın evrenini Almanya ve Türkiye oluşturmaktadır. Bu bağlamda Magdeburg Üniversitesi ile Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde 2012 yılında “Cities in Transition” (geçişlerde şehirler) adı altında gerçekleştirilen “kültürlerarası iletişim projesi” örneklem alınarak söz konusu kaygılar ‘derinlemesine mülakat’ yöntemine dayalı olarak ve empatik bir bakış açısıyla test edilmeye çalışılmıştır. İletişim öğrencileri ile sınırlı tutulan bu çalışmada, stratejik açıdan önem atfedilebilecek bulgulara ulaşılmıştır. 

A STRATEGICAL APPROACH TO THE INTERCULTURAL COMMUNICATION: INTERCULTURAL EMPATHY (The Results of an Intercultural Communication Project)

The earth continues to make tracks for a new social order. It is possible to describe this new order as “intercultural life”. Likewise, until the late history, it seems that the intercultural confrontations which are only related to the approval of the political power and sometimes emerged with only diplomatic or ideological considerations have already become legal through “new communication technologies” and then spread to the base as intercultural transitions and intimacies. In fact, this new social process that can also be defined as the“ meeting of cultures” may sometimes occur virtually by means of the electronic channels and sometimes in the form of natural and actual meetings (thanks to the human circulations with disappearance of the borders). It can be supposed that this metamorphism (metamorphosis) corresponding to a humanist perspective may also really intervene in having some social troubles. However, the unexpected confrontations in the unknown cultural environments (with the contribution of sensations and experiences whose objectivity is questionable) can lead to concerns (anxieties) or prejudices in the mind of the individuals. The countries, Germany and Turkey, form the population built on this basic hypothesis. In this sense, it has been tried to be tested by sampling the ‘intercultural communication project’ carried out under the name of ‘Cities in Transition’ hosted by Madgeburg University and Fırat University in 2012, and based on the method of the aforesaid “anxieties” and “in-depth interview” and with the emphatic point of view. In this study confined to the communications students, it has been reached to the results attributing importance strategically. 

Kaynakça

Barmeyer, C. (2009), “Kulturvergleich und Interkulturalität Bilder und Bedeutungen”, Lehrstuhl für Interkulturelle Kommunikation, Universitaet Passau.

Er, S. (2005), “Kültürler Arası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki”, Journal of İstanbul Kültür University, 2005/1 pp. 9-18, İstanbul.

Coşgun Ş. (2004), Kültürlerarası İletişim Sürecinde Kalıp Düşüncelerin ve Ön Yargıların Rolü: “Antalya’da Yaşayan Güneydoğulular ile Antalya Yerlileri Arasındaki Kalıp Düşünceler ve Ön Yargılar”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Bölümü ABD, Ankara.

Gökmen M. E. (2005), Yabancı dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimsel Edinç, Dil Dergisi, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/752/9600.pdf

Hammer, M.R. (2003), Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development International Journal of Intercultural Relations,27, Pergemon, USA.

Riegger, M. (2013), “Empathische Wahrnehmung des kulturell Fremden. Neun Konstruktionsmuster und deren Bedeutung für interkulturelle Bildungsprozesse”, Interculture Journal, Online-Zeitschrift für interkulturelle, issn online: 2196-9485, print: 2196-3363, url interculture-journal.com, wissenschaftlicher verlag Berlin, Studie, S: 45-58, Jena / Germany.

Karasar, N.(2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, 19. Baskı, Nobel Yayınları no:68, Ankara.

Kaptan, S. (1998), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Yayıncılık, Ankara.

Köklü, N. (2002), Sosyal Bilimler İçin Açıklamalı İstatistik Terimleri Sözlüğü, Nobel Yayınları, Ankara.

Kumbier, D und Thun F. S. (2006), Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele. Rohwolt Taschenbuch Verlag. Reinbeck bei Hamburg.

Küçük, S. (2011), Kültürler Arası Öğrenme Üzerine Bir Kavram-Model Denemesi ve Türkçe Ders Kitapları, TÜBAR-XXIX-/Bahar.

Wells, C. (1984), İnsan ve Dünyası, Çev. Bozkurt Güvenç, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Maletzke, G. (1996), Interkulturelle Kommunikation. Westdeutscher Verlag. Opladen.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder320646, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {619 - 640}, doi = {10.19145/e-gifder.320646}, title = {KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları)}, key = {cite}, author = {Yağbasan, Mustafa and Demirbağ, İsmail} }
APA Yağbasan, M , Demirbağ, İ . (2017). KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları) . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 5 (2) , 619-640 . DOI: 10.19145/e-gifder.320646
MLA Yağbasan, M , Demirbağ, İ . "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları)" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (2017 ): 619-640 <
Chicago Yağbasan, M , Demirbağ, İ . "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları)". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (2017 ): 619-640
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları) AU - Mustafa Yağbasan , İsmail Demirbağ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.320646 DO - 10.19145/e-gifder.320646 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 619 EP - 640 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.320646 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları) %A Mustafa Yağbasan , İsmail Demirbağ %T KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları) %D 2017 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 5 %N 2 %R doi: 10.19145/e-gifder.320646 %U 10.19145/e-gifder.320646
ISNAD Yağbasan, Mustafa , Demirbağ, İsmail . "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları)". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 / 2 (Eylül 2017): 619-640 .
AMA Yağbasan M , Demirbağ İ . KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları). e-gifder. 2017; 5(2): 619-640.
Vancouver Yağbasan M , Demirbağ İ . KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları). Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2017; 5(2): 619-640.
IEEE M. Yağbasan ve İ. Demirbağ , "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME STRATEJİK BİR YAKLAŞIM: KÜLTÜRLERARASI EMPATİ (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları)", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 619-640, Eyl. 2017, doi:10.19145/e-gifder.320646