Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi zemininde gelişen anjiosarkom: Olgu sunumu

Radyoterapi zemininden gelişen anjiosarkom meme koruyucu cerrahi sonrasında radyoterapi uygulamasının bilinen bir geç dönem komplikasyonudur. Radyoterapi zemininde gelişen bu tümör kötü bir prognoza sahip olup 5 yıllık sağ kalım oranı %10-55 arasında değişirken lokal nüks oranının ise %92'ye kadar ulaştığı bildirilmektedir. Tedavide başlıca yaklaşım cerrahi olmasına rağmen tümörün agresif seyri nedeniyle cerrahi girişim bazen yetersiz kalabilmektedir. Adjuvan veya neoadjuvan olarak uygulanacak kemoterapi ve radyoterapinin ise tedavideki etkinliği halen net olarak ortaya konulamamış olup opere edilemeyen hastalarda alternatif tedavi yaklaşımı olarak görülmektedir. Bu olgu sunumunda meme koruyucu terapi sonrası radyoterapi zemininde gelişen bir anjiosarkom olgusu sunulmaktadır. Hastaya insizyonel biyopsi ile tanı konulmasını takiben total mastektomi ve greftle onarımı uygulandı. Ancak 2 ay sonra lokal nükslerin izlenmesi üzerine genişletilmiş re-eksizyon yapıldı. Bu operasyondan 2 ay sonra tekrar agresif görünümlü yeni nüks odaklarının oluştuğu saptandı. Genel durum bozukluğu sebebiyle ek cerrahi ve adjuvan kemoterapi uygulanamayan hasta tanı sonrası 6. ayda hayatını kaybetti. Radyoterapi zemininde gelişen anjiosarkomlar agresif klinik seyir ve uzun latent süreç sebebiyle tedavisi zor tümör tipleri olarak görülmektedir. Bu sebeple klinisyenler meme koruyucu terapi uygulanan hastalarda radyoterapi zemininde ortaya çıkan ağrısız vasküler lezyon durumunda anjiosarkom ihtimalini mutlaka göz önünde tutmalıdırlar.

Radiation-Induced Angiosarcoma Following Breast Conservation Therapy: Case Report

Radiation-induced angiosarcoma is a well-known complication of radiotherapy that follows breast conservation surgery. The prognosis of angiosarcoma after radiotherapy is poor, with a 5-year survival rate of between 10-55 % and with a relapse rate of nearly 92 %. Although surgery is the main treatment option for these tumours, it may be a challenging problem because of the highly aggressive behaviour. Adjuvant and neo-adjuvant chemo/radiotherapy are the other alternative treatment options in inoperable cases. However, their effects have not been clearly defined yet. Herein we report a case of angiosarcoma that arises from previously irradiated breast skin. Patient underwent total mastectomy and skin grafting following incisional biopsy and then wide local re-excision due to local recurrence was performed two months later. But, new recurrence lesions were observed in a more aggressive pattern 2 months later again. Additional surgery could not perform because of the general condition of the patient, who was died at the 6th month after diagnosis. Radiation-induced angiosarcomas are challenging problems with a long latency period and highly aggressive clinical behaviour. Therefore clinicians must be aware of newly developed painless vascular lesions at the irradiated zones of breast conservation therapy patients.

Kaynakça

1. Lindford A, Böhling T, Vaalavirta L, Tenhunen M, Jahkola T, Tukiainen E. Surgical management of radiationassociated cutaneous breast angiosarcoma. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Aug;64(8):1036-42.

2. Wang XY, Jakowski J, Tawfik OW, Thomas PA, Fan F. Angiosarcoma of the breast: a clinicopathologic analysis of cases from the last 10 years. Ann Diagn Pathol. 2009 Jun;13(3):147-50.

3. Torres KE, Ravi V, Kin K, Yi M, Guadagnolo BA, May CD, et al. Long-Term Outcomes in Patients with Radiation-Associated Angiosarcomas of the Breast Following Surgery and Radiotherapy for Breast Cancer. Ann Surg Oncol. 2012.

4. Stewart FW, Treces N. Classics in oncology: lymphangiosarcoma in postmastectomy lymphedema: a report of six cases in elephantiasis chirurgica. CA Cancer J Clin. 1981 Sep-Oct;31(5):284-99.

5. Body G, Sauvanet E, Fignon A, Fetissof F, Lansac J. Cutaneous angiosarcoma of the breast following surgery and irradiation of breast adenocarcinoma. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 1987;16(4):479-83.

6. Hoffmann G, Mylonas I. Therapy of radiation-induced angiosarcoma of the breast in elderly patient. Arch Gynecol obstet. 2012 Sep 25.

7. Cahan WG, Woodward HQ, Higinbotham NL, et al. Sarcoma arising in irradiated bone: report of eleven cases. Cancer 1948;1:3-29

8. Arlen M, Higinbotham NL, Huvos AG, et al. Radiation induced sarcoma of bone. Cancer 1971;28:1087-99

9. West JG, Qureshi A, West JE, Cacon M, Sutherland ML, Haghighi B, et al. Risk of angiosarcoma following breast conservation: a clinical alert. Breast J 2005;11:115-23

10. Polgar C, Orosz Z, Szerdaheşyi A, Fodor J, Major T, Magori A, et al. Postirradiation angiosarcoma of the chest wall and breast: issues of radiogenic origin, diagnosis and treatment in two cases. Oncology 60:31-34.

