Spontanous Vulvar Endometriosis: Report of A Case

Endometriozis morfolojik ve fonksiyonel olarak endometriyal dokuya benzeyen dokuların endometriyal kavite dışında olma- sıdır. Vulvar endometriozis tıpkı diğer ekstrapelvik endometrio- zis olguları gibi nadir görülür. Bu olgumuzda sunumumuzda, 44 yaşında G4P2A2 olan kliniğimize vulvar bölgede bulunan ve özellikle menstruel dönemde periyodik olarak şişen kitle şi- kayetiyle refere edilen hastanın özellikleri irdelenmektedir. Ge - çi ril miş vulvar cerrahisi olmayan hastanın, geçmişte 2 tane se- zeryan doğumu mevcuttu. Kitle 3-4 cm boyutunda, normal de- ri ile kaplı ve sağ labium minusun üst kısmında lokalizeydi.. Kitleye tam cerrahi eksizyon uygulandı. Histopatoloji endomet- riozis tanısını doğruladı. Cerrahiden 3 hafta sonra hastanın hiç bir şikayeti ve ameliyata bağlı komplikasyonu olmadı. So - nuç olarak vulvar cerrahi öyküsü olsun ya da olmasın vulvar kitleler değerlendirilirken vulvar endometriozis ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır

Spontan Vulvar Endometriozis: Olgu Sunumu

Endometriosis is an ectopic occurrence of tissue morphologically and functionally resembling endome- trial tissue outside the uterine cavity. Vulva is one of the rarest location of extrapelvic endometriozis. We report a case of a 44-year-old multiparous woman, referred to our clinic with the complaints of having a vulvar mass and cyclic swelling of the mass during menstruation. She had a history of 2 previous ce- sarean delivery and no history of previous vulvar or vaginal surgery. The mass was 3-4cm in diameter and localized on the upper-portion of the right labium minus. Complete surgical excision was performed with the suspicion of endometriosis. Final histopathology report confirmed the diagnosis of endometrio- sis. Three weeks after surgery there was no evidence of endometriosis. In conclusion whether or not having a history of a previous vulvar surgery, vulvar endometriosis should be considered as a part of dif- ferential diagnosis in evaluation of vulvar masses

Kaynakça

1. Gauna BR, Rodriguez D, Cabré S, Callejo J. A Case of Endometriosis in Episiotomy Scar with Anal Sphincter Involvement. Int J Clin Med 2011;2:624-6.

2. Witz CA: Current concepts in the pathogenesis of endometriosis. Clin Obstet Gynecol 1999;42:566-85.

3. Jubanyik KJ, Comite F. Extrapelvic endometriosis. Obstet Gynecol Clin North Am 1997;24:411-40

4. Liang C-C, Tsai C-C, Chen T-C, Soong Y-K. Management of perineal endometriosis. Int J Gynecol & Obstet. 1996;53(3):261-5.

5. Buda A, Ferrari L, Marra C, Passoni P, Perego P, Milani R. Vulvar endometriosis in surgical scar after excision of the Bartholin gland: report of a case. Arch Gynecol Obstet. 2008;277:255-6.

6. Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O, Emiroglu G, Ulukus M, Zekioglu O. Vulvar Endometrioma: A Case Report. J Nepal Med Assoc 2011;51:87-9.

7. Douglas C, Rotimi O: Extragenital endometriosis-a clinicopathological review of a Glasgow hospital experience with case illustrations. J Obstet Gynaecol 2004;24:804-8.

8. Taskesen F, Bostancib S, Arikanoglu Z, Uslukaya O, Oguz A: Scar endometrioma following cesarian section: Case Report. J Curr Surg 2012;2:144-5.

Kaynak Göster

1007 363

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Assessment of Nuchal Translucency Nasal Bone and Ductus Venosus Flow in the First Trimester: Pregnancy Outcomes

Şafak ÖZDEMİRCİ, Deniz ESİNLER, Funda ÖZDEMİRCİ, Melek BİLGE, Funda AKPINAR, İNCİ KAHYAOĞLU

Extrapelvic Endometriosis: Two Case Reports

Egemen TOLUNAY, İbrahim YALÇIN, Bulut VARLI, Alper KAHRAMAN, MEHMET MURAT SEVAL, Murat SÖNMEZER, Cem ATABEKOĞLU

Obstetric Characteristics in Women with Congenital Uterine Anomalies who Gave a Live Birth

Duygu Altın BAŞKAK, Mert TURĞAL, M. Sinan BEKSAÇ

Pregnancy - Related Pelvic Girdle Pain

Esma SARIKAYA, Saynur YILMAZ, Müyesser OKUMUŞ

An Unusual Case: Pruritic Vulvar Syringoma

MEHMET DOLANBAY, Mehmet Serdar KÜTÜK, Semih ULUDAĞ, Mahmut Tuncay ÖZGÜN, Ayça Nazlı BULUT, Turhan OKTEN

Trap Sequence: Case Report

SÜMEYRA NERGİZ AVCIOĞLU, SELDA DEMİRCAN SEZER, SÜNDÜZ ÖZLEM ALTINKAYA, Mert KÜÇÜK, Alparslan ÜNSAL, Ali Rıza ODABAŞI, Hasan YÜKSEL

Fetal Ovarian Cyst Rupture Resulting in Transient Fetal Ascites

Ömer KANDEMİR, Sertaç ESİN, Deniz ESİNLER, Bülent YİRCİ, ETHEM SERDAR YALVAÇ

The Determination of Fetal Gender with Gestational Sac Volume Maternal Age and Body Mass Index

Aytekin AYDIN, MUSTAFA ÖZTÜRK, Murat Gökhan KINAŞ

A Rare Cause of Intrauterine Plagiocephaly within Twin Pregnancy: A Case Report

MUSTAFA ULUBAY, Fahri Burçin FIRATLIGİL, İbrahim ALANBAY, Uğur KESKİN, Ulaş FİDAN, Ali ERGÜN

Is HbA1c Predictive for Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus?

Neslihan YEREBASMAZ, Oya ALDEMİR, Şeyma ASİLTÜRK, Deniz ESİNLER, Ertuğrul KARAHANOĞLU, Ömer KANDEMİR, Serdar YALVAÇ