İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Ulusal güvenliğe ve toplumsal refaha yönelik düzenlenen intihar saldırılarının amacı, terör eylemlerinin toplum üzerindeki yıkıcı sonuçları/etkileri kadar medyada görünür olmayı başarmaktır. Bu perspektiften çalışmanın temel sorunsalı, terör örgütlerinin geniş kitleleri etkilemek (korku, yıldırma, panik, kutuplaştırma); toplumsal belleği şekillendirmek ve uluslararası ölçekte sesini duyurmak adına modern cephe olarak gördüğü medyanın, intihar saldırısı haberleri üzerinden araçsallaştırılmasıdır. Bu bağlamda çalışmada savunulan temel argüman; intihar saldırısı eylemlerinin medyada haberleştirilme biçimlerinin ve sınırlılıklarının terör, korku ve risk algısının kolektif hafızada şekillenmesinde belirleyici olduğudur. Devlet terör antagonizmasından hareketle çalışmanın amacı, intihar saldırısı haberlerinin haber bültenlerinde sunuluş biçimlerini, 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havaalanı’nda gerçekleşen intihar saldırısı haberleri üzerinden incelemektir. Çalışmada, 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havaalanı’nda gerçekleştirilen intihar saldırısının, ana akım medyada yer alan ATV ve Show TV Ana Haber Bültenleri’nde haberleştirilmesi üzerine nicel anlatı analizi yöntemi uygulanmıştır. 

AN ANALYSIS ON MEDIA COVERAGE OF SUICIDE ATTACKS

An important purpose of  thesuicide attacks against social peace and national and/or international security is also achieving to be visible in media as much as the results/effects of suicide actions. The fundamental problematic question of working from this perspective is the instrumentalization of media, which is seen as modern front, by the terrorist organizations through the news of suicide attacks to affect broad masses, (fear, intimidation, panic, polarization), to shape societal memory,  to make its voice heard on a global scale. In this context, the fundamental thesis defended in the study is that the form and limitations of reporting the actions of suicide attacks in the media determine the shaping of perception of fear and risk in the collective memory. The purpose of the study based on the antagonism of state-terrorism is to examine the presentation formats of the news of suicide attacks in the main news bulletins through the news of suicide attacks realized in Atatürk Airport on June 28, 2016. By using the quantitativenarrative analysis(QNA), how the suicide attack on 28 June 2016 in Ataturk Airport was reported in ATV and Show TV Main News bulletins in the mainstream media was examined in the study.

Kaynakça

Akçay, r. E., & Çelenay, Ö. E. (2012). Terör Ve Medya İlişkisinin 2003 Yılında İstanbul’ da Meydana Gelen Saldırılar Örneğiyle İncelenmesi. NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 183-197.

Angenent, H., & Man, A. D. (1996). Background Factors of Juvenile Delinquency. New York : Peter Lang.

Avşar, Z. (2002). Terör Haberleri ve Medya. Polis Bilimleri Dergisi, C. 4, sayı: 1-2, 21-44.

Avşar, Z. (2017). İnternet Çağında Medya, Terör ve Güvenlik. TRT AKADEMİ CİLT: 2 SAYI:3, 116-132.

Beck, U. (2006). “Living In The World Risk Society. London School of Economics.

Bennet, T. (1988). Media, Reality, Signification. London: Routledge.

Chomsky, N. (1993). Medya Denetimi . (Çev. Şen Süer). . İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık.

Corey, R. (2004). Fear/ The History of a Political İdea. New York : Oxford University Press.

Değer, K. (2017). Olağanüstü Durum Haberciliğinin Atatürk Havalimanı Terör Eylemi Üzerinden İncelenmesi. TRT AKADEMİ Cilt:2, Sayı:3, 98-115.

Dönmez, A. (1998). Sosyal Psikoloji. Ankara : İmge Kitapevi.

Durheim, E. (2003). Sosyolojik Yöntem Kuralları. İstanbul: Bordo Siyah.

Durkheim, E. (2002). İntihar. İstanbul: Cem Yayınevi.

Fidan, M. (2004). Terör ve Medya. U. D. Orhan Gökçe içinde, Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü (s. 59-81). Konya: Çİzgi Kitapevi.

