Supraventriküler taşikardiye sekonder gelişen yüksek kardiyo- vasküler profil skora sahip hidropslu fetusun başarılı maternal antiaritmik tedaviye rağmen kayıbı: Olgu sunumu

Fetal taşikardi en iyi bilinen non-immun hidrops fetalis nedenidir. Fetal taşikardi tedavi edilmezse hidrops fetalise ve fetal kayıba neden olabilmektedir. Hidrops fetaliste prognoz antiaritmik tedaviye hızlı yanıta, gebelik haftasına, fetusun iyilik haline ve yüksek kardiyovasküler profil skora (KVPS) bağlıdır. Biz burada SVT' ye sekonder gelişen 28 haftalık hidropslu fetusu olgu olarak sunduk. Biz KVPS'u tartışmak amacıyla bu olgu sunumunu sunduk . Olgumuz da Digoksin ve sotalol den oluşan kombine maternal antiaritmik tedavinin 1. günde fetal taşikardinin başarılı şekilde sinüs ritmine dönüştüğü izlendi fakat fetusun iyilik hali gittikçe bozulup hidrops fetalis ağırlaştı ve tedavinin 21. günü fetal kayıp gerçekleşti. Fetusun kardiyovasküler profil skoru (KVPS) 7/10 ( cilt ödemi 2 puan, duktus venozusta revers atriyal A dalgası 1 puan kayıp) idi. Ve bu yaşamla bağdaşır kabul edilebilir bir skordu. Fakat olgumuzda hayatla bağdaşır (7/10) KVPS olmasına rağmen fetal kayıp oluşmuştur. Kardiyovasküler profil skor SVT'ye sekonder gelişen hidrops fetalisin prognozunu belirlenmede yanıltıcı olabilir

Fetal demise despite successful medical conversion of supraventricular tachycardia causing hydrops and acceptable fetal cardiovascular profile score: case report

Fetal tachyarrhythmia is a well-recognized cause of non-immune hydrops fetalis. Without treatment, it may progress to hydrops fetalis and in utero fetal death. The prognosis of hydrops fetalis is highly dependent on rapid response to antiarrhythmic therapy, gestational age, fetal well being and high cardiovascular profile score (CVPS). We report here a case of severe hydrops secondary to supraventricular tachycardia (SVT) detected in 28 weeks of gestation. We presented this case to discuss CVPS. Maternally administered drug combinations including digoxin and sotalol successfully converted the disordered cardiac rhythm to sinus rhythm within 1 day. However, the fetal health failed to improve, hydrops fetalis worsened and the fetus died in utero after 21 days of treatment. The fetal CVPS was 7/10 (2 points deducted for skin edema, 1 for ductus venosus atrial reversal). It was a score, which is considered compatible with life. However, the fetus died despite an acceptable average CVPS score of 7. CVPS score could be misleading in determination of prognosis in hydrops fetalis secondary to SVT

Kaynakça

Oudijk MA, Visser GH, Meijboom EJ. Fetal Tachyarrhy- thmia - Part 1: Diagnosis. Indian Pacing Electrophysiol J 2004;4:104.

Oztunc f. Fetal dysrhythmias. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2010;6: 77-81.

Hofstaetter C, Hansmann M, Eik-Nes SH, Huhta JC, Luther SL. A cardiovascular profile score in the surve- illance of fetal hydrops. J Matern Fetal Neonatal Med 2006;19:407-13.

Wieczorek A, Hernandez-Robles J, Ewing L, Leshko J, Luther S, Huhta J. Prediction of outcome of fetal conge- nital heart disease using a cardiovascular profile score. Ultrasound Obstet Gynecol 2008 ;31:284-8.

Cuneo, B. F. & Strasburger, J. F. Management strategy for fetal tachycardia. Obstet. Gynecol 2000. 96(4):575- 81.

Strasburger JF. Prenatal Diagnosis of Fetal Arrhythmi- as. Clin Perinatol 2005;32:891-912,

Rana Y.S, Sodhi B, Kochar SPS,D Arora. Successful Digoxin Therapy of Fetal Supraventricular Tachycardia ,South Asian Federation of Obstetrics and Gynecology 2009;1(1):44-46

Oudijk MA, Visser GH, Meijboom EJ, Fetal Tachyarrhy- thmia - Part 2: Treatment, Indian Pacing Electrophysiol J 2004;4(4):185-94

Merriman JB, Gonzalez JM, Rychik J. Can digoxin and sotalol therapy for fetal supraventricular tachycardia and hydrops be successful? A case report. J Reprod Med 2008;53:357-9.

