A Woman with Double Intra Uterine Device: A Case Report

Düz üriner sistem grafisinde pelvik bölgede 2 adet T şeklinde rahim içi araç (RİA) görüntüsü ile aile planlaması ünitemize başvuran 30 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır. Hastanın tıbbi geçmişinde on yıl önce bakırlı T şeklinde RİA takıldığı ve yedi yıl sonra normal vajinal doğum yaptığı, doktoru tarafından RİA'nın düştüğü ve bu nedenle sonradan gebe kaldığı konusunda bilgilendirildiği öğrenildi. RİA'ın düştüğüne dair başka herhangi bir tetkik yapılmamış ve RİA'ın düşmüş olduğu kabul edildiğinden, başka bir bakırlı T şeklinde RİA doğumdan altı hafta sonra uygulanmış. Bu süreçte hastanın sadece adet miktarında artış ve hafif dismenore şikayeti olmuş. Hastaya üriner sistem semptomları nedeniyle üroloji kliniği tarafından üriner sistem grafisi istenmiş ve sonrasında çift RİA görünümü nedeniyle aile planlaması ünitesine sevk edilmişti. RİA kullanan kadınlarda gebelik oluştuğu taktirde gebelik sonlandırma veya doğumdan sonra bile uterus boşluğu içerisinde RİA bulunup bulunmadığından emin olmak için direkt grafi ve ultrasonografi gibi basit görüntüleme yöntemleri kullanmanın önemini vurgulamak istedik.

Çift Rahim İçi Araçlı Bir Kadın: Bir Olgu Sunumu

A 30-year-old woman, who applied to our family planning unit with her plain urinary system radiogram showing two T -shaped intrauterine devices within the pelvic region, is presented. The patient's medical history revealed that a copper-T intra uterine device (IUD) had been inserted ten years ago, and that she had a normal vaginal delivery seven years after, when she was informed by her physician that her IUD had been expelled and she conceived afterwards. No further attempts were made to confirm its pres- ence. Since it was assumed that the IUD had fallen out, another copper-T IUD was inserted six weeks after her delivery. She only complained of a mild increase in her menstrual flow and mild dismenorrhea. It was due to her urinary tract symptoms that a plain radiogram of the urinary system was planned by the urology clinic and then she was referred to our family planning unit after the presentation of the dou- ble IUDs. We find it very important to stress the management of patients with pregnancies after IUD insertions and to make sure if the IUD remained within the uterine cavity even after pregnancy termination or delivery, as it usually takes little effort to diagnose their presences with a plain radiogram and ultrasonography.

Kaynakça

1. United Nations. World Contraceptive Use 2011. http:// www.un.org/esa/population/publications/contraceptive2011/contraceptive2011.htm retrieved on 02 .01. 2012

2. World Health Organization. The intrauterine device (IUD)-worth singing about. Progress in Reproductive Health Research 2002;60:1-8.

3. Turkey Demographic and Health Survey 2008. Hacettepe University. Institute of Population Studies Turkey. Ministry of Health. General Directorate of Mother and Child Health / Family Planning Ankara, Turkey, Hacettepe University, Institute of Population Studies, 2009.

4. Kandıralı E, Topcuoglu MA, Semercioz A, Metin A. Double intrauterine device: presented with protruding urethral stone. Marmara Medical Journal 2008;21:61-3.

5. Faculty of family planning and reproductive health care clinical effectiveness unit. FFPRHC Guidance January - 2004. The copper Intrauterine device as long term contraception. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2004;30:29-42.

Kaynak Göster

717 202

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Medroxyprogesterone Acetate Plus Metformin to Prevent Persistent Endometrial Hyperplasia

Vakkas KORKMAZ, Tuncay KÜÇÜKÖZKAN, Fadıl KARA, Yasemin ÇEKMEZ, HİLAL KORKMAZ, ENİS ÖZKAYA, Sami Ulus MATERNİTY

Detection of the WNT/Beta-Catenin Signaling Activity by Using Immunocytochemical Technique in Cervical Smears

HANİFE GÜLER DÖNMEZ, Sayeste DEMİREZEN, Mehmet Sinan BEKSAÇ

Management of Ectopic Pregnancy: Comparison of Systemic Methotrexate Administration and Surgical Treatment; A Retrospective Study

Ali Cenk ÖZAY, Recep Emre OKYAY, Ali RIZA TAYLAN BODUR, Özlen EMEKÇİ

Virgin Bir Hastada İzole Tüp Torsiyonu: Olgu Sunumu

GÖKHAN BOYRAZ, İlker SELÇUK, ZAFER SELÇUK TUNCER

Comparison of Modified Biophysical Profile with Doppler Ultrasonographic Analysis in Determining Fetal well Being in the Third Trimester

Kadir BAKAY, Ahmet VAROLAN, Ali YAZGAN, Atıf AKYOL, İnci DAVAS

Vulvar Cavernous Hemangioma: Case Report

Cüneyt Eftal TANER, İlkan KAYAR, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Yasemin GÖKLÜ, Rıfat GÖKLÜ, Duygu AYAZ, Aslı İRİŞ

Prognosis of Pregnancies with Different Degrees of Glucose Intolerance

Sevgi AYHAN, SÜNDÜZ ÖZLEM ALTINKAYA, Tayfun GÜNGÖR, Utku ÖZCAN

A Woman with Double Intra Uterine Device: A Case Report

Işık GÖNENÇ, E Zeynep TUZCULAR VURAL, Nurettin AKA, Can Ertuğrul TÜFEKÇİ, Gültekin KÖSE

Prenatal Diagnosis and Postnatal Outcome of Fetal Ovarian Cysts

MEHMET DOLANBAY, Mahmut Tuncay ÖZGÜN, Menşure TONGUÇ, Mustafa BAŞBUĞ, Mehmet Serdar KÜTÜK

A Review of Our Experience in Trans Obturator Tension Free Vaginal Tape Surgery in 16 Patients

Kadir BAKAY, Davut GÜVEN