Hafif ve orta şiddette psoriasis hastalarında saf ses Odyometri ve Transient Evoked Otoakustik Emisyon (TEOAE) ile işitmenin değerlendirilmesi

Psoriasis keratinositlerin T hücre aracılı hiperproliferasyonu ile karakterize, kronik, inflamatuvar bir hastalıktır. Sensörinöral işitme kaybı otoimmün ve inflamatuvar hastalıkların bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilmektedir. Biz de bu çalışmada psoriasisle sensörinöral işitme kaybı arasında bir ilişki olup olmadığını incelemeyi amaçladık. Çalışmaya 41 psoriasis hastası ve 41 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Tüm olgulara odyometri labaratuvarında saf ses odyometri ve Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyon (TEOAE) testleri uygulandı. Hastalık şiddeti Psoriasis Alan ve Şiddet İndeksi (PAŞİ) kullanılarak hesaplandı. Psoriasis hastalarında saf ses odyometrisinde eşik değerler kontrollere göre daha yüksek olmasına reğmen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Geçici Uyarılmış Otoakustik Emisyon ölçümlerinde hasta ve kontrol grubunda frekanslara göre uyarılabilirlik, cevap değerleri ve S/N oranları arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p>0,05). Dolayısıyla çalışmamızda hafif ve orta şiddette psoriasis hastalarında işitme kaybı olmadığını saptadık. PAŞİ skoru yüksek olan daha fazla hasta ile yapılacak olan çalışmaların psoriasise eşlik edebilecek sensörinöral işitme kaybının netleştirilmesinde yardımcı olabileceği sonucuna varıldı

Evaluation of Hearing with Audiometry and Transient Evoked Otoacoustic Emission in Patients with Mild and Moderate Psoriasi is

Psoriasis is a chronic inflammatory disease characterized by T-cell mediated hyperproliferation of keratinocytes. Sensorineural hearing loss may occur as a complication of autoimmune and inflammatuar diseases. The aim of this study was to demonstrate whether there is a relationship between sensorineural hearing loss and psoriasis. Forty-one psoriasis patients and control group composed of age 41 individuals were included in the study. Pure-tone audiometry and Transient Evoked Otoacoustic Emission (TEOAE) tests were performed to all the participants. The psoriasis activity was evaluated by Psoriasis Area and Severity Index (PASI). Hearing thresholds were higher in patients with psoriasis in Pure-tone audiometry but the differences were not significant (p>0.05). Also we compared reproducibility, response levels, and S/N ratios by TEOAE measurements between 2 groups. Reproducibility, response levels, and S/N ratios were lower in patients with psoriasis but the differences were not significant (p > 0.05). Consequently we demonstrated that in patient with mild and moderate psoriasis haven't hearing loss in our study. Large number studies in patients with severe psoriasis may be helpful to clarify the relationship between sensorineural hearing loss and psoriasis

Kaynakça

Blandizzi C, Gionchetti P, Armuzzi A, et al. The role of tumour necrosis factor in the pathogenesis of immune- mediated diseases. Int J Immunopathol Pharmacol 2014;27(1 Suppl):1-10.

Gülekon A, Adışen E. Psoriasis ve komorbiditeler. Turk- derm Özel sayı 2008; 42(2): 23-5.

Rifaioğlu EN, Özarmağan G. Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Se- vere Psoriasis. J Clin Anal Med 2014; DOI: 10.4328/ JCAM.2413

Karabulut H, Karadağ AS, Dagli M, et al. Investigation of hearing and outer hair cell function of cochlea in pa- tients with psoriasis. Int Adv Otol 2010;6:239-44.

McCabe BF: Autuimmune sensorineural hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol 1979; 88:585-9.

Fleissig E, Gross M, Ophir I, Elidan J, Bdolah-Abram T, Ingber A. Risk of sensorineural hearing loss in patients with vitiligo. Audiol Neurootol 2013; 18(4): 240-6.

Özkırış M, Kapusuz Z, Günaydın İ, Kubilay U, Pırtı İ, Saydam L. Does rheumatoid arthritis have an effect on audiovestibular tests? Eur Arch Otorhinolaryngol 2014; 271(6): 1383-7.

Amor-Dorado JC, Barreira-Fernandez MP, Pina T, Vázquez-Rodríguez TR, Llorca J, González-Gay MA. Investigations into audiovestibular manifestations in pa- tients with psoriatic arthritis. J Rheumatol 2014; 41(10): 2018-26.

Karmody CS, Valdez TA, Desai U, Blevins NH. Sensori- neural hearing loss in patients with inflammatory bowel disease. Am J Otolaryngol 2009; 30(3): 166-70.

