Late presentation of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA): How can clinicians diagnose?

Pulmoner arterden köken alan sol koroner arter anomalisi (ALCAPA), doğumdan kısa süre sonra semptomatik olan, sol kalp yetmezliği ve ölüme yol açan miyokardiyal iskemi ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Erişkinliğe kadar sağkalım birkaç vakada bildirilmiştir. ALCAPA sendromunun fark edilmesi ve tanı konulması, olası hayatı tehdit eden komplikasyonları nedeniyle önemlidir. Bu olgu sunumu, geç ortaya çıkan ALCAPA sendromunun tanısının önemini vurgulamaktadır.

Pulmoner arterden köken alan sol koroner arter anomalisinin (ALCAPA) geç ortaya çıkışı: klinisyenler nasıl tanı koyabilir?

Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA) is a rare disease characterized by myocardial ischemia which becomes symptomatic shortly after birth leading to left heart failure and death. Survival to adulthood have been reported in some cases. Recognition and diagnosis of ALCAPA syndrome is important due to its potentially life-threatening complications. This case report emphasizes the importance of diagnosing late presentation of the ALCAPA syndrome.

Kaynakça

1. Angelini P, Velasco JA, Flamm S. Coronary anomalies: incidence, pathophysiology, and clinical relevance. Circulation 2002; 105: 2449-2454.

2. Kurşaklıoğlu H, İyisoy A, Çelik T, Günay C. Koroner arter anomalileri. In: Oto A, Kurşaklıoğlu H, İyisoy A (eds). Koroner Arter Anomalileri. 1nci baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2005: 16-91.

3. Cowles RA, Berdon WE. Bland-White-Garland syndrome of anomalous left coronary artery arising from the pulmonary artery (ALCAPA): a historical review. Pediatr Radiol 2007; 37: 890-895.

4. Drighil A, Chraibi S, Bennis A. Adult type anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery: when should we be aware? Int J Cardiol 2006; 113: E119-121.

5. Ramana RK, Varga P, Leya F. Late presentation of an anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery: case report and review. J Invasive Cardiol 2008; 20: 564-566.

Kaynak Göster

Gülhane Tıp Dergisi
  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

41.8b18.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koruyucu hekimlik açısından çok uluslu harekâtlarda sağlık hizmeti desteği

Hakan İSTANBULLUOĞLU

Clinical and histopathological analysis of conjunctival tumors

Osman Melih CEYLAN, Yusuf UYSAL, Fazıl Cüneyt ERDUMAN, Kenan GÜLTEKİN, ALİ HAKAN DURUKAN, Serkan KÖKSAL, FATİH MEHMET MUTLU, GÖKHAN ÖZGE

Kendi kendine testis muayenesi konusunda genç erişkin erkeklere verilen eğitimin değerlendirilmesi

Ercan GÖÇGELDİ, Necmettin KOÇAK

Oküler hipertansiyonlu olgularda merkezi kornea kalınlığı, aksiyal uzunluk, göz içi basıncı ve görme alanı endeksleri

Gürses Özlem ŞAHİN

Retrieval of the Amplatzer duct occluder II device embolizing to the pulmonary artery by Goose Neck snare

Atilla İYİSOY, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Turgay ÇELİK, Cem BARÇIN, Murat ÇELİK

Çocuklarda eritrosit sedimantasyon hızını 100 mm/saat'in üzerine çıkaran hastalıkların incelenmesi

ÜMİT AYDOĞAN, OKTAY SARI, Halil AKBULUT, S. Ümit SARICI, KENAN SAĞLAM, Okan ÖZCAN

Tek taraflı dişsiz sonlanımlarda implant destekli hareketli protez uygulaması: olgu sunumu

Simel AYYILDIZ, Cem ŞAHİN, OSMAN CUMHUR SİPAHİ

Pelvic endometriosis presenting with urinary symptoms: a case report

Temuçin ŞENKUL, Ferhat ATEŞ, Cüneyt ADAYENER, Hasan SOYDAN, Levent TÜTÜNCÜ, Kadir BAYKAL

Kanser tedavisi alan hastalarda cinsel disfonksiyon ve danışmanlığa ilişkin hemşirelik yaklaşımları

Gül PINAR

Late presentation of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA): How can clinicians diagnose?

Cem BARÇIN, Oben BAYSAN, BARIŞ BUĞAN, Kutsi KABUL, Hürkan KURŞAKLIOĞLU