Çene-yüz silikonlarıyla kullanılan renklendirme pigmentlerinin sitotoksisiteleri

Çene-yüz protezlerinin temel malzemesi olan silikon, hastanın cilt rengine göre çeşitli pigmentler kullanılarak renklendirilmektedir. Çene- yüz protezlerinin renklendirilmesinde kullanılan pigmentler başlıca silikon bazlı, su bazlı, yağ bazlı ve kuru pigmentler olarak piyasada bulunmaktadır. Çalışmada farklı renk pigmentleri kullanılarak renklendirilen silikonların sitotoksisitelerinin renklendirilmeyen silikonlarla karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmada; A 2000-1 platinum silikon materyali kullanılarak örnek sayısının 10 olduğu 5 ayrı grup oluşturuldu. Bir grup herhangi bir renklendirme yapılmadan kontrol grubu olarak kullanılmak üzere, diğer gruplar ise dört ayrı boya maddesi kullanılarak renklendirildi. Tüm grupların sitotoksisiteleri L 929 fibroblast hücre kültürü- MTT ölçümü ile invivo olarak araştırıldı. Sonuçlar ANOVA ve t testi kullanılarak değerlendirildi. Elde edilen sonuçlara göre renklendirilen silikonların renklendirilmeyen örneklerle sitotoksisiteleri arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.00000002). MTT hücre canlılığı ölçümü en azdan çoğa doğru; kuru pigment, yağ bazlı, su bazlı ve silikon bazlı olarak sıralanmaktadır. Ancak elde edilen hücre canlılığı değerleri toksik düzeyde olmadığı için, kullanılan renk pigmentlerinin biyouyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Cytotoxicity of the coloring pigments used with maxillofacial silicone

Maxillofacial prosthesis silicone base material is colored using various pigments according to the patient’s skin color. Primary color pigments are used in the coloring maxillofacial silicones, silicone base, water base, oil base and dry pigments commercially available. In the study the aim was compared of cytotoxicity between colored and noncolored silicones. A 2000-1 platinum silicone material formed five separate groups. Control group without any colorant pigment and other groups using four different colored pigments. The cytotoxicity of all groups of L-929 fibroblast cell culture was investigated in vivo by measurement of MTT. Results were evaluated using ANOVA and t test. According to the results there were statistically differences between colored and noncolored silicones (p = 0.00000002). The measurement of MTT cell viability are listed from less to more; dry pigments, oil based, water based and silicone based. Measurements of cell viability are not toxic level so coloring pigments is considered biocompatible.

Kaynakça

1. Beumer J, Curtis TA, Marunick MT. Maxillofacial rehabilitation: prosthodontic and surgical considerations. 2nd ed. St. Louis: Elsevier, 1996: 377-436.

2. McKinstry, Robert L. Fundamentals of facial prosthetics. 1st ed. Arlington: ABI Professional Publications, 1995; 1-9.

3. Chen MS, Udagama A, Drane JB. Evaluation of facial prostheses for head and neck cancer patients. J Prosthet Dent 1981; 46: 538-544.

4. Jani RM, Schaaf NG. An evaluation of facial prostheses. J Prosthet Dent 1978; 39: 546-550.

5. Lemon JC, Chambers MS, Jacobsen ML, Powers JM. Color stability of facial prostheses. J Prosthet Dent 1995; 74: 613-618.

6. Haug SP, Andres CJ, Moore BK. Color stability and colorant effect on maxillofacial elastomers. Part III: weathering effect on color. J Prosthet Dent 1999; 81: 431-438.

7. Johnston WM, Ma T, Kienle BH. Translucency parameter of colorants for maxillofacial prostheses. Int J Prosthodont 1995; 8: 79-86.

8. Gary JJ, Smith CT. Pigments and their application in maxillofacial elastomers: a literature review. J Prosthet Dent 1998; 80: 204-208.

9. Edgerton M, Levine JM. Biocompatibility: Its future in prosthodontic research. J Prosthet Dent 1993; 69: 406- 415.

10. Sjogren G, Sletten G, Dahl JE. Cytotoxicity of dental alloys, metals and ceramics assessed by Millipore filter, agar overlay and MTT tests. J Prosthet Dent 2000; 84: 229-236.

11. Özen J, Atay A, Topçu F T, Ural A, Dalkız M, Tunca Y. Analysis of the cytotoxicity of four dentin bonding agents on gingival fibroblasts. Turk j Med Sci 2005; 35: 395-399.