Falkensammer CB, Paul J, Huhta JC. Fetal congestive heart failure: orrelation of Tei-index and Cardiovascular- score. J Perinat Med 2001; 29 (5): 390-398.

Hofstaetter C, Huhta JC. Outcome assessment in hydrops fetalis using a cardiovascular score. Poster pre- sentation at the Society of Pediatric Research,Baltimore, MD; May 7, 2002

Makikallio K, Vuolteenaho O, Jouppila P, Rasanen J. Association of severe placental insufficiency and syste- mic venous pressure rise in the fetus with increased ne- onatal cardiac troponin T levels. Am J Obstet Gynecol 2000;183(3):726-31.

Wieczorek A, Hernandez-Robles J, Ewing L, Leshko J, Luter S, Huhta J. Prediction of outcome of fetal conge- nital heart disease using a cardiovascular profile score. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31(3): 284-288.

Kaynak Göster

1188 568

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

The effect of ultrasound guided transversus abdominis plane block for caesarean delivery on postoperative analgesic consumption

KADİR HAKAN CANSIZ, Ahmet Ertürk YEDEKÇI, Hüseyin ŞEN, Sezai ÖZKAN, Güner DAĞLI

Sağlık hizmetleri eğitimi veren kurumlarda okul kültürü: GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Örneği

Yasin UZUNTARLA, AYKUT GÖKSEL, Selim KILIÇ

İkinci trimester gebelik terminasyonunda plasenta inkreta nedeniyle masif uterin kanama: Olgu sunumu

Mustafa ÖZTÜRK, Uğur KESKİN, Murat DEDE, Müfit Cemal YENEN

Hafif ve orta şiddette psoriasis hastalarında saf ses Odyometri ve Transient Evoked Otoakustik Emisyon (TEOAE) ile işitmenin değerlendirilmesi

Ersin AYDIN, Bilal DOĞAN, Ercan KARABACAK, Özlem Karabudak ABUAF, BÜLENT EVREN ERKUL, Ömer SAĞLAM, Engin DURSUN

Supraventriküler taşikardiye sekonder gelişen yüksek kardiyo- vasküler profil skora sahip hidropslu fetusun başarılı maternal antiaritmik tedaviye rağmen kayıbı: Olgu sunumu

YILMAZ YOZGAT, Seçil KURTULMUŞ, Cüneyt Eftal TANER, Taliha ÖNER, Önder DOKSÖZ, Rahmi ÖZDEMİR, Timur MEŞE

Spinal kord travma modelinde aminoguanidin ile N-Asetilsistein'in ayrı ayrı ve birlikte nöroprotektif etkilerinin incelenmesi

Özkan TEHLİ, NAİL ÇAĞLAR TEMİZ, Mehmet İlker ÖZER, Serhat PUSAT, Alpaslan KIRIK, Mehmet Kadri DANEYEMEZ, Halil İbrahim SEÇER, Engin GÖNÜL

Pulmoner bruselloz: Olgu sunumu

Şafak YILDIZ, Ahmet ERTUĞRUL, Ömer DENİZ, Ergun TOZKOPARAN, Hayati BİLGİÇ

Gardner sendromu: Olgu sunumu

Hakan DEMİRCİ, YUSUF SERDAR SAKİN, Zülfikar POLAT, Murat KANTARCIOĞLU, Ahmet UYGUN, Sait BAĞCI

Polikistik over sendromu olgularında artmış visseral adipozite indeksi; inflamasyon, insülin direnci ve hiperandrojenite arasındaki ilişki

Aydoğan AYDOĞDU, Cem HAYMANA, Serkan TAPAN, Abdullah TAŞLIPINAR, Mahmut YAZICI, Yalçın BAŞARAN, Mustafa DİNÇ, Alper SÖNMEZ, Ömer AZAL

Müsinöz kolorektal karsinomalarda taşlı yüzük hücreli komponentin prognostik önemi

Önder ÖNGÜRÜ, Tolga ŞENTÜRK, Yıldırım KARSLIOĞLU, Ayhan ÖZCAN, Eyüp DURAN, Şükrü ÖZAYDIN, Mustafa ÖZTÜRK, ARMAĞAN GÜNAL, İsmail Hakkı ÖZERHAN, Nail ERSÖZ