Freedman, J., Sear, D. O., & Carlsmith, J. (2003). Sosyal Psikoloji, çev. Ali Dönmez. Ankara: İmge Yayınevi.

Fukuyama, F. (2015). Güven (Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Furedi, F. (2001). Korku Kültürü, çev. Barış Y ıldırım. İstanbul : Ayrıntı Yayınları.

Gabriel, W. (1983). The Theater of Terror: effects of press coverage. Journal of Communication Vol., 33.

Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev.: Osman Akınhay. İstanbul: Alfa Basom Yayın Dağıtım.

Habertürk. (2016, Temmuz 1). Habertürk. 22 Kasım, 2016 tarihinde http://www.haberturk.com/gundem/haber/1261482-adanada-cuma-namazinda-bomba-suphesiyle-cami-bosaltildi adresinden alındı

İnal, A. (2009). “Haber Medyası, Siyaset ve Terör”, . M. Şeker, & T. Şeker içinde, Terör ve Haber Söylemi. İstanbul: Literatürk.

İnceoğlu, Y. (2000). Uluslararası Medya. İstanbul : Beta Yayınları.

Lewis, J. (2005). Language Wars The Role of Media and Culture in Global Terror and Political Violence. London: Pluto Press.

Martin, G. (2006). Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues. Thousand Oaks: Sage.

Norris, P., Kern, M., & Just, M. (2003). Framing Terrorism: The New Media, the Goverment and the public. New York : Routledge.

Parsons, T. (1967). The Structure of Social Action. Free Press.

Peresin, A. (2007). “Mass Media and Terrorism. Medij. istraz. (god. 13, br. 1), 5-22.

Postman, N. (2016). Televizyon Öldüren Eğlence. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Postman, N., & Power, S. (1996). Televizyon Haberlerini İzlemek. İstanbul: Kavram Yayınları.

Rachman, S. (1998). Anxiety. East Susex: Psyhology Press.

Schiller, H. (1993). Zihin Yönlendirenler. İstanbul: Pınar Yayınları.

Schlesinger, P. (1994). Medya Devlet ve Ulus, çev. Mehmet Küçük,. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Spencer, H. (2013). Zihin, Ahlak ve Beden Eğitimi. İstanbul : Pegem Yayınları .

Şeker, M., & Şeker, T. N. (2009). Terör ve Haber Söylemi. İstanbul : Literatür Yayıncılık.

Tilly, C. (2011). Demokrasi. İstanbul: Phoenix.

Turner, B. (1996). Oryantalizm Postmodernizm ve Din; Çev.İbrahim Kapaklıkaya,. İstanbul: Anka Yayınları.

Yücedoğan, G. (2002). Terör, Savaş, Şiddet ve Medya. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 105-114.

Zencirkıran, M. (2015). Sosyoloji. Bursa: Dora Basım Yayın .

Zulliger, H. (1998). Çocuklarımızın Korkuları. İsanbul: Cem Yayınevi.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder374977, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {278 - 304}, doi = {10.19145/e-gifder.374977}, title = {İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Çaycı, Berk and Çaycı, Ayşegül Elif} }
APA Çaycı, B , Çaycı, A . (2018). İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (1) , 278-304 . DOI: 10.19145/e-gifder.374977
MLA Çaycı, B , Çaycı, A . "İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 278-304 <
Chicago Çaycı, B , Çaycı, A . "İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 278-304
RIS TY - JOUR T1 - İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - Berk Çaycı , Ayşegül Elif Çaycı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.374977 DO - 10.19145/e-gifder.374977 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 304 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.374977 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %A Berk Çaycı , Ayşegül Elif Çaycı %T İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.374977 %U 10.19145/e-gifder.374977
ISNAD Çaycı, Berk , Çaycı, Ayşegül Elif . "İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 278-304 .
AMA Çaycı B , Çaycı A . İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. e-gifder. 2018; 6(1): 278-304.
Vancouver Çaycı B , Çaycı A . İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(1): 278-304.
IEEE B. Çaycı ve A. Çaycı , "İNTİHAR SALDIRILARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 278-304, Nis. 2018, doi:10.19145/e-gifder.374977
  • ISSN: 2146-3301
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Gümüşhane Üniversitesi

5b 2.8b