FUTBOLDA İMPARATORLUK VE GÜÇ TAHAYYÜLÜ: OSMANLISPOR’UN TWİTTER PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Şuan Türkiye’de profesyonel ligde, Süper Lig’de mücadele eden ve Ankara merkezli bir futbol kulübü olan Osmanlıspor 2015 yılı içerisinde oynadığı futbol kadar, Twitter hesabından yapılan ironik paylaşımlar ile de adından söz ettirmiş, paylaşımlar CAPslere dâhi konu olmuştur. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu vurgusu ve özleminin göze çarptığı paylaşımlarda, futbolcular yer yer Osmanlı askerine, maçlar ise cenge/savaşa benzetilmiştir. İlgili Twitter paylaşımları, yeni medya tabanlı sosyal ağların güçlenmesi ve popülerleşmesi ile birlikte kitlelere hızlı ve eş zamanlı olarak ulaşmayı hedefleyen projelerden sayılabilir. Bu yüzden kitlelere ulaşmada bugün güncel ve etkili mecralardan olan sosyal medyayı ele alan bu çalışmada, ilgili paylaşımlar göstergebilimsel analize tabi tutulmuştur. Böylelikle Osmanlı teması üzerinden futbolda imparatorluk ve güç tahayyülünün sosyal paylaşım platformları aracılığı ile nasıl kurulduğu ve meşrulaştırılmaya çalışıldığı ele alınmıştır.

EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES

Osmanlispor (Ottoman Football Club)  based in Ankara and currently playing on the professional Turkish Super League, has earned a reputation thanks not only to the soccer it has performed but also to the ironic tweets shared by its Twitter account which have even been subjects of CAPs. This is due to the fact that its players are occasionally compared to the Ottoman soldiers and, matches, to battles, both of which are reminiscences of an emphasis on and yearning for the Ottoman Empire. Those Twitter shares can be regarded among projects which, with the growth and popularity of social networks based on the new media, aim to reach masses concurrently and swiftly. Thus in this study, which deals with social media, which is one of the current and effective channels in reaching the masses, the related shares were subjected to semiotic analysis. Hereby, how the empire and power imagination in the futbol was established and tried to be legitimated on Ottoman theme through social sharing platforms was discussed

Kaynakça

AFYONCU, Erhan (2016). Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Yeditepe Publishing.

ALTUNTEK, N. Serpil (1992). “Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya’daki Yenileşme Hareketleri Üzerine Bir Karşılaştırma”, Hacettepe University Journal of Faculty of Letters, 9 (1-2), s.1-12.

ANBAR, Adem (2009). “Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’yla Finansal Entegrasyonu: 1800-1914”, Maliye Finans Yazıları, Year: 23, No: 84, pp. 17-37.

ASLAN, Ş. Emre and DEMİREL, Çağatay (2017). “Tüketim Toplumunda Mesajın İnşası ve Bilinçdışı Koşullandırma: Global Tekstil Markalarının Reklamları Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz”, International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Research, No: 16, pp. 234-264.

ASUR, Sitaram and HUBERMAN, A. Bernardo (2010). Predicting the Future With Social Media, WI-IAT (2010).

BARTHES, Roland (1986). Semiology and the Urban, The City and the Sign: An Introduction to Urban Semiotics, M. Gottdiener & Alexandros Ph. Lagopoulos, (Eds), New York, 87-98.

BİBER, E. Ahmet (2009). “Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya sistemine eklemlenme süreci ve azgelişmişliğinin evrimi”, International Journal of Human Sciences, 6 (1), pp. 27-44.

BLANCHARD, Oliver (2011). Social Media ROI: Managing and Measuring Social Media Efforts in Your Organization, Pearson Education Inc.

BOWIE, Sylvester (2012). Social work and the role of social media best practices, Presentation: Association of Caribbean Social Work Educators (ACSWE) 11th Biennial Conference Curacao July 8-12.

CHAPMAN, Michael; OSTWALD, J. Michael and TUCKER, Chris (2004). Semiotics, interpretation and political resistance in architecture, The 38th International Conference of Architectural Science Association ANZAScA, “Contexts of architecture”, Launceston, Tasmania, 10–12 November 2004.

CİDE, Ömer (2015). “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Meşruiyet Sorunu ve İlk Kaynaklara Yansıması”, K7AÜİFD, 2 (2), pp. 105-126.

ELİBOL, Numan (2007). “Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus Meselesi ve Demografi Araştırmaları”, Süleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 12 (2), pp. 135-160.

ENGLE, Eric (2008). The Semiotic Machine, Web: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0809/0809.0461.pdf.

FALLS, Jason and DECKERS, Erik (2012). No Bullshit Social Media: The All-Business, No-Hype Guide to Social Media Marketing, QUE, Pearson Education Inc.

FİDAN, Giray (2011). “Ming Tarih Kayıtlarına Göre 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu – Ming Çin’i İlişkileri”, Türkiyat Araştırmaları, pp. 275-287.

GIBBONS, A. Herbert (2017). Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Transl. Bülent Arı and Hüseyin Dağ, Altınordu Publishing.

GÜNEŞ, A. Gülcan (2015). “Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslimlere Bakışı ve Klasik Dönem Millet Sistemi”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar, I (2), pp. 1-30.

HEALY, Kieran (2017). “Public Sociology in the Age of Social Media, Reflections | Public Sociology in the Age of Social Media”, 15 (3), pp. 771-780, American Political Science Association 2017.

HRONSKY, J. F. Jane (1998). Signs, Codes And Communication: the Semiotics of Audit Reports, Draft Only: Comments Welcome.

İNALCIK, Halil (2016a). Devlet-i Âliyye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1, İş Bank Culture Publications – History Series.

İNALCIK, Halil (2016b). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Publications: İstanbul.

KARABULUT, Mustafa (2016). “Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum”, MECMUA International Journal of Social Sciences, Year 1, No 2, pp. 49-65.

KİM KURDU? (2015). Osmanlıspor’un kurucusu kim?, Web: http://kimkurdu.com/osmanlisporun-kurucusu-kim/, 09.24.2015.

KÖPRÜLÜ, M. Fuad (2016). Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Alfa Publications.

LEONARDI, M. Paul; HUYSMAN, Marleen & STEINFIELD, Charles (2013). Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations, Journal of Computer-Mediated Communication 19, pp. 1-19.

LEWIS, Bernard (2015). Modern Türkiye’nin Doğuşu, Transl. Babür Turna, Arkadaş Publications.

MARDİN, Şerif (2004). Bütün Eserleri 9, Türk Modernleşmesi, Makaleler 4, İletişim Publications.

MARTINS MELO, S de Gabriela; TIBÚRCIO, P. Manuela; FREITAS, de S. C. Camylla; QUITHÉ DE VASCONCELOS, A de D. L. Quinídia; COSTA, F. K. Isabel and TORRES, V. de, Gilson (2017). “Semiotics and semiology of Nursing: evaluation of undergraduate students’ knowledge on procedures, Rev Bras Enferm” [Internet], 70 (2), pp. 249-56.

MILLER, Daniel; COSTA, Elisabetta; HAYNES, Nell; MCDONALD, Tom; NICOLESCU, Razvan.; SINANAN, Jolynna; SPYER, Juliano; VENKATRAMAN, Shriram and WANG, Xinyuan (2016). How the World Changed Social Media, UCL Press University College London.

ORTAYLI, İlber (1981). İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Ankara University Faculty of Political Science Publications No: 479, 100. Doğum Yılında Atatürk’e Armağan (Serie): 24, Ankara.

PALMER, Alan (2014). Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi, Transl. Belkıs Çorakçı Dişbudak, Alfa Publications.

PAPİLA, Aytül (2008). “Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma Döneminde Resim Sanatının Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Kimliğinin Resimsel Anlatımı”, Sanat ve Tasarım, pp. 117-134.

PERRIN, Andrew (2015). Social Media Usage: 2005-2015, Pew Research Center, NUMBERS, FACTS AND TRENDS SHAPING THE WORLD, October 8, 2015.

SABAH. (2017). Caps ne demek?, Web: https://www.sabah.com.tr/caps-ne-demek, 12.03.2017.

SENCER, Muzaffer (1984). “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Sonrası Siyasal ve Yönetsel Gelişmeler”, Amme İdaresi, 17 (3), pp. 46-71.

SHAW, J. Stanford (1994). Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (1 Volume), Transl. Mehmet Harmancı, E Publications.

SPUTNIK. (2017a). Erdoğan'dan statlardaki 'arena' isimlerinin kaldırılması talimatı, Web: https://tr.sputniknews.com/spor/201705261028626779-erdoan-stat-arena-isim/, 05.26.2017.

SPUTNIK. (2017b). Erdoğan'ın 'arena talimatı'nın ardından ilk değişiklik kararı Galatasaray'dan, Web: https://tr.sputniknews.com/spor/201705271028632739-galatasaray-arena-stadyum-erdogan/, 05.27.2017.

TAMUR, D. Esra (2006). “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften 19.Yüzyılda Çin ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Protestan Misyoner Faaliyetleri,” ÇTTAD, V/12, pp. 3–20.

TROTTIER, Daniel and FUCHS, Christian (2014). (Eds). Social media, politics and the state. Protests, revolutions, riots, crime and policing in the age of Facebook, Twitter and YouTube, New York: Routledge.

YAN, Sui and MING, Fan (2015). “Reinterpreting some key concepts in Barthes’s theory”, Journal of Media and Communication Studies, 7 (3), pp. 59-66.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder378418, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {588 - 614}, doi = {10.19145/e-gifder.378418}, title = {EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES}, key = {cite}, author = {Yegen, Ceren} }
APA Yegen, C . (2018). EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (1) , 588-614 . DOI: 10.19145/e-gifder.378418
MLA Yegen, C . "EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 588-614 <
Chicago Yegen, C . "EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 588-614
RIS TY - JOUR T1 - EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES AU - Ceren Yegen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.378418 DO - 10.19145/e-gifder.378418 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 588 EP - 614 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.378418 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES %A Ceren Yegen %T EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.378418 %U 10.19145/e-gifder.378418
ISNAD Yegen, Ceren . "EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 588-614 .
AMA Yegen C . EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES. e-gifder. 2018; 6(1): 588-614.
Vancouver Yegen C . EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(1): 588-614.
IEEE C. Yegen , "EMPIRE AND POWER IMAGINATION IN FOOTBALL: A REVIEW ON OSMANLISPOR’S TWITTER SHARES", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 588-614, Nis. 2018, doi:10.19145/e-gifder.378418