11. Anzolone CL, Cohen PR, Diwan AH, Prieto VG. Radiation induced angiosarcoma. Dermatol Online J. 2013;15;19(1):2

12. Strobbe LJ, Peterse HL, Tİnteren VH, Wijnmallen A, Rutgers EJ. Angiosarcoma of the breast after conservation therapy for invasive cancer, the incidence and outcome. An unforeseen sequel. Breast Cancer Res Treat 1998; 47:101-109

13. Iga N, Endo Y, Fujisawa A, Matsumura Y, Kabashima K, Tanioka M, et al. Twp cases of cutaneous angiosarcoma developed after breast cancer surgery. Case Rep Dermatol. 2012 sep; 4(3):247-9

14. Jallali N, James S, Ghattaura A, Harris P. Surgical management of radiation induced angiosarcome after breast conservation therapy. Am J Surg 2012; 203 (2):156- 161

15. Bolin DJ, Lukas GM. Low grade angiosarcome of the breast following radiotherapy. Am Surg 1996 Aug; 62(8):668-72

16. De Jong MA, Oldenbrg S, Bing Oei S, Griesdoorn V, Kolff MW, Koning CC, et al. Reirradiation and hypertermia for radiation associated sarcoma. Cancer 2012 ;118(1):180-7

17. Palta M,Morris CG, Grobmyer SR, Copeland EM, Mendenhall NP. Angiosarcoma after breast conserving therapy: long term outcomes with hyper fractionated radiotherapy. Cancer 2010 apr 15;116(8):1872-8

18. Riad S, Biau D, Holt GE, Werier J, Turcotte RE, Ferguson PC, et al. The clinical and functional outcome for patients with radiation-induced soft tissue sarcoma. Cancer 2012 May 15; 118(10) 2682-92

19. Linthorst M, van Geel AN, Baartman EA, Oei SB, Ghidey W, van Rhoon GC, van der Zee J. Effect of a combined surgery, re-irradiation and hyperthermia therapy on local control rate in radio-induced angiosarcoma of the chest wall. Strahlenther Onkol. 2013 May;189(5):387- 93.

20. Palta M, Morris CG, Grobmyer SR, Copeland EM 3rd, Mendenhall NP. Angiosarcoma after breast-conserving therapy: long-term outcomes with hyperfractionated radiotherapy. Cancer. 2010 Apr 15;116(8):1872-8. doi: 10.1002/cncr.24995.

Kaynak Göster

1323 966

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Gelişimsel kalça displazisine bağlı koksartrozlu hastalarda total kalça artroplasti sonuçlarımız

Öner TATAR, ÖMER ERŞEN, Serkan BİLGİÇ, Bülent KARSLIOĞLU, Yüksel YURTTAŞ, Cemil YILDIZ, Mustafa BAŞBOZKURT

Koroner arter baypas greftleme operasyonu sonrası gelişen ağır metabolik alkalozda tedavi yaklaşımı

Adem GÜLER, Hikmet SAHRATOV, Fahri Gürkan YEŞİL

Mitral kapak replasmanı yapılan parkinsonlu hastada anestezi yönetimimizenteral l-dopa uygulaması: Olgu sunumu ve literatürlerin incelenmesi

Mehmet Burak EŞKİN, Vedat YILDIRIM, Ercan KURT

Adolesan kız çocuğunda meme apsesi : Bir olgu sunumu

Ahmet BOLAT, Mehmet SALDIR, Mustafa GÜLGÜN, Necati BALAMTEKİN

Bir infantta tamamlayıcı beslenmeye erken başlamak: Olgu sunumu

Mustafa GÜLGÜN, Necati BALAMTEKİN, Sami EKSERT

Subtle bucket-handle tear of a discoid lateral meniscus in a 6 year old girl

Doğan BEK, Burak Ahmet BİLEKLİ, Tolga EGE, Servet TUNAY

Ekstramediastinal olarak sol akciğer yerleşimli kalp görüntüsü

Cengiz ÖZTÜRK, Şafak YILDIZ

Kraniyofasiyal fibröz displazi: Olgu Sunumu

ANDAÇ AYKAN, Serdar ÖZTÜRK, Fatih ZOR, Serbülent GÜZEY, BÜLENT DÜZ, Ali Fuat ÇİÇEK

Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi zemininde gelişen anjiosarkom: Olgu sunumu

DOĞAN ALHAN, Serbülent GÜZEY, ANDAÇ AYKAN, İSMAİL ŞAHİN, Selçuk IŞIK, Ramazan YILDIZ

Bir üniversiteye ait hayvan deneyleri etik kurulu incelemeleri: 13 yıllık çalışma sonuçları

Engin KURT