Kemik sintigrafisinde dental patolojiyi taklit eden maksilla osteosarkomu

21 yaşındaki erkek hasta, sağ yanağında şişlik ve hafif ağrı nedeniyle kliniğimize Tc-99m MDP kemik sintigrafisi için başvurdu. Kemik sintigrafisinde, sağ maksiler bölgede ilk bakışta dental patolojiyi taklit eden fokal yoğun artmış aktivite tutulumu fark edildi. Olgunun bilgisayarlı tomografi görüntülerinde, sağ maksiller kemikten köken alan, komşu yumuşak dokulara invaze olup kalsifikasyonlar gösteren osteosarkomun karakteristik radyolojik bulguları saptandı. Biyopsi materyalinin histopatolojik inceleme sonrasında, lezyona osteosarkoma tanısı konuldu. Bu olgu, kemiğin primer tümörünün nadir görülen bir lokalizasyonda olup dental patolojiyi taklit etmesi ve kemik sintigrafisinde tanısal karışıklıklara neden olabileceği için sunulmuştur.

Osteosarcoma of the maxilla: mimicking dental pathology on bone scan

A 21-year-old male with mild pain and swelling on his right cheek was referred to our department for the Tc-99m MDP bone scintigraphy. A focal, prominent activity uptake in the right maxillar region mimicking dental pathology at first sight was noticed on his bone scan. A mass originating from the right maxillary bone, invading surrounding soft tissue and showing calcifications that were characteristic radiological features of osteosarcoma was detected on his Computed Tomography scan. Osteosarcoma was diagnosed after histopathologic examination of the biopsy specimen. This case was presented to demonstrate unusual localization of a primary bone tumor mimicking dental pathology and causing diagnostic conflict on the bone scan.

Kaynakça

1. Arndt CA, Crist WM. Common musculoskeletal tumors of childhood and adolescence. N Engl J Med 1999; 341: 342-352.

2. Bielack S, Jürgens H, Jundt G, et al . Osteosarcoma: the COSS experience. Cancer Treat Res 2009;152:289-308.

3. Ritter J, Bielack SS. Osteosarcoma. Ann Oncol 2010; 21: 320-325.

4. Vege DS, Borges AM, Aggrawal K, Balasubramaniam G, Parikh DM, Bhaser B. Osteosarcoma of the craniofacial bones: a clinico-pathological study. J Craniomaxillofac Surg 1991; 19: 90-93.

5. Mardinger O, Givol N, Talmi YP, Taicher S. Osteosarcoma of the jaw. The Chaim Sheba Medical Center experience. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001; 91: 445-451.

6. Givol N, Buchner A, Taicher S, Kaffe I. Radiological features of osteogenic sarcoma of the jaws: a comparative study of different radiographic modalities. Dentomaxillofac Radiol 1998; 27: 313-320.

7. Dorfman HD, Czerniak B. Bone cancers. Cancer 1995; 75: 203-210.

8. Calleja M, Alam A, Wilson D, Bradley K. Basic science: nuclear medicine in skeletal imaging. Current Orthopaedics 2005; 19: 1-84.

9. Lyons KP, Jensen JL. Dental lesions causing abnormalities on skeletal scintigraphy. Clin Nucl Med 1979; 4: 509-512.

10. Sato T, Indo H, Kawabata Y, Agarie R, Ishigami T, Noikura T. Scintigraphic evaluation of chronic osteomyelitis of the mandible in SAPHO syndrome. Dentomaxillofac Radiol 2001; 30: 293-295.

11. Prado FO, Rosales AC, Rodrigues CI, Coletta RD, Lopes MA. Brown tumor of the mandible associated with secondary hyperparathyroidism: a case report and review of the literature. Gen Dent 2006; 54: 341-343.

12. Dimonte M, Inchingolo F, Minonne A, Stefanelli M. Radionuclide imaging in oral implantations. Personal experience in maxillary sinus elevation. Radiol Med 2000;100: 332-336.

13. Kalayci A, Durmus E, Tastekin G, Isik K, Inan O. Evaluation of osteoblastic activity around dental implants using bone scintigraphy. Clin Oral Implants Res 2010; 21: 209-212.

14. Nakayama E, Sugiura K, Kobayashi I, Oobu K, Ishibashi H, Kanda S. The association between the computed tomography findings, histologic features, and outcome of osteosarcoma of the jaw. J Oral Maxillofac Surg 2005; 63: 311-318.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

7.1b 3.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ciddi kapak disfonksiyonuna neden olmayan mitral anüler kalsifikasyonun üç boyutlu transözefajial ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Murat ÜNLÜ, Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Zekeriya ARSLAN, Atila İYİSOY

Kemik sintigrafisinde dental patolojiyi taklit eden maksilla osteosarkomu

A. Özgür KARAÇALIOĞLU, Ayper YILDIRIM, MUSTAFA ÖZDEŞ EMER, M. Ali ÖZGÜVEN

Pakionişi konjenita hastalığında ilave kuru göz ve saç-kaş-kirpik tortusite bulguları

Rıza GÜNGÖR, Mutlu ÇAYIRLI

2012 Yılı Gülhane sskeri tıp fakültesi mezunu tabiplerin eğitim algıları ve gelecek düşünceleri

Pelin ÖZMEN, Soykan ŞAHİN, MEHMET ÇETİN, Yusuf Ziya TÜRK

İmplant destekli kulak protezi: Olgu sunumu

ARZU ATAY, Gökhan UZEL, Yumuşhan GÜNAY

Radiotherapy for perianal extramammary paget's disease: A case report

SELÇUK DEMİRAL, ÖMER SAĞER, FERRAT DİNÇOĞLAN, Bora UYSAL, Hakan GAMSIZ, Serdar SÜRENKÖK, Kaan OYSUL, SEZAİ DEMİRBAŞ, Murat DEMİRİZ, MEHMET MURAT BEYZADEOĞLU

Evaluation of cytotoxic effect of garlic on human gingival fibroblasts: A preliminary study

Fatih OZAN, Muhsin ÖZDEM, Ülkü OZAN, METİN ŞENÇİMEN, Zübeyde POLAT AKIN

Mandibulada Radix Entomolaris bulunan süt ve daimi molar dişlerin endodontik tedavisi: İki olgu sunumu

Eda MADEN ARAT, Ceyhan ALTUN

Çatışmayla ilişkili travmatik amputasyonların fiziksel rehabilitasyon sürecinde eşlik eden psikiyatrik sorunlar

TANER ÖZNUR

GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi

Selma DALBUDAK, NAİLE BİLGİLİ