İkinci trimester gebelik terminasyonunda plasenta inkreta nedeniyle masif uterin kanama: Olgu sunumu

Bu makalede, gebelik terminasyonu işlemi esnasında plasenta inkreata nedeniyle oluşabilecek masif hemoraji hakkında bilgi vermek ve tedavi yönteminde hızlı karar vermenin önemini vurgulamayı amaçladık. Onsekiz haftalık gebede anhidroamnios ve fetal kalp atımının olmadığı tespit edildi. Hastaya gebelik terminasyonu işlemi uygulanması sırasında masif vaginal kanama izlenmesi nedeniyle histerotomi yapıldı. Plasenta inkreta izlenmesi ve kanamanın kontrol altına alınamaması nedeniyle histerektomi yapıldı. İkinci trimester gebelik terminasyonlarında plasenta insersiyon anomalisi açısından dikkatli olunmalıdır. Erken tanı ve müdahale ile morbidite ve mortalitesi azaltılabilir

Massive Obstetric Hemorrhage Due to Placenta Increta During Second Trimester Pregnancy Termination : A Case Report

In this case report, we aimed to inform about massive hemorrhage due to placenta increata during the abortion process and emphasize the importance of fast decision making in management. An eighteenth week pregnant woman was diagnosed with anhydramnios and absence of fetal heart pulse. Due to massive vaginal bleeding during pregnancy termination procedure, hysterotomy was decided and performed immediately. Failure to achieve bleeding control and detection of placenta increata led to hysterectomy. In the termination procedure of the second trimester pregnancy anomalies of placenta insertion should be thoroughly considered. Morbidity and mortality can be avoided with early diagnosis and fast decision making for management

Kaynakça

A. Yüksel. Plasenta Kreata. Fleischer Obstetrik ve Jine- kolojide Sonografi. 2000;1866

Gielchinsky Y, Rojansky N, Fasouliotis ST, Ezra Y. Plac- neta accreta summary of 10 years: a survey of 310 cases. Placenta 2002;23:210-4.

Harden MA, Walters MD, Valente PT. Postabortal he- morrhage due to placenta increta: a case report. Obstet Gynecol 1990; 75: 523-6.

Miller DA, Chollet JA, Goodwin TM. Clinical risk fac- tors for placenta previa-placenta accreta. Am J Obstet Gynecol 1997; 177: 210-4.

Weeks A, Faşndes A. Misoprostol in obstetrics and gynecology. J Gynaecol Obstet 2007;99 (s2):S156

Dwyer B.K, Belogolovkin V, Tran L, et al. Prenatal Diag- nosis of Placenta Accreta: Sonography or Magnetic Re- sonance Imaging? J Ultrasound Med. 2008 September; 27(9): 1275-1281.

Lam G, Kuller J, McMahon M. Use of magnetic reso- nance imaging and ultrasound in the antenatal diagnosis of placenta accreta. J Soc Gynecol Investig 2002; 9: 37-40.

Guy GP, Peisner DB, Timor-Tritsch IE. Ultrasonograp - hic evaluation of uteroplacental blood flow patterns of abnormally located and adherent placentas. Am J Obs - tet Gynecol 1990; 163: 723.

Lee C, Lin HH, Wang CW, Cheng WF, Huang SC. Suc - cessful conservative management of placenta percreta with rectal involvement in a primigravida. Acta Obstet Gynecol Scand 1995; 74: 839- 41.

Maral I, Sozen U, Balık E. Peirpartum Hysterectomy: analysis of 64 cases. Anatolian J Gynecol Obst 1993; 3: 43- 47.

C. Mazouni, M. Provenzal, G. Porcu et al., "Termination of pregnancy in patients with previous caesarean secti - on," Contraception, vol. 73, pp. 244-248, 2006.

J. E. Dickinson, "Misoprostol for second-trimester preg - nancy termination in women with a prior cesarean de - livery," Obstetrics and Gynecology, vol. 105, no. 2, pp. 352-356, 2005

Kaynak Göster

1310 955

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Gardner sendromu: Olgu sunumu

Hakan DEMİRCİ, YUSUF SERDAR SAKİN, Zülfikar POLAT, Murat KANTARCIOĞLU, Ahmet UYGUN, Sait BAĞCI

Kartagener sendromu ile interatrial septal anevrizma ve konjenital atrioventriküler blok birlikteliği: İki olgu sunumu

Erkan KAHRAMAN, Cengiz ÖZTÜRK

Pulmoner bruselloz: Olgu sunumu

Şafak YILDIZ, Ahmet ERTUĞRUL, Ömer DENİZ, Ergun TOZKOPARAN, Hayati BİLGİÇ

Sağlık hizmetleri eğitimi veren kurumlarda okul kültürü: GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Örneği

Yasin UZUNTARLA, AYKUT GÖKSEL, Selim KILIÇ

Hafif ve orta şiddette psoriasis hastalarında saf ses Odyometri ve Transient Evoked Otoakustik Emisyon (TEOAE) ile işitmenin değerlendirilmesi

Ersin AYDIN, Bilal DOĞAN, Ercan KARABACAK, Özlem Karabudak ABUAF, BÜLENT EVREN ERKUL, Ömer SAĞLAM, Engin DURSUN

Incidentally diagnosed haemangiopericytoma of the hard palate

GÜRKAN RAŞİT BAYAR, Tamer ZERENER, Aydın GÜLSES, Ömer GÜNHAN

İmmün sistemi baskılanmış bir hastada Corynebacterium striatum'un etken olduğu pnömoni ve bakteriyemi olgusu

Mehmet Burak SELEK, Tuğba KULA ATİK, Bayhan BEKTÖRE, ORHAN BAYLAN, MUSTAFA ÖZYURT

Spinal kord travma modelinde aminoguanidin ile N-Asetilsistein'in ayrı ayrı ve birlikte nöroprotektif etkilerinin incelenmesi

Özkan TEHLİ, NAİL ÇAĞLAR TEMİZ, Mehmet İlker ÖZER, Serhat PUSAT, Alpaslan KIRIK, Mehmet Kadri DANEYEMEZ, Halil İbrahim SEÇER, Engin GÖNÜL

A novel platelet concentrate for guided bone regeneration: Titanium Prepared Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)

Mustafa TUNALI, HAKAN ÖZDEMİR, Zafer KÜÇÜKODACI, ŞEREF EZİRGANLI, EMRE BARIŞ, Serhan AKMAN, Arzu ATAY, HALİL ERHAN FIRATLI

Bir ortaöğretim okulundaki adölesanların sağlığı geliştirme davranışlarının incelenmesi

HATİCE BEBİŞ, Dercan AKPUNAR, SERPİL ÖZDEMİR, Selim KILIÇ