Sonbay ND, Saka C, Tatlican S, et al. Audiological eval- uation in patients with Behçet's disease. J Laryngol Otol 2014; 128(8): 694-7.

Güvenç SC, Turan H, Yılmaz S, Yanık ME ve ark. Pso- riasisli Hastalarda İşitme Kaybının Değerlendirilmesi. Türkderm 2012; 46: 15-9.

Alatas N, Yazgan P, Oztürk A, San I, Iynen I: Audio- logical findings in patients with ankylosing spondylitis. J Laryngol Otol 2005; 119: 534-9.

Oztürk A, Yalçin S, Kaygusuz I, et al: High-frequency hearing loss and middle ear involvement in rheumatoid arthritis. Am J Otolaryngol 2004; 25: 411-7.

Dikici O, Muluk NB, Tosun AK, Unlüsoy I. Subjective au- diological tests and transient evoked otoacoustic emis- sions in patients with rheumatoid arthritis analysis of the factors affecting hearing levels. Eur Arch Otorhinolaryn- gol 2009; 266(11): 1719-26.

Ak E, Harputluoglu U, Oghan F, Baykal B: Behçet's dis- ease and hearing loss. Auris Nasus Larynx 2004; 31: 29-33.

Aslan S, Serarslan G, Teksoz E, Dagli S. Audiological and transient evoked otoacoustic emission findings in patients with vitiligo. Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 142(3): 409-14.

Kumar BN, Smith MS, Walsh RM, Green JR. Sensori- neural hearing loss in ulcerative colitis. Clin Otolaryngol Allied Sci 2000; 25(2): 143-5.

Başkan EB. Psoriaziste biyolojik ajanlar. Türkderm 2008; 42 Özel Sayı 2: 42-50,

Wang X, Truong T, Billings PB, Harris JP, Keithley EM: Blockage of immune-mediated inner ear damage by etanercept. Otol Neurotol 2003; 24: 52-57

Kaynak Göster

1463 1068

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Santral venöz katetere bağlı sağ atrial trombüs: Olgu sunumu

Mustafa GÜLGÜN, M. Kürşat FİDANCI, AYHAN KILIÇ, Halil DEMİR, Vural KESİK, Sait DEMİRKOL

Maternal immunologic and clinical response to antiretroviral therapy initiation before or during pregnancy in HIV-1 infected women and associated factors in Southwest Ethiopia

Girma Mamo IJİGU, Desta Hiko GEMAD, Mulugeta Tarekeng ANGAMO

Genç bireylerde dental anksiyete ve ilişkili faktörler

YUSUF ÇETİN DOĞANER, ÜMİT AYDOĞAN, Hande ÜÇLER YEŞİL, OKTAY SARI, BAYRAM KOÇ

Hastane bilgi sistemindeki kayıtlı hasta sonuçlarından tam kan referans aralıklarının tayini

Tuncer ÇAYCI, Yasemin GÜLCAN KURT, Tevfik HONCA, Ahmet TAŞ, Taner ÖZGÜRTAŞ, Mehmet AĞILLI, Fevzi Nuri AYDIN, İbrahim AYDIN

Incidentally diagnosed haemangiopericytoma of the hard palate

GÜRKAN RAŞİT BAYAR, Tamer ZERENER, Aydın GÜLSES, Ömer GÜNHAN

Polikistik over sendromu olgularında artmış visseral adipozite indeksi; inflamasyon, insülin direnci ve hiperandrojenite arasındaki ilişki

Aydoğan AYDOĞDU, Cem HAYMANA, Serkan TAPAN, Abdullah TAŞLIPINAR, Mahmut YAZICI, Yalçın BAŞARAN, Mustafa DİNÇ, Alper SÖNMEZ, Ömer AZAL

Dev sol atrial apendiks trombüsü

Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Uğur KÜÇÜK, Turgay ÇELİK, Mustafa KÜRKLÜOĞLU

The effect of ultrasound guided transversus abdominis plane block for caesarean delivery on postoperative analgesic consumption

KADİR HAKAN CANSIZ, Ahmet Ertürk YEDEKÇI, Hüseyin ŞEN, Sezai ÖZKAN, Güner DAĞLI

Gardner sendromu: Olgu sunumu

Hakan DEMİRCİ, YUSUF SERDAR SAKİN, Zülfikar POLAT, Murat KANTARCIOĞLU, Ahmet UYGUN, Sait BAĞCI

Sağlık hizmetleri eğitimi veren kurumlarda okul kültürü: GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Örneği

Yasin UZUNTARLA, AYKUT GÖKSEL, Selim KILIÇ