12. Thonemann B, Schmalz G, Hiller K-A, Schweikl H. Responses of L929 mouse fibroblasts, primary and immortalized bovine to dental papilla-derived cell lines to dental resin components. Dent Mater 2002; 18: 318- 323.

13. Kokoti M, Sivropoulou A, Koidis P, Garefis P. Comparison of cell proliferation on modified dental ceramics. J Oral Rehabil 2001; 28: 880-887.

14. Polyzois GL, Pettersen AH. Physicomechanical and cytotoxic properties of room temperature vulcanizing silicone prosthetic elastomers. Acta Odontol Scand 1998; 56: 245-248.

15. Tipton DA, Lewis JW. Effects of a hindered amine light stabilizer and a UV light absorber used in maxillofacial elastomers on human gingival epithelial cells and fibroblasts. J Prosthet Dent 2008; 100: 220-231.

16. Polyzois GL, Hensten-Pettersen A, Kullman A. Effects of RTC-silicone maxillofacial prosthetic elastomers on cell cultures. J Prosthet Dent 1994; 75: 505-510.

17. Polyzois GL, Hensten-Pettersen A, Kullmann A An assessment of the physical properties and biocompatibility of three silicone elastomers. J Prosthet Dent 1994; 71: 500-504.

18. Wolfaardt JF, Cleaton-Jones P, Lownie J, Ackermann G. Biocompatibility testing of a silicone maxillofacial prosthetic elastomer: soft tissue study in primates. J Prosthet Dent 1992; 68: 331-338.

19. Bal BT, Yılmaz H, Aydın C, Karakoca S, Yılmaz Ş. In vitro cytotoxicity of maxillofacial silicone elastomers: Effect of accelerated aging. J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater 2009; 89: 122-126.

20. França DCC, Castro AL, Soubhia AMP, Tucci R, Aguiar SMHCA, Goiato MC. Biocompability evaluation of 3 facial silicone Elastomers. J Craniofac Surg 2011; 22: 837-840.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

7.1b 3.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde gelişen Staphylococcus aureus enfeksiyonlarında metisilin direnci: Mevcut enfeksiyon kontrol politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesi

Emine GÜNAL, Bülent Ahmet BEŞİRBELLİOĞLU, Can EYİGÜN POLAT, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU

Tıp fakültesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve sigarayı bırakmaya etki eden faktörlerin incelenmesi

Türker TÜRKER, Necmettin KOÇAK, İbrahim AYDIN, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Cengiz Han AÇIKEL, Tayfun KIR, Selim KILIÇ

İki taraflı intraorbital dev mukosel ile inverted papillom birlikteliği: olgu sunumu

Serdal ALBAYRAK, NECATİ ÜÇLER, Lütfü ARICI, Zülküf BOZGEYİK, METİN KAPLAN

Dev ingunal herni onarımında ameliyat öncesi pnömoperitoneum uygulaması

MURAT ÇAKIR, Ahmet TEKİN, Adnan KAYNAK

Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen karbapenemaz aktivitesi gösteren çoklu ilaç dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında metallo-beta-laktamaz üretiminin araştırılması.

AYLİN ÜSKÜDAR GÜÇLÜ, Abdullah KILIÇ, ORHAN BEDİR, Soner YILMAZ, MUSTAFA GÜNEY

Üniversitesi öğrencilerinde yeme alışkanlığı, beden algısı ve depresyon durumunun değerlendirilmesi

RUHUŞEN KUTLU, Selma ÇİVİ

Niasinamid jelin hafif ve orta dereceli akne tedavisinde etkinliğinin ve güvenirliğinin değerlendirilmesi

Ercan ARCA, Mutlu ÇAYIRLI, Erol KOÇ, Zafer KURUMLU

Presence of an articulating condylus tertius on the basilar part of the occipital bone- A rare anatomical abnormality

Vinod KUMAR, Ashutosh S RAO, Mohandas Rao KG, Jyothsna P, Ashwini LS, Sapna M

Üç boyutlu transözefajial ekokardiyografi ile saptanan kalsifik nodüle bağlı ciddi mitral yetmezliği

Sait DEMİRKOL, Sinan İŞCEN, Zekeriya ASLAN, Şevket BALTA, Uğur KÜÇÜK, Mehmet YOKUŞOĞLU

Migration of a forgotten ıntrauterine device into the urinary bladder

Levent SAĞNAK, Hamit ERSOY, Fuat AKSUN, HAKKI UĞUR ÖZOK, AHMET NİHAT KARAKOYUNLU, HİKMET TOPALOĞLU