E-Gümrük Kapsamında Türkiye’nin Kara Sınır Kapılarının Lojistik Aşamasında İncelenmesi

Öz Gümrük işlemlerinde yeni sistemin benimsenmesi, dünyaya uyumlu hale getirilmesi, kolaylaştırılması, işlem sürelerinin azaltılmasıyla birlikte işlemlerin 7/24 gerçekleştirilebilecek hale gelmesi elektronik gümrük sisteminin yaygın kullanımıyla oldukça önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, gümrük işlemleri ile ilgilenen işletmelerin, elektronik gümrük işlemlerine geçişlerinde, e-gümrük kullanımını etkileyen faktörler ve e-gümrük kullanım engellerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda elektronik gümrük ile kara kapılarında gerçekleşen giriş çıkışların sayılarındaki değişimler bir arada incelenerek belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda kara kapılarına ait son beş yılın verileri incelenmiştir. İncelenmeler sonucunda yaşanan değişimlere bağlı kalarak insanların yeni elektronik sisteme daha kolay adapte olabildikleri sonucuna varılmıştır. Böylelikle insanlar yaşanabilecek sorunları azaltarak ve sisteme güvenerek işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu durumda gerçekleşen iyileşme ile lojistik aşamasında da oldukça iyi düzeyde iyileşmeler meydana gelmektedir.

Kaynakça

 Urciuoli, L., Hintsa, J. and Ahokas, J. (2013). Drivers and barriers affecting usage of e-Customs — A global survey with customs administrations using multivariate analysis techniques. Quarterly, 1(30), 473–485.

 Uzzaman, M. A. and Yusuf, M. A. (2011). The role of Customs and other agencies in trade facilitation in Bangladesh: Hindrances and ways forward. World Customs Journal, 5(1), 29-42.

Kaynak Göster

APA Daştan, Ü . (2021). E-Gümrük Kapsamında Türkiye’nin Kara Sınır Kapılarının Lojistik Aşamasında İncelenmesi . Gümrük ve Ticaret Dergisi , 8 (24) , 55